Annons:

Service måste få kosta

Försäkringskassans besparingskrav leder till sämre service för medborgarna och hotar de anställdas hälsa. Regeringspartierna bör påminna sig om att kvalitet kräver rimliga resurser.

Kraftigt försämrad service och förlorade arbetstillfällen runt om i landet. Det blir resultatet när Försäkringskassan ska genomföra besparingar på 600 miljoner kronor.

Myndighetens handlingsplan innebär att alla lokala kontor läggs ned. Men det är inte den enda nedskärning som blir nödvändig. Drastiska åtgärder väntar på den redan hårt prövade myndigheten. Personalstyrkan måste minska med omkring 1 000 personer.

Nedskärningarna sker mot bakgrund av ett antal märkliga turer fram och till­baka under de senaste åren, där regeringen gett Försäkringskassan stora besparingskrav, för att sedan, när situationen blivit akut, bevilja »extra anslag« – som snart försvinner igen. Det är knappast ett rationellt sätt att hantera en viktig myndighet. Och det underlättar definitivt inte planeringen av verksamheten.

Nu får Försäkringskassan inte den tid som skulle behövas för att kunna pröva vägen med ökad självbetjäning, något som generaldirektör Adriana Lender med rätta beklagat. Det är nödvändigt att börja spara omedelbart.

Den minskade budgeten innebär att många anställda nu riskerar att förlora sina jobb, trots att de utför viktiga arbetsuppgifter. Samtidigt ökar pressen på dem som blir kvar. En majoritet av de anställda upplever redan stark tidspress, och det är inte länge sedan som Försäkringskassan fick hård kritik av Arbetsmiljöverket. Nya personalminskningar riskerar att hota de anställdas hälsa.

Det är också problematiskt att en redan kritiserad myndighet nu tvingas dra in alla möjligheter att möta medborgarna ansikte mot ansikte. Det blir inte längre möjligt att gå till ett kontor och få svar på frågor eller få hjälp med att fylla i blanketter.

Förändringen riskerar att drabba redan svaga grupper. För även om utvecklingen går mot att alltmer stöd och information kan lämnas på internet är det inte alla som har möjlighet att använda en sådan kanal. Och när ärendet är särskilt besvärligt eller känsligt föredrar säkerligen de flesta ett personligt möte.

»I dag känner jag faktiskt oro för den lilla människan«, säger en anställd på ett av servicekontoren till ST Press. Det är lätt att instämma. För det faller på sin egen orimlighet att Försäkringskassan skulle kunna göra sig av med 1 000 anställda utan att det går ut över kvaliteten i verksamheten.

Statens anställda gör ett viktigt arbete. Servicen till medborgarna behöver försvaras. Den måste få kosta pengar.

Det är ett resonemang som inte varit främmande för regeringen då det handlar om andra verksamheter.

När Regeringskansliet tvingades till nedskärningar sedan oppositionen drivit igenom en besparing i riksdagen konstaterade företrädare för regeringspartierna – bland annat på debattsidorna i ST Press – att den statliga förvaltningen behöver tillräckliga resurser för att kunna ge god service, och att en omfattande besparing går ut över medborgarna och de anställda.

Det är helt riktigt. Och det gäller även den myndighet som har det ansvarsfulla uppdraget att hantera och upprätthålla förtroendet för vårt socialförsäkringssystem.

Alexander Armiento, chefredaktör

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, och Statskontoret bjuder in myndigheter att delta i ett projekt för att effektivisera myndigheternas administration. Målet är att ta fram en modell för att analysera myndigheternas administration.
RättsväsendetNyhetI en lagrådsremiss föreslår regeringen ett förbud att sprida bilder som tagits under rättegångar. Förslaget ska förhindra att olagliga bilder kommer ut och sprids på sociala medier.
TCONyhetAtt göra det lättare att byta bana under ett arbetsliv är en prioriterad fråga för TCO. Personligen har TCOs nya ordförande Therese Svanström inte gjort några stora omställningar under karriären, även om hon hoppat in i och ut ur politiken några gånger, berättar hon i en intervju i Publikt.
Kort om: tjänstledighetFördjupningVill du utbilda dig till florist eller uppdatera dina kunskaper i engelska? Behöver du vårda en närstående eller har du ett fackligt förtroendeuppdrag? Här är fakta om vilka regler som gäller för tjänstledighet.
A-KASSANNyhetUtbetalningarna från STs a-kassa ökade med 17,5 procent förra året jämfört med 2018. Det är den femte största ökningen bland alla a-kassor, visar siffror från Sveriges a-kassor.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsmiljöverket förvarnar Arbetsförmedlingen i region syd om att krav på arbetsmiljöåtgärder är på väg, bland annat vad gäller tydlighet om hur medarbetarna ska prioritera bland arbetsuppgifterna. Kraven kommer efter en inspektion till följd av en anmälan från skyddsorganisationen i regionen.
PolisenNyhetEfter Säpochefen Klas Fribergs kritik mot hur regeringen hanterar frågan om lagring av information hos digitala meddelandetjänster säger digitaliseringsminister Anders Ygeman att han är beredd till ytterligare åtgärder.
DiskrimineringNyhetDet var inte diskriminering när Tolkcentralen i Region Stockholm nekade en döv man jobb som receptionist. Det slår Arbetsdomstolen fast sedan Unionen stämt arbetsgivaren, skriver tidningen Kollega.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på häktet i Göteborg har anmält till Justitieombudsmannen att personal ska ha ritat smileys bakom galler och karikatyrer av mörkhyade på ägg som serverades till de intagna. Arbetsgivaren bekräftar för Publikt att en internutredning pågår.
PolisenNyhetI en debattartikel kritiserar Säkerhetspolisens chef Klas Friberg regeringen för att förhindra att polisen får tillgång till viktig krypterad information på webben. Informationen är viktig för brottsbekämpningen, skriver han.
ArbetsmarknadNyhetArbetsgivarna i staten redovisar ökade svårigheter att rekrytera högutbildad arbetskraft, enligt Arbetsgivarverkets konjunkturbarometer. Samtidigt har det blivit lättare att anställa chefer och att behålla personal.
LönerNyhetDe svenska kollektivavtalens lägsta löner påverkar hela arbetsmarknaden – även på arbetsplatser som inte har gällande kollektivavtal. Det visar en rapport från Medlingsinstitutet till regeringen.
STATSBUDGETENNyhetRegeringen och dess samarbetspartier Centern och Liberalerna kommer att skjuta till extra pengar i vårändringsbudgeten till flera myndigheter, däribland Statens institutionsstyrelse. Det lämnade man besked om vid en presskonferens i dag.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket upptäckte 481 fall av misstänkt människohandel under 2019. Det är en ökning med närmare hundra fall jämfört med 2018. Den vanligaste formen är människohandel för sexuella ändamål.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot häktet i Göteborg, sedan en intagen man med funktionsnedsättning inte fått sina särskilda behov tillgodosedda under tiden i häktet.
MutorNyhetUnder 2019 dömdes 30 personer för mutbrott. Det framgår av en rapport från Institutet mot mutor. Korruptionsrisken är enligt institutet störst i mötet mellan privat och offentlig sektor.
KulturNyhetTotalt gjordes 19,8 miljoner museibesök under 2019, enligt organisationen Sveriges museer. Det innebär en ökning med åtta procent jämfört med föregående år.
KRIMINALVÅRDENNyhetST inom Kriminalvården har sagt upp både kollektivavtalet för nationella transportenheten och samverkansavtalet med arbetsgivaren. I nuläget vill arbetsgivaren inte förhandla om ett nytt samverkansavtal, säger myndighetens förhandlingschef Ola Nilsson till Publikt.
SJÖFARTSVERKETNyhetSjöfartsverkets personalansvarsnämnd väljer att inte dela ut någon varning till en chef som var berusad och inte ingrep med kraft då en anställd sexuellt trakasserade en kollega. Den man som utsatte sin kvinnliga kollega för trakasserier har tidigare tilldelats en varning av nämnden.