Annons:

Service måste få kosta

Försäkringskassans besparingskrav leder till sämre service för medborgarna och hotar de anställdas hälsa. Regeringspartierna bör påminna sig om att kvalitet kräver rimliga resurser.

Kraftigt försämrad service och förlorade arbetstillfällen runt om i landet. Det blir resultatet när Försäkringskassan ska genomföra besparingar på 600 miljoner kronor.

Myndighetens handlingsplan innebär att alla lokala kontor läggs ned. Men det är inte den enda nedskärning som blir nödvändig. Drastiska åtgärder väntar på den redan hårt prövade myndigheten. Personalstyrkan måste minska med omkring 1 000 personer.

Nedskärningarna sker mot bakgrund av ett antal märkliga turer fram och till­baka under de senaste åren, där regeringen gett Försäkringskassan stora besparingskrav, för att sedan, när situationen blivit akut, bevilja »extra anslag« – som snart försvinner igen. Det är knappast ett rationellt sätt att hantera en viktig myndighet. Och det underlättar definitivt inte planeringen av verksamheten.

Nu får Försäkringskassan inte den tid som skulle behövas för att kunna pröva vägen med ökad självbetjäning, något som generaldirektör Adriana Lender med rätta beklagat. Det är nödvändigt att börja spara omedelbart.

Den minskade budgeten innebär att många anställda nu riskerar att förlora sina jobb, trots att de utför viktiga arbetsuppgifter. Samtidigt ökar pressen på dem som blir kvar. En majoritet av de anställda upplever redan stark tidspress, och det är inte länge sedan som Försäkringskassan fick hård kritik av Arbetsmiljöverket. Nya personalminskningar riskerar att hota de anställdas hälsa.

Det är också problematiskt att en redan kritiserad myndighet nu tvingas dra in alla möjligheter att möta medborgarna ansikte mot ansikte. Det blir inte längre möjligt att gå till ett kontor och få svar på frågor eller få hjälp med att fylla i blanketter.

Förändringen riskerar att drabba redan svaga grupper. För även om utvecklingen går mot att alltmer stöd och information kan lämnas på internet är det inte alla som har möjlighet att använda en sådan kanal. Och när ärendet är särskilt besvärligt eller känsligt föredrar säkerligen de flesta ett personligt möte.

»I dag känner jag faktiskt oro för den lilla människan«, säger en anställd på ett av servicekontoren till ST Press. Det är lätt att instämma. För det faller på sin egen orimlighet att Försäkringskassan skulle kunna göra sig av med 1 000 anställda utan att det går ut över kvaliteten i verksamheten.

Statens anställda gör ett viktigt arbete. Servicen till medborgarna behöver försvaras. Den måste få kosta pengar.

Det är ett resonemang som inte varit främmande för regeringen då det handlar om andra verksamheter.

När Regeringskansliet tvingades till nedskärningar sedan oppositionen drivit igenom en besparing i riksdagen konstaterade företrädare för regeringspartierna – bland annat på debattsidorna i ST Press – att den statliga förvaltningen behöver tillräckliga resurser för att kunna ge god service, och att en omfattande besparing går ut över medborgarna och de anställda.

Det är helt riktigt. Och det gäller även den myndighet som har det ansvarsfulla uppdraget att hantera och upprätthålla förtroendet för vårt socialförsäkringssystem.

Alexander Armiento, chefredaktör

Bli den första att tycka till!
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
Fördjupning: TjänstemannaansvarFördjupningPolitikerna i riksdagen vill att det ska bli lättare att straffa myndighetsanställda som begår fel i tjänsten. Men facken kämpar emot, och forskare är inte övertygade.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.