Annons:

Service måste få kosta

Försäkringskassans besparingskrav leder till sämre service för medborgarna och hotar de anställdas hälsa. Regeringspartierna bör påminna sig om att kvalitet kräver rimliga resurser.

Kraftigt försämrad service och förlorade arbetstillfällen runt om i landet. Det blir resultatet när Försäkringskassan ska genomföra besparingar på 600 miljoner kronor.

Myndighetens handlingsplan innebär att alla lokala kontor läggs ned. Men det är inte den enda nedskärning som blir nödvändig. Drastiska åtgärder väntar på den redan hårt prövade myndigheten. Personalstyrkan måste minska med omkring 1 000 personer.

Nedskärningarna sker mot bakgrund av ett antal märkliga turer fram och till­baka under de senaste åren, där regeringen gett Försäkringskassan stora besparingskrav, för att sedan, när situationen blivit akut, bevilja »extra anslag« – som snart försvinner igen. Det är knappast ett rationellt sätt att hantera en viktig myndighet. Och det underlättar definitivt inte planeringen av verksamheten.

Nu får Försäkringskassan inte den tid som skulle behövas för att kunna pröva vägen med ökad självbetjäning, något som generaldirektör Adriana Lender med rätta beklagat. Det är nödvändigt att börja spara omedelbart.

Den minskade budgeten innebär att många anställda nu riskerar att förlora sina jobb, trots att de utför viktiga arbetsuppgifter. Samtidigt ökar pressen på dem som blir kvar. En majoritet av de anställda upplever redan stark tidspress, och det är inte länge sedan som Försäkringskassan fick hård kritik av Arbetsmiljöverket. Nya personalminskningar riskerar att hota de anställdas hälsa.

Det är också problematiskt att en redan kritiserad myndighet nu tvingas dra in alla möjligheter att möta medborgarna ansikte mot ansikte. Det blir inte längre möjligt att gå till ett kontor och få svar på frågor eller få hjälp med att fylla i blanketter.

Förändringen riskerar att drabba redan svaga grupper. För även om utvecklingen går mot att alltmer stöd och information kan lämnas på internet är det inte alla som har möjlighet att använda en sådan kanal. Och när ärendet är särskilt besvärligt eller känsligt föredrar säkerligen de flesta ett personligt möte.

»I dag känner jag faktiskt oro för den lilla människan«, säger en anställd på ett av servicekontoren till ST Press. Det är lätt att instämma. För det faller på sin egen orimlighet att Försäkringskassan skulle kunna göra sig av med 1 000 anställda utan att det går ut över kvaliteten i verksamheten.

Statens anställda gör ett viktigt arbete. Servicen till medborgarna behöver försvaras. Den måste få kosta pengar.

Det är ett resonemang som inte varit främmande för regeringen då det handlar om andra verksamheter.

När Regeringskansliet tvingades till nedskärningar sedan oppositionen drivit igenom en besparing i riksdagen konstaterade företrädare för regeringspartierna – bland annat på debattsidorna i ST Press – att den statliga förvaltningen behöver tillräckliga resurser för att kunna ge god service, och att en omfattande besparing går ut över medborgarna och de anställda.

Det är helt riktigt. Och det gäller även den myndighet som har det ansvarsfulla uppdraget att hantera och upprätthålla förtroendet för vårt socialförsäkringssystem.

Alexander Armiento, chefredaktör

Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetLinköpings universitet utrymmer samtliga campusområden efter att ett hot riktats mot universitetet. Polisen bedömer hotet som allvarligt, uppger SVT.
FACKETNyhetMed en inkomst på 177 625 kronor i månaden förra året tjänade TCOs ordförande Eva Nordmark mest av alla fackförbundschefer. STs ordförande Britta Lejons månadsinkomst var 106 400 kronor, visar siffror som Arbetsvärlden har tagit fram.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetI veckan demonstrerade personal från SiS nedlagda ungdomshem Lövsta för andra gången. ”Det har varit katastrof hur ledningen har skött Lövsta”, säger ST-medlemmen Robert Michel, som var en av demonstranterna.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med ej avgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
Svenska kraftnätNyhetI en hemlig rapport påtalar Säkerhetspolisen, Säpo, omfattande brister i säkerheten hos Svenska kraftnät, skriver Dagens Nyheter. Bristerna bekräftas av Svenska kraftnät.
StatsförvaltningNyhetTrots att många berörda myndigheter var negativa i remissomgången kommer nu femton statliga myndigheter ska åläggas att ansluta sig till Statens servicecenters, SSC, tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering. Det framgår av en promemoria från finansdepartementet.
SJUKFRÅNVARONyhetKvinnliga statsanställda är borta från jobbet på grund av sjukdom dubbelt så ofta som sina manliga kolleger. Nu ska Statskontoret undersöka vad det beror på.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeslutet om att lägga ned ett antal av Arbetsförmedlingens lokalkontor var förhastat och bör rivas upp, skriver ST i ett förslag som lämnats till regeringen. Det finns dessutom en risk för att hela tidsplanen för att göra om myndigheten försenas, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.
Statlig värdegrundNyhetDet är viktigt att skilja mellan värderingar, beteenden och varumärke, skriver Tillitsdelegationens forskningsledare Louise Bringselius i en rapport. Värdegrundsarbetet ska i första hand fokusera på beteenden, menar hon.
STATSFÖRVALTNINGNyhetUnder en 20-årsperiod har antalet kontor där det erbjuds statlig service minskat med 37 procent, enligt en rapport från ST. Förbundet vill att regeringen ska utforma regleringsbrev så att statlig service garanteras i hela Sverige.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontakter med arbetsgivare faller kraftigt. Under juli i år var antalet kontakter bara en femtedel jämfört med samma månad i fjol, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetÖkad digital spetskompetens, användning av artificiell intelligens, AI, i samband med stora datamängder och strategiskt användande av data i näringslivet ska utredas av flera statliga myndigheter. ”Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter”, kommenterar digitaliseringsminister Anders Ygeman.
HögskolanNyhetDen nedåtgående trenden för antalet sökande till högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få utökat ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som det är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetHög personalomsättning leder till sämre effektivitet på landets högskolor och universitet. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Linnéuniversitetet och Karlstads universitet hör till lärosätena med högst förbättringspotential.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga att motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism, skriver Polisen i en rapport. Enligt rapporten saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu lagt ett förslag som skulle vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det skulle leda till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, rapporterar Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer att bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.