Annons:
Charlotte Hoff, regionsamordnare mot grov ekonomisk brottslighet på Skatteverket, stämdes för förtal av en dömd ekobrottsling. »Det var sida upp och sida ned med felaktiga påståenden«, säger Charlotte Hoff.Bild:Henrik Rosenqvist
Skatteverket
Nyhet
AVEmmeli Nilsson0 kommentarerTyck till!

Skatteverkets anställda stäms av ekobrottslingar

Handläggare på Skatteverket utsätts för rättsliga påtryckningar av personer med kopplingar till grov ekonomisk brottslighet. »Det här förekommer allt oftare i takt med att vi satsar mot den organiserade brottsligheten«, säger Anders Tell, ordförande för ST inom Skatteverket.

För ett år sedan blev ST-medlemmen Charlotte Hoff, regionsamordnare mot grov ekonomisk brottslighet i södra Sverige, stämd för förtal och kränkning av en dömd ekobrottsling. Mannen krävde henne personligen på en miljon kronor i skadestånd.

– Han påstod att jag skickat ut hundra­tals mejl där jag utmålat honom som kriminell, säger Charlotte Hoff.

I ett mejl om ett beslut som hon skickat ut fanns ett mindre fel, vilket Justitiekanslern, JK, tidigare påpekat. JK hade dock avvisat mannens skadeståndsyrkande mot Skatteverket.

Nu hade mannen mängder av anklagelser mot Charlotte Hoff personligen.

– Det var sida upp och sida ned med felaktiga påståenden. I mitt mejl framgick tydligt att Skatteverkets beslut hade fattats i samråd med högre chefer och rättsavdelning.

Ärendet gick till förberedande muntlig förhandling i tingsrätten. Där sänkte mannen sina skadeståndskrav rejält. Efter samråd med domaren var han villig att göra upp i godo.

– Vi kom överens om att om jag bad om ursäkt å Skatteverkets vägnar, skulle han släppa skadeståndskravet. Jag valde motvilligt att gå med på det, av hänsyn till mina kolleger som också var drabbade, säger Charlotte Hoff.

Samma man hade stämt två av hennes kolleger på liknande grunder. I och med överenskommelsen med Char­lotte Hoff drog mannen tillbaka de stämnings­ansökningarna.

Under rättsprocessen fick Charlotte Hoff hjälp av Karsten Olsen, skatte­ombud vid Skatteverket och sedan förra året ombud för medarbetare som utsätts för rättsliga påtryckningar.

– Hot mot handläggare har ju alltid förekommit, men rättsliga tilltag har Skatteverket inte sett i den här omfattningen före 2016. I södra Sverige har det varit en nästan explosionsartad ökning av sådana här fall, säger Karsten Olsen.

Enligt Karsten Olsen är Skatteverkets inställning att var och en har rätt att få sin sak prövad i domstol. Samtidigt påverkas drabbade handläggare hårt.

– De blir upprörda, oroliga och väldigt bekymrade.

Anders Tell, ordförande för ST inom Skatteverket, ser ökningen av rättsliga påtryckningar som en effekt av myndighetens strategiska arbete med att granska livsstilskriminella.

– Det här förekommer allt oftare i takt med att vi satsar mot den organiserade brottsligheten. Rent praktiskt tror jag inte det har påverkat några av myndighetens beslut, men den enskilda handläggaren påverkas ju.

Anders Tell är med i en arbetsgrupp som ska bilda ett stödnätverk för drabbade medarbetare. Han uppfattar att myndigheten tar frågan på allvar, men skulle vilja att även Arbetsgivarverket engagerade sig.

– Det behövs ett samlat grepp eftersom frågan berör även andra myndigheter. Den största faran är att kriminella personer lyckas skrämma enskilda handläggare så att de inte går vidare i utredningar. Då hotas rättssäkerheten på sikt.

Så kan brottslingar stämma tjänstemän

Genom enskilt åtal kan en person själv väcka åtal mot en tjänsteman för ärekränkningsbrotten förtal och förolämpning. Om målsäganden förlorar målet ska hen ersätta mot­partens rättegångskostnader. En annan väg att driva ett rättsligt ärende mot en offentliganställd är att kräva skadestånd för brott, till exempel tjänstefel. Den förlorande parten får normalt betala rättegångskostnaderna. Som huvudregel är det arbetsgivaren som ska betala skadestånd om den offentligt anställde har gjort fel i tjänsten som orsakat ekonomisk skada.

Bli den första att tycka till!
KriminalvårdenNyhetKriminalvårdens generaldirektör Stefan Strömberg har beslutat att säga upp de lokala kollektivavtalen på myndigheten. Arbetsgivaren vill ha nya avtal som bättre motsvarar Kriminalvårdens behov, och som är anpassade till det centrala avtalet för myndigheterna. STs avdelningsordförande Per Sunneborn är inte förvånad, säger han till Publikt.
MedlingsinstitutetNyhetTrots stor medial uppmärksamhet kring förra årets hamnkonflikt och pilotstrejken sammanfattar Medlingsinstitutet förra året som lugnt. Generaldirektören Irene Wennemo anser att arbetsmarknadens parter tar ansvar. Nu blickar man framåt mot årets stora avtalsrörelse.
OmlokaliseringNyhetFyra av de fem statliga myndigheter som föreslagits flytta jobb till Härnösand är negativa till förslaget, rapporterar SVT. Den femte myndigheten har ännu inte lämnat sitt remissvar.
Fördjupning: avtalsrörelsenFördjupningI år får 2,8 miljoner anställda nya avtal om löner och villkor. Först ut är parterna i industrin, och det avtal de träffar lär sätta nivån även för STs ­medlemmar. Men industrins ”märke” har försvagats de senaste åren och kritiker vill se den svenska lönebildningen förändras.
ArbetsmiljöNyhet Regionala skyddsombud bör få utökad tillträdesrätt till alla arbetsplatser som har kollektiv­avtal. Det skriver arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, tillsammans med ordförandena för fackförbunden Byggnads och IF Metall på DN Debatt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har beslutat att återupprätta fast bemanning på kontoren i Pajala, Storuman, Vilhelmina, Jokkmokk och Hammarstrand. De fyra förstnämnda kontoren skulle enligt tidigare beslut enbart bemannas av tillrest personal för bokade möten, och kontoret i Hammarstrand skulle avvecklas.
ArbetsförmedlingenNyhetEn tidigare anställd vid Arbetsförmedlingen åtalsanmäls av myndigheten. Mannen ska enligt anmälan ha tagit emot 10 000 kronor för att hjälpa en arbetssökande med tillfälligt uppehållstillstånd att få jobb.
SocialförsäkringarNyhetAntalet personer som beviljats sjukersättning har enligt Försäkringskassans egen statistik aldrig varit så få som under förra året, skriver Arbetet. Totalt beviljades 5 478 personer sjukersättning under 2019.
MigrationsverketNyhetJustitiekanslern, JK, riktar kritik mot Migrationsverket för brister i samband med behandlingen av två asylsökande bröder från Afghanistan. Den ene brodern tog sitt liv när han fick avslag på asylansökan. Men JK anser inte att staten har något skadeståndsansvar för den kvarvarande yngre brodern.
StatsförvaltningNyhetI höstas efterlyste Riksrevisionen ett hårdare jobb från regeringens sida med att åtgärda problemen med föråldrade it-system hos myndigheter. Men regeringen, som nu har lämnat sitt svar till riksdagen, håller inte med och pekar på att flera åtgärder genomförts.
​SEXUELLA TRAKASSERIERNyhetParterna bör samverka för att få kollektivavtal som fokuserar på sexuella trakasserier, skriver juristen och tidigare jämställdhetsombudsmannen Lena Svenaeus i en rapport från tankesmedjan Arena Idé. Hon framhåller Kanadas fackföreningsrörelse som en inspirationskälla.
MigrationsverketNyhetEn anställd vid Migrationsverket i Malmö som arbetade med att ge stöd till nyanlända asylsökande har dömts till fängelse för grovt narkotikabrott, grovt vapenbrott och rattfylleri. Myndigheten ser allvarligt på brotten och vill avskeda mannen.
DigitaliseringNyhetTCO drar nu igång en stor utbildningssatsning, riktad till hundratals medlemmar i tre medlemsförbund. Satsningen görs i samarbete med innovationsstiftelsen Nesta och Google i fem europeiska länder.
MutorNyhetEn tjänsteman på Transportstyrelsen har enligt Dagens Nyheter åtalsanmälts för misstänkt mutbrott. Men utredningen lades ned sedan preskriptionstiden gått ut. Tjänstemannen arbetar fortfarande kvar vid myndigheten.
SPÅRTRAFIKENNyhetFågelbajs och dun gör arbetsmiljön ohälsosam på flera tunnelbanestationer i Stockholm. Vid en station har man tvingats stänga av luftkonditioneringen för att undvika att andas in partiklar, skriver huvudskyddsombudet i en anmälan till Arbetsmiljöverket.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har hittills säkrat möjligheten till lokal närvaro på 99 av de 132 orter där myndigheten beslutat att avveckla kontor, enligt en ny rapport från myndigheten. Men ST inom Arbetsförmedlingen kritiserar att samarbetet med Statens servicecenter benämns som att man ”säkrat närvaron”.
POLISENNyhetJohanna Lindgrens provanställning vid Polisen avslutades med motiveringen att hon har dyslexi. Diskriminering, ansåg facket, som drev saken till Arbetsdomstolen. I början av mars kommer domen. ”Det är fortfarande mitt drömjobb, men jag har ingen tillit till Polisen som arbetsgivare längre”, säger Johanna Lindgren till Publikt.
DigitaliseringNyhetEfter en utvärdering föreslår Statskontoret att Digitaliseringsrådets kansli avvecklas och att den rådgivande uppgiften överförs till Regeringskansliet. Vissa andra uppgifter kan övertas av Myndigheten för digital förvaltning, anser Statskontoret.
SCBNyhetDen bristande kvaliteten i SCBs underlag har medfört fel som gjort att arbetskraftsundersökningarna har påverkats på ett allvarligt sätt, konstaterar myndigheten i en rapport till regeringen.
SPÅRTRAFIKENNyhetST och Arriva har nått en uppgörelse om ersättning till en spårvagnsförare som nekats sjuklön under sjukutredning. ST ansåg att kollektivavtalets regler innebar att arbetsgivaren var skyldig att betala sjuklön – men Arriva höll inte med. ”Medlemmen ville ha ett avslut”, säger STs jurist Joakim Lindqvist till Publikt.
KriminalvårdenNyhetDomstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren blir ny generaldirektör för Kriminalvården, meddelade justitieminister Morgan Johansson vid en presskonferens i dag. "Jag är mån om en god relation med de fackliga organisationerna", säger Martin Holmgren till Publikt.
StatsförvaltningNyhetRegeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att se över och ge förslag på förändringar i miljöledningsförordningen. Syftet är att stärka de statliga myndigheternas miljöarbete.
DemokratiNyhetRegeringen har tillsatt en parlamentarisk utredning som ska utreda ett starkare skydd för demokratin och domstolarnas oberoende. I uppdraget ingår också att utreda möjligheterna för ett förbud mot medlemskap i terrororganisationer.
SCBNyhetYtterligare ett av de företag som SCB anlitar för att göra telefonintervjuer till sina undersökningar, Mind, har haft stora problem med leveranser och kvalitet, rapporterar SVT. Tidigare har myndigheten meddelat att man bryter med leverantören Evry på grund av kvalitetsproblem.
KriminalvårdenNyhetFacken inom Kriminalvården har i ett öppet brev uttryckt sin oro över beläggningssituationen och samtidigt riktat tuff kritik mot arbetsgivaren på flera punkter. Nu svarar ledningen på kritiken och lovar samtidigt nya platser med start redan under våren.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar skarp kritik mot att Försäkringskassan inte lyckats få bukt med de långa handläggningstiderna inom omprövningsverksamheten – trots upprepade påtryckningar.