Annons:
Bild:Janetta Nyberg
Arbetsskador
På jobbet
AVEva Spira0 kommentarerTyck till!

Skynda på med jobbskadan

Om du blir skadad på jobbet: Anmäl direkt och gå genast till doktorn. Då ökar dina möjligheter att få ersättning från Försäkringskassan och den kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringen.

Alla anställda omfattas av lagen om arbetsskadeförsäkring. Lagen ger dig rätt till ersättning vid olycksfall på arbetsplatsen och vid sjukdom som har orsakats av jobbet.  På arbetsplatser med kollektivavtal finns också en kompletterande försäkring som tecknats av arbetsmarknadens parter. 

Om du halkar på ett nyskurat golv och bryter benet, eller får en bokhylla över dig och skadar nacken, är det ett arbets­olycksfall. Även skador på grund av hot och våld räknas hit. Försäkringsskyddet gäller också om du brutit mot någon säkerhetsföreskrift eller burit dig allmänt klumpigt åt.

Olyckor på väg till och från jobbet

Även olycksfall på vägen till eller från jobbet räknas som arbetsolyckor. Ett undantag är trafikskador med motorfordon som täcks via trafikförsäkringen. Men om du cyklar omkull eller halkar på en isfläck på hemvägen räknas det som arbets­olycksfall.

För att något ska klassas som arbetssjukdom måste det finnas skadliga faktorer i jobbet som kan leda till sjukdomen, till exempel tunga lyft eller psykiskt påfrestande arbetsförhållanden.

Dröj inte med läkarbesöket

Enligt Marguerite Toll, som ansvarar för frågor om arbetsskador på STs kansli, kan det ibland vara svårt att få en arbetsskada godkänd. 

– Gå helst till läkare inom tre dagar från olyckstillfället. Ju längre tiden går, desto lägre blir trovärdigheten, säger hon.

Den gängse uppfattningen bland läkare är enligt Marguerite Toll »den traumatiska principen« – en skada anses alltid vara värst i början, för att sedan avklinga mer och mer.

Innehållet i läkarintyget är viktigt. Ju mer utförligt och tydligt skadan beskrivs desto större möjlighet att få den godkänd.

Anmäl skadan till arbetsgivaren, som så fort som möjligt ska skicka anmälan till Försäkringskassan. Den ska innehålla en noggrann beskrivning av vad som hänt.

– Om du själv anser att det handlar om en arbetsskada ska den anmälas, oavsett vad arbets­givaren tycker, under­stryker Marguerite Toll.

Även skyddsombudet ska kopplas in. Men det sker inte alltid, så ta själv kontakt med skyddsombudet på arbetsplatsen, råder Marguerite Toll.

– Om det till exempel handlar om en bokhylla som vält är det viktigt att skyddsombudet så snart som möjligt kan kolla om den varit felstaplad, eller står ostadigt.

Anmäl till försäkringsbolaget

En anmälan ska också göras till försäkringsbolaget AFA Försäkring, som administrerar arbetsskadeförsäkringarna i kollektivavtalet. Anmälan bör komma in tidigt, särskilt vid arbetsolyckor. Annars kan det vara svårt för försäkringsbolaget att bedöma om det finns något samband mellan olyckan och de besvär den orsakat.

– Det dröjer ofta lång tid, tills skadan har stabiliserats, innan några pengar betalas ut, säger Marguerite Toll.

Men ersättning för utgifter kan man få tidigare. Spara kvitton eller skicka in dem kontinuerligt, råder hon.

Ämnen: Arbetsmiljö
REGLERNA VID ARBETSSKADOR

Här är huvuddragen i arbetsskadeförsäkringen. Men det finns flera undantag, vilket är viktigt att känna till om du behöver nyttja försäkringen.

  • Det här gör Försäkringskassan

Försäkringskassan utreder bara arbetsskador om det är aktuellt med ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Det måste också finnas en ansökan om ttning från den skadade.

Sjukpenningen är densamma som vid annan sjukdom. Om den skadade får en varaktig inkomstförlust kan Försäkringskassan betala livränta för inkomstbortfallet upp till 7,5 prisbasbelopp. 2010 motsvarar det en månadslön på 26 500 kronor.

Försäkringskassan kan också betala för tandvård och olika hjälp­medel.

  • Ersättning vid arbetsolyckor

Om en arbetsskada leder till sjukskrivning som varar mer än 14 dagar ger den kollektiv­avtalade försäkringen ersättning för inkomstförluster som överstiger 7,5 prisbasbelopp. Första karens­dagen ersätts också.

Men vid olycksfall som inträffat på väg till eller från jobbet utgår ingen ersättning för inkomstförluster. Om motorfordon är inblandade är det trafikförsäkringen som gäller.

  • Ersättning vid arbetssjukdom

Vid arbetssjukdom ger den kollektiv­avtalade försäkringen ersättning först om skadan kvarstår efter 180 dagars sjuk­skrivning. Den som tjänar mer än 7,5 prisbasbelopp kan då få kompletterande livränta upp till full lön för framtida inkomstförluster.

Om det visar sig att arbetsgivaren varit vållande till sjukdomen utgår också ersättning för inkomstförluster under hela sjukperioden.

  • Andra ersättningar

Den kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringen kan också ge ersättning som vilar på skadeståndsrättslig grund:

Vid arbetsolyckor går det att få ersättning för fysiskt och psykiskt lidande, så kallad sveda och värk, under den akuta sjukdomstiden. Vid arbetssjukdom utgår ingen ersättning för sveda och värk.

  • Om en arbetsskada – arbetsolycka eller arbetssjukdom – leder till bestående besvär lämnas ersättning för vad som kallas lyte eller annat stadigvarande men.
  • En årlig livränta kan betalas ut om det är troligt att den skadade förlorar inkomst även i framtiden. Livräntan kan också ges som engångsbelopp.
  • Försäkringen ersätter även kostnader för läkarvård, skadade glasögon och andra  utgifter. Även kostnader för rehabilitering kan ersättas.
  • Vid dödsfall kan ersättning lämnas till efterlevande.

Fotnot: Privatanställdas arbetsskadeförsäkring heter TFA, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada. I staten motsvaras den av PSA, Avtal om ersättning vid personskada. Försäkringarna överensstämmer i stort sett med varandra.

Bli den första att tycka till!
UTRIKESNyhetTyska utrikesdepartementet har satt stopp för videomöten via appen Zoom, som används av flera universitet och högskolor i Sverige. Sedan tidigare har Taiwan förbjudit myndigheter och statliga institutioner från att använda programmet, skriver tyska ekonomitidningen Handelsblatt samt brittiska BBC.
CoronaNyhetAntalet anmälningar till Arbetsmiljöverket om tillbud beroende på coronapandemin ökar, skriver Arbetsvärlden. Myndigheten redovisar enligt tidningen 63 anmälningar om tillbud och 48 om skyddstopp.
CORONAFördjupningRiksdag och regering gör just nu stora satsningar för att möta coronakrisen. På arbetsmarknaden har avtalsrörelsen skjutits upp till hösten. Men på frågan om vad som krävs av staten och parterna när pandemin är över ger ekonomer delvis olika svar.
POLISENNyhetEfter fyra år och sju månader tycker den tidigare chefen för nationella insatsstyrkan, Marie Jarnérus, att hon fått ”lite upprättelse” när Justitieombudsmannen nu riktar allvarlig kritik mot hur Polismyndigheten skötte tillsättningen av ny insatschef i samband med omorganisationen 2015.
HÖGSKOLANNyhetVid flera universitet har obehöriga tagit sig in på möten som hållits via programmet Zoom. På Linköpings universitet har man nu vidtagit åtgärder för att försvåra för inkräktare. ”Har du möten som behandlar känsliga ämnen så kan det vara klokt att inte använda Zoom eller liknande verktyg just nu”, säger Joakim Nejdeby, it-direktör vid Linköpings universitet.
TillväxtverketNyhetTillväxtverket fick in fler än 15 000 ansökningar från företag som vill ha statligt stöd för korttidsarbete under det första dygnet som det var möjligt att ansöka. Myndighetens webbplats hade runt 100 000 besökare under samma dygn, uppger SVT.
Statens servicecenterNyhetUnder den senaste veckan har allt fler personer med covid-19 kommit in till Statens servicecenters kontor. Nu har två kontor i Stockholmsområdet stängt och myndigheten ser över säkerheten i hela landet. ”I efterhand kan jag säga att vi kanske skulle ha agerat fortare”, säger Thomas Pålsson, generaldirektör för Statens servicecenter.
ArbetsförmedlingenNyhetAntalet nyinskrivna arbetslösa är rekordhögt, samtidigt som Arbetsförmedlingens anställda har ett tufft fjolår bakom sig. ”Det är otroligt pressat just nu”, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen. Han vill att regeringen åtminstone tillfälligt pausar reformeringen av myndigheten.
StatsförvaltningNyhetRegelbundna revisioner leder till bestående resultat, men det förekommer att brister inte rättas till, konstaterar Riksrevisionen i sin årliga uppföljningsrapport om förra årets granskningar.
ArbetsmiljöverketNyhetArbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att granska vilka icke CE-märkta personliga skyddsutrustningar för exempelvis sjukvården som ska få användas i Sverige.
STNyhetI mars fick ST 1 074 nya yrkesaktiva medlemmar, vilket är rekord för en enskild månad för förbundets del. ”Det är ett kvitto på att vi uppfattas som något som innebär trygghet och stöd i tider av förändring”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt.
ArbetsmarknadNyhetSedan 1 mars har mer än 49 500 personer varslats om uppsägning. Bara under den senaste veckan har antalet nyinskrivna arbetssökande vid Arbetsförmedlingen ökat med 25 350 personer.
LuftfartNyhetRegeringen har beslutat om en tillfällig allmän trafikplikt på åtta flygförbindelser till och från Stockholm. Syftet är att säkerställa en grundläggande trafikservice till Visby och sju Norrlandsstäder.
CoronaNyhetArbetsgivarverket tipsar medlemmar och anställda om de webbaserade utbildningar som finns tillgängliga på myndighetens webbplats. Där finns bland annat kurser för ledare, arbetsgivare och handledare.
MigrationsverketNyhetCoronaviruset skapar oro bland anställda på Migrationsverkets förvar sedan både intagna och medarbetare testats positivt. Facket vill därför se ett tillfälligt stopp av nya intagna. Arbetsgivaren nöjer sig dock med att införa besöksförbud och minska antalet intagna per rum.
SkatteverketNyhetEn tidigare handläggare på Skatteverket misstänks för dataintrång och förfalskningsbrott och anmäls nu till åtal av myndighetens personalansvarsnämnd.
DigitaliseringNyhetDigitala möten är ett viktigt inslag i arbetet för klimatsmart samarbete inom Norden. Det är en slutsats i forskningsstudien Diginord, som bygger på nordiska erfarenheter av digitalt samarbete.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket för brister i hanteringen av en enskilds begäran att få ut allmänna handlingar. Migrationsverket webbplats har haft felaktig och vilseledande information om detta, slår JO fast.
KriminalvårdenNyhetSjukfrånvaron bland de anställda på Kriminalvårdens anstalt Salberga är just nu dubbelt så hög som normalt, rapporterar SVT. På sikt kan det enligt anstaltsledningen leda till att läget blir ansträngt.
StatsförvaltningNyhetDe statliga myndigheterna har överlag en betryggande intern styrning och kontroll, enligt Ekonomistyrningsverkets årliga uppföljning. Enligt myndigheten behöver myndigheterna dock förbättra sina revisionsplaner.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetEn arbetsförmedlare i södra Sverige har avskedats och åtalsanmälts anklagad för sexuella trakasserier mot en arbetssökande. STs förbundsjurist Veera Littmarck anser att avskedandet är felaktigt och ST stämmer nu arbetsgivaren i Arbetsdomstolen, AD.
SKANSENNyhetI onsdags kom fack och arbetsgivare överens om korttidspermitteringar för Skansens anställda. Vilka medarbetare som berörs och i vilken omfattning är inte klart än, säger Susann Segerman, vice ordförande för ST inom Skansen.
RiksantikvarieämbetetNyhetRiksantikvarieämbetets kulturvårdslaboratorium i Visby vill börja tillverka handsprit till sjukvården. Laboratoriet är välutrustat och kommer snarast att börja leverera den nya produkten, rapporterar SRs Kulturnytt.
TrafikverketNyhetTrafikverkets underhåll av den svenska järnvägen är ineffektivt, enligt en utredning som överlämnats till regeringen. Myndigheten behöver utföra mer i egen regi för att öka den egna kompetensen, anser utredaren.
STNyhetEn högre förtroendevald inom ST har polisanmälts för ”sexuella kränkningar på arbetet” och har nu tagit en timeout från sina fackliga uppdrag. ”Förbundet ser mycket allvarligt på det här”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt. Den förtroendevalde nekar till anklagelserna.
STNyhetPolismyndigheten tycker inte att engagemanget i ett fastighetsbolag går att kombinera med en anställning. ST ser annorlunda på saken och vill nu att frågan prövas i Arbetsdomstolen. ”Vi har väldigt svårt att se på vilket sätt det här skulle kunna skada Polisen”, säger STs förbundsjurist Joakim Lindqvist.