Annons:
Insänt
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Staten ligger långt fram

Staten är bättre än övriga arbetsgivarsektorer när det gäller flexibla arbetstider, kompetensutveckling och personalens möjligheter att påverka sitt arbete. Det är närmare fyra av fem som har relativt fria arbetstider, fyra av fem har fått utbildning på betald arbetstid under föregående år och tre fjärdedelar upplever att de har inflytande över sitt arbete, vilket är klart högre än inom andra arbetsmarknadssektorer. Detta framkommer i en bearbetning av 1999 års arbetsmiljöundersökning.
Arbetsmiljön inom den offentliga sektorn har kritiserats ett otal gånger i den allmänna debatten. Senast i raden är Mona Sahlin som i en intervju i sista Statstjänstemannen, nr 1/2001, kritiserar arbetsmiljön inom den statliga sektorn.

I den offentliga statistiken klumpas vanligtvis hela den offentliga sektorn samman, dvs kommunerna, landstingen och staten redovisas under en och samma post. Verksamheterna inom dessa tre arbetsmarknadssektorer är vitt skilda, varför det inte går att säga att det som gäller för den offentliga sektorn som helhet också gäller för var och en av de tre delsektorerna.
En undersökning som ofta refereras är Statstjänstemannaförbundets undersökning av medlemmarnas psykosociala arbetsmiljö som genomfördes under hösten 1999.
ST-medlemmarna utgör ungefär en fjärdedel av de statligt anställda. Medlemskåren är kvinnodominerad och återfinns inom vissa typer av yrkeskategorier har dock en sammansättning som, varför den inte är är representativ för hela den statliga sektorn.
Det går därför inte att utifrån denna undersökning uttala sig om arbetsmiljön inom staten som helhet. Det går inte heller att generalisera utifrån situationen på några få statliga myndigheter.

Hur illa är det? Det finns naturligtvis alltid utrymme för förbättringar, men att sjukfrånvaron och arbetsmiljön inom den statliga sektorn skulle vara så illa däran som debatten gör gällande stämmer inte med tillgänglig statistik från Statistiska centralbyrån.
När sjukfrånvaron för de statsanställda jämförs med sjukfrånvaron bland anställda inom andra arbetsgivarsektorer framkommer att frånvaron är lägst inom den statliga sektorn både för kvinnor och män under hela 1990-talet.
Enligt Statstjänstemannen nummer 1 år 2001 säger Mona Sahlin att staten borde vara en föregångare när det gäller moderna arbetstider, kompetensutveckling och de anställdas inflytande över det egna arbetet. En bearbetning av 1999 års arbetsmiljöundersökning visar att staten redan i dagsläget står sig väl i jämförelse med andra arbetsgivarsektorer på dessa områden.

Det är närmare 80 procent av de statsanställda som har flextid eller på annat sätt fria arbetstider, vilket är klart högre än inom andra sektorer. Även inom distansarbete ligger staten väl framme, en av tio uppger att de arbetar hemma minst en dag per vecka. Den statliga personalen är också i högre utsträckning nöjd med sina arbetstider i jämförelse med anställda inom andra arbetsmarknadssektorer.
Även när det gäller kompetensutveckling är det högst andel statsanställda som har fått någon form av utbildning under föregående år. Den statliga sektorn ligger också i topp när man utgår ifrån om hänsyn tas tillantalet dagar med utbildning. Ungefär hälften av personalen har fått utbildning under minst fem arbetsdagar.

Det är ungefär en tre fjärdedelar av de statligt anställda som upplever att de har för lite inflytande över sitt arbete, vilket är lägre högre än inom andra sektorer. De statsanställda är i högre grad med och beslutar om uppläggningen av det egna arbetet; de påverkar i högre omfattning när olika arbetsuppgifter ska utföras och de kan även i större utsträckning styra förläggningen av pauser.
I artikeln i Statstjänstemannen påstås att tystnaden är vida utbredd i staten, vilket är baserat på ST-undersökningen. Det är dock inte så att öppenheten inom staten är sämre än inom andra sektorer. Det är mellan 75 och 80 procent av personalen inom samtliga arbetsmarknadssektorer – även inom staten – som anser att de inte kan föra fram kritiska synpunkter på arbetsmiljön på sin arbetsplats.

Självklart ser de statliga arbetsgivarna med stort allvar på alla tecken på problem i den statliga arbetsmiljön. Många myndigheter försöker hitta vägar att minska sjukfrånvaron och förbättra arbetsklimatet. I Utvecklingsrådets regi arbetar Arbetsgivarverket tillsammans med de fackliga organisationerna för att stödja lokalt utvecklingsarbete när det gäller t ex ökad samverkan, hantering av stress samt öppenhet på de statliga arbetsplatserna.
Ska det fortsatta arbetet bli lyckat och fokusera på rätt frågor är det viktigt att det utgår från fakta, annars är risken stor att resurserna satsas på fel områden.

AV
Agneta Tisell, utredare
Elisabet Sundén Ingeström,
enhetschef
Enheten för ekonomi, statistik och arbetslivsfrågor
Arbetsgivarverket

Bli den första att tycka till!
STNyhetPolismyndigheten tycker inte att engagemanget i ett fastighetsbolag går att kombinera med en anställning. ST ser annorlunda på saken och vill nu att frågan prövas i Arbetsdomstolen. ”Vi har väldigt svårt att se på vilket sätt det här skulle kunna skada Polisen”, säger STs förbundsjurist Joakim Lindqvist.
FörmånerNyhetBara en bråkdel av de statliga myndigheterna erbjuder medarbetarna subventionerade måltider. Men på Post- och telestyrelsen säger HR-specialist Linn Arnewing att matsubventionen är en del av myndighetens arbete för en bättre hälsa.
RiksrevisionenNyhetRiksrevisionen inleder en granskning av regeringens arbete för att minska administrationen inom statsförvaltningen. Granskningen ska svara på om förändringarna lett till utrymme för kärnverksamheten.
KulturNyhetRegeringen tidigarelägger utbetalningen av statliga bidrag till vissa institutioner, bland dem Skansen, för att snabbt stärka deras likviditet i den ekonomiska kris som följt i coronakrisens spår.
HÖGSKOLANNyhetPå grund av risken för spridning av coronaviruset bedriver landets universitet och högskolor mycket av verksamheten på distans. ”Det är dött här på campus, väldigt tomt”, säger Karin Magnusson, ordförande för ST inom Södertörns högskola, till Publikt.
PolisenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Polismyndigheten för att den satt sig över två beslut från Statens överklagandenämnd i samband med rekryteringen av chefer till Nationella operativa avdelningen, NOA.
SiSNyhetVården vid de institutioner som drivs av Statens institutionsstyrelse, SiS, brister i likvärdighet. Den slutsatsen drar Statskontoret efter en myndighetsanalys. Men Statskontoret ser också en positiv utveckling.
KRIMINALVÅRDENNyhetEtt första fall av covid-19 har nu konstaterats inom Kriminalvården, rapporterar Sveriges Radios Ekot. Kriminalvården vill inte uppge om den smittade tillhör personalen eller är intagen, av patientsekretesskäl.
CoronaNyhetI ett nytt krispaket föreslår regeringen med stöd av Centern och Liberalerna att fler ska få möjlighet till a-kassa och att Arbetsförmedlingen ska få mer pengar. Dessutom vill man se mer utbildning för varslade och uppsagda.
TrafikverketNyhetPå grund av coronapandemin har Trafikverket stoppat bokning av teoriprov för bil, motorcykel och moped fram till 4 maj. I Stockholm har 8 000 bokade prov avbokats, skriver TT.
CORONANyhetFacken inom statsförvaltningen och Arbetsgivarverket har tecknat ett tillfälligt kollektivavtal som tillåter 40 extra övertidstimmar per månad för statsanställda. Skälet är den situation som råder på grund av coronapandemin. Avtalet gäller i tre månader.
ArbetsmiljöNyhetKolleger som prasslar med papper eller sorl från ett öppet kontorslandskap. Det kan vara två situationer som stör människor med ljudintolerans, en okänd men ganska vanlig sjukdom, visar en ny avhandling från institutionen för psykologi vid Umeå universitet.
CoronaNyhetInställda körkortsprov och domstolsförhandlingar, videoundervisning på universitet, uppskjutna förrättningar samt fler ansökningar om vård av barn. Coronapandemin får konsekvenser på statliga arbetsplatser, och många planerar just nu för ännu hårdare prioriteringar.
ForskningNyhetSamhällsinformation till nyanlända blir kraftigt förenklad, därför att de som tar fram materialet tar större hänsyn till hur beställande politiker ska reagera än till vad de nyanlända behöver, enligt en ny studie.
PolisenNyhetEn gränskontrollant som blev påkommen med metadon på jobbet åtalas för ringa narkotikabrott. Om mannen döms kan han förlora sin anställning.
DomstolarnaNyhetRegeringen skjuter upp den planerade kvällsberedskapen vid landets tingsrätter som skulle inletts den här veckan. Införandet skjuts fram till 1 september på grund av coronapandemin.
ArbetsförmedlingenNyhetI en gemensam debattartikel kräver företrädare för TCO, LO och Saco att Arbetsförmedlingens pilotprojekt Krom, Kundval rusta och matcha, stoppas tills vidare. Resurser behöver riktas till beprövade insatser som fungerar, anser de.
MigrationsverketNyhetAnställda på Migrationsverket i Sundbyberg har klagat på riskerna för smittspridning i väntrummet. Efter kritik och påtryckningar tar myndigheten nu till flera åtgärder för att öka säkerheten i lokalerna.
Fördjupning: omlokaliseringarFördjupningAtt flytta delar av stats­förvaltningen från Stockholm till andra orter är inte någon ny idé. Nu har flyttlassen gått för de myndigheter som fick besked om omlokalisering under den förra mandat­perioden. I många fall har viktig verksamhet lamslagits.
POLISENNyhetEn anställd på Polisens hittegodsavdelning i södra Sverige får dagsböter och villkorlig dom sedan hon gripits på bar gärning när hon stulit pengar ur ett skåp på sin arbetsplats.
ArbetsmiljöverketNyhetCoronasmittan gör att Arbetsmiljöverket väljer att avvakta med inspektioner i flera branscher. Myndigheten vill undvika risken för smitta och skona arbetsgivare som redan är hårt pressade av pandemin.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen har uppdragit åt en särskild utredare att se över sjuk- och aktivitetsersättningen. Syftet är att ge fler människor möjlighet att försörja sig med eget arbete utifrån sin arbetsförmåga.
SjukpenningNyhetFörsäkringskassan begär inte längre läkarintyg av den som ansöker om sjukpenning inför den tredje veckan, då betalningsansvaret går över från arbetsgivaren till myndigheten. Skälet är att vården är satt under press, skriver Försäkringskassan i ett pressmeddelande.
STNyhetOsäkerheten kring coronapandemin gör att STs förbundsstyrelse nu väljer att föreslå att kongressen som skulle hållits i slutet av maj i stället flyttas till hösten. ”Det känns jättetråkigt, men det går inte att göra på något annat sätt”, säger förbundsordförande Britta Lejon.
STATENS SERVICECENTERNyhetStockholm, Göteborg, Malmö och Ulricehamn kommer att få nya servicekontor under 2020, om det förslag som regeringens utredare presenterade under onsdagen blir verklighet. Tidigare har regeringen beslutat om nya kontor i Storuman, Torsby, Vansbro och Åsele.
KriminalvårdenNyhetJustitiekanslern, JK, kritiserar kriminalvårdens anstalt Storboda för en kroppsvisitation som genomfördes år 2014. Men de som klagat efter händelsen får ingen ekonomisk ersättning för övergreppet.
SPÅRTRAFIKENNyhetFackförbundet Seko stämmer SJ i Arbetsdomstolen sedan en tågvärd fick börja sitt arbetspass efter endast 10 timmars vila, vilket strider mot kollektivavtalet, skriver förbundet. Även dotterbolaget SJ Götalandståg stäms. Enligt stämningsansökan har en grupp deltidsanställda schemalagts på fler timmar än vad de har fått betalt för.
RegeringskanslietNyhetUtrikesdepartementet, UD, har som en följd av coronapandemin beslutat att tillfälligt ta hem viss personal och deras familjer från särskilt utsatta riskområden, rapporterar Ekot.
ArbetsmiljöNyhetRegeringen har tidigare aviserat att man vill låta regionala skyddsombud komma in på fler arbetsplatser. Nu lämnas lagförslaget till riksdagen. Om det går igenom kan de nya reglerna börja gälla redan i augusti.
ÖppenhetNyhetDet var rätt av Kriminalvården att neka en begäran att på plats hos myndigheten få läsa en allmän handling med hänvisning till risken för smittspridning. Det slår kammarrätten fast efter ett överklagande.
SKATTEVERKETNyhetCoronavirusets inverkan på ekonomin gör att Skatteverket förväntas få en brant ökning av ansökningar från företag som vill skjuta upp skatteinbetalningar. Myndigheten styr nu om resurser. ”Nu hoppas man på det bästa och planerar för det värsta”, säger Anders Tell, ordförande för ST inom Skatteverket, till Publikt.