Annons:

Statens arbetsgivare får inte strunta i arbetet för jämställda löner

Lagen är tydlig: Alla arbetsgivare ska varje år göra en lönekartläggning. Större ­arbetsgivare har dessutom krav på sig att skriftligt dokumentera detta arbete och upprätta en åtgärdsplan för jämställda löner. Arbetet ska vara avslutat innan året är slut.

Men som Publikt visar i detta nummer har flertalet av landets trettio största statliga myndigheter inte till fullo följt de krav diskrimineringslagen ställer på området. Bara sju av dem har de senaste två åren gjort det som krävs och i rätt tid.

Många myndigheter har inte klarat deadline – exempelvis uppger Arbetsförmedlingen att man fortfarande inte är i mål med 2017 års lönekartläggning. Försvarsmakten samverkade och skrev under sin lönekartläggning för 2017 i maj i år.

Nära hälften av de trettio myndigheter­na svarar Publikt att de åtminstone ett av de två senaste kalenderåren över huvud taget inte gjort lönekartläggningar på det sätt som lagen kräver. Bland dem finns exempelvis Försäkringskassan, Lunds universitet och Statens institutionsstyrelse.

Reglerna om lönekartläggningar är inte någon bortglömd kvarleva från forntiden utan ett arbetssätt för jämställda löner som både Diskrimineringsombudsmannen och regeringen framhåller som effektivt och viktigt. Så viktigt att den S-MP-regering som tillträdde efter valet 2014 valde att skärpa reglerna och kräva att lönekartläggningarna ska göras årligen, och inte som tidigare bara vart tredje år.

Samtidigt som riksdag och regering beslutat att ställa dessa krav på alla landets arbetsgivare, förmår alltså många av landets största statliga myndigheter inte leva upp till dem. Förklaringarna varierar – många skyller på resursbrist, på några ställen har arbetet stött på hinder, och någon arbetsgivare ifrågasätter metoden som sådan och säger sig i stället arbeta för jämställda löner på annat vis.

Men diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg är mycket tydlig: Kartläggningarna ska göras årligen, innan året är slut – och det finns inget utrymme för undantag.

Statliga myndigheter måste ha en hög ambitionsnivå i sitt arbete mot ojämställda löner. Även om det är möjligt att några av de arbetsgivare som inte levt upp till lagens krav ändå gjort ett bra arbete i frågan, tyder myndigheternas svar på att frågan på många håll inte har särskilt hög prioritet.

Det borde naturligtvis också vara en självklarhet att just statliga myndigheter inte bryter mot lagen. Som Agneta Broberg uttrycker saken: de har "ett särskilt ansvar att vara föregångare när det gäller regelverket". Styrningen och kontrollen av myndigheterna har uppenbarligen brustit på denna punkt.

Nu krävs tydliga signaler till myndig­hetsledningarna – det måste vara en självklarhet att lagens krav efterlevs.

Alexander Armiento, chefredaktör

Bli den första att tycka till!
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på häktet i Göteborg har anmält till Justitieombudsmannen att personal ska ha ritat smileys bakom galler och karikatyrer av mörkhyade på ägg som serverades till de intagna. Arbetsgivaren bekräftar för Publikt att en internutredning pågår.
PolisenNyhetI en debattartikel kritiserar Säkerhetspolisens chef Klas Friberg regeringen för att förhindra att polisen får tillgång till viktig krypterad information på webben. Informationen är viktig för brottsbekämpningen, skriver han.
ArbetsmarknadNyhetArbetsgivarna i staten redovisar ökade svårigheter att rekrytera högutbildad arbetskraft enligt årets Konjunkturbarometer. Samtidigt har det blivit lättare att anställa chefer och behålla personal.
Kort om: tjänstledighetFördjupningVill du utbilda dig till florist eller uppdatera dina kunskaper i engelska? Behöver du vårda en närstående eller har du ett fackligt förtroendeuppdrag? Här är fakta om vilka regler som gäller för tjänstledighet.
LönerNyhetDe svenska kollektivavtalens lägsta löner påverkar hela arbetsmarknaden – även på arbetsplatser som inte har gällande kollektivavtal. Det visar en rapport från Medlingsinstitutet till regeringen.
STATSBUDGETENNyhetRegeringen och dess samarbetspartier Centern och Liberalerna kommer att skjuta till extra pengar i vårändringsbudgeten till flera myndigheter, däribland Statens institutionsstyrelse. Det lämnade man besked om vid en presskonferens i dag.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket upptäckte 481 fall av misstänkt människohandel under 2019. Det är en ökning med närmare hundra fall jämfört med 2018. Den vanligaste formen är människohandel för sexuella ändamål.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot häktet i Göteborg, sedan en intagen man med funktionsnedsättning inte fått sina särskilda behov tillgodosedda under tiden i häktet.
MutorNyhetUnder 2019 dömdes 30 personer för mutbrott. Det framgår av en rapport från Institutet mot mutor. Korruptionsrisken är enligt institutet störst i mötet mellan privat och offentlig sektor.
KulturNyhetTotalt gjordes 19,8 miljoner museibesök under 2019. Det innebär en ökning med åtta procent jämfört med året innan, konstaterar organisationen Sveriges museer.
KRIMINALVÅRDENNyhetST inom Kriminalvården har sagt upp både kollektivavtalet för nationella transportenheten och samverkansavtalet med arbetsgivaren. I nuläget vill arbetsgivaren inte förhandla om ett nytt samverkansavtal, säger myndighetens förhandlingschef Ola Nilsson till Publikt.
SJÖFARTSVERKETNyhetSjöfartsverkets personalansvarsnämnd väljer att inte dela ut någon varning till en chef som var berusad och inte ingrep med kraft då en anställd sexuellt trakasserade en kollega. Den man som utsatte sin kvinnliga kollega för trakasserier har tidigare tilldelats en varning av nämnden.
PolisenNyhetJustitieombudsmannen kritiserar en polis sedan denna använt hot om indraget körkort för att förmå en bilförare att acceptera en ordningsbot för att ha underlåtit att stanna vid stopplikt.
HögskolanNyhetI de flesta fall lönar det sig med en högskoleutbildning. Men vissa utbildningar ger mer i lönekuvertet än andra. Det visar en analys från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.
DigitaliseringNyhetÖkad användning av artificiell intelligens, AI, kan skapa ekonomiska värden inom offentlig förvaltning motsvarande cirka 140 miljarder kronor per år, enligt en rapport från Myndigheten för digital förvaltning, Digg.
ArbetsmarknadNyhetValidering är viktigt för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Det är en av de slutsatser som dras i Valideringsdelegationens slutbetänkande till regeringen.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket varslar om uppsägning av 146 anställda i Skåne, Stockholms, Västerbottens, Västernorrlands och Östergötlands län. ”Jag tycker att det är olyckligt att varsla just nu, samtidigt som vi ska göra en stor omorganisation”, säger Sanna Norblad, ordförande för ST inom Migrationsverket.
LantmäterietNyhetLantmäteriet har beslutat att ta bort möjligheten till friskvårdstimme och i stället höja friskvårdsersättningen. Både ST och Saco-S på myndigheten är kritiska till förändringen. I intranätets kommentarsfält rasar missnöjet, berättar anställda som Publikt varit i kontakt med.
KriminalvårdenNyhetÄndrade regler kommer att innebära omfattande förändringar av Kriminalvårdens frivård. Villkorligt frigivna ska följas upp hårdare och fler drogtestas och få fotboja, skriver Dagens Nyheter.
DomstolarnaNyhet Domstolshandläggarna vid Värmlands tingsrätt har under flera år haft en dålig arbetsmiljö. Arbetsbelastningen är hög och många mår dåligt, enligt den anmälan som huvudskyddsombudet har gjort till Arbetsmiljöverket.
ARBETSMILJÖVERKETNyhetNär Arbetsmiljöverket flyttar sitt kontor från Stockholms innerstad till Solna krymper kontorsytan med mer än en tredjedel. ”Det är klart att det kan komma att påverka arbetsmiljön”, säger STs avdelningsordförande Marita Jonsson till Publikt.
KriminalvårdenNyhetRiksrevisionen har fått indikationer på att verksamheten vid Kriminalvårdens anstalter inte bedrivs på effektivast möjliga sätt, och har därför beslutat att inleda en granskning, skriver man i ett pressmeddelande. Anstalterna kostar cirka fem miljarder kronor per år.
PensionsmyndighetenNyhetPensionärernas riksorganisation, PRO, riktar skarp kritik mot de långa väntetiderna hos Pensionsmyndigheten. Den som söker bostadstillägg får vänta fem månader på besked, och ändringar tar ännu längre tid.
SiSNyhetEn anställd vid Statens institutionsstyrelse, SiS, har dömts till två års fängelse för vapenbrott. När mannen greps av polisen på allmän plats bar han skyddsväst och hade en skarpladdad pistol innanför byxlinningen. Den anställde har också anmälts till myndighetens personalansvarsnämnd.