Annons:
Christofer Olsen-Nikkinen på Krono­fogdens kundservce har råkat ut för trakasserier. »Det har handlat om att jag inte ska röra mig ute när det är mörkt«, säger han.Bild:Sandra Pettersson
Arbetsmiljö
Nyhet
AVSusanne Eriksson0 kommentarerTyck till!

Statsanställda utsätts ofta för trakasserier

Nästan 40 procent av de anställda vid tretton undersökta myndigheter har under en 18-månadersperiod utsatts för trakasse­rier, hot eller våld som syftar till att påverka tjänsteutövning­en, enligt en studie från Brottsförebyggande rådet, Brå. Christofer Olsen-Nikkinen på Kronofogden har råkat ut både för »otrevligheter« och trakasserier.

– Jag tror inte det är någon i kund­service som aldrig råkat ut för obehagliga samtal eller skrik och svor­domar, säger ST-medlemmen och handläggaren Christofer Olsen-Nikkinen på Kronofogdens kundservice.

I Brås undersökning har drygt 43 500 anställda vid tretton olika myndig­heter fått svara på frågor om otillåten påverkan. Med det avses fall där tjänste­männen upplever att trakasserier, hot, våld, skadegörelse eller korruption är riktade mot den anställde för att påverka tjänsteutövningen.

Trakasserier är den vanligaste påverkansformen. Exempelvis uppger nära 60 procent av de nästan 1 500 anställda vid Kronofogden som besvarat enkäten att de utsatts för trakasserier de senaste 18 månaderna.

Christofer Olsen-Nikkinen har också tagit emot hot mot som riktats mot honom personligen.

– Det har handlat om att jag inte ska röra mig ute när det är mörkt. Jag har även varit med om att den jag pratat med hotar att bränna ned hela myndigheten.

De som ringer är ofta i en desperat situation. Det förekommer även självmordshot.

– Det är ju ofta något tragiskt som ligger bakom att de är kunder hos oss. Sedan kommer vi och lägger ett beslut om att utmäta en del av lönen, vilket även kan påverka barnen. Då kan man förstå att man blir väldigt desperat, även om det inte ska riktas mot oss.

Enligt Brås rapport är delgivare och kronoinspektörer värst drabbade. Christofer Olsen-Nikkinen konstaterar att de som är ute och möter folk öga mot öga kan ha det riktigt kämpigt.

– Man jobbar ofta nära där man bor. Jag förstår av deras berättelser att det kommer en närmare inpå och blir mer personligt.

I rapporten framkommer också att händelserna påverkar tjänstemännens privatliv. Exempelvis försöker många få bort sina telefonnummer och andra privata uppgifter från internet.

På Kronofogden ska medarbetarna anmäla i incidentrapporteringssystemet när något händer. Då ska man få ett samtal med sin chef och säkerhetsavdelningen. Det fungerar normalt sett bra, tycker Christofer Olsen-Nikkinen. Men han skulle vilja att arbetsgivaren oftare påminde om de rutiner som gäller.

– Jag tror inte våra rapporter speglar det verkliga antalet hot, man blir avtrubbad, säger han.

Brå konstaterar att frågan om påverkan på tjänsteutövningen är känslig – kanske vill man inte ens erkänna för sig själv att man påverkas. Men myndighetens bild är att de flesta tjänstemän vågar fatta obekväma beslut, trots påverkansförsök.

– Det är ganska rörande att tjänste­männen värnar så om sina beslut. Det man pratar mest om är att det inte får löna sig med påtryckningar. Det är goda nyheter för staten. Det här är tjänstemän med integritet, säger Johan­na Skinnari, projektledare på Brå.

Otillåten påverkan riktad mot anställda på olika myndigheter
 • Justitekanslern 71%
 • Kronofogden 61%
 • Migrationsverket 49%
 • Kriminalvården 44%
 • Åklagarmyndigheten 43%
 • Arbetsförmedlingen 42%
 • Sveriges domstolar 37%
 • Polismyndigheten 36%
 • Försäkringskassan 31%
 • Skatteverket 31%
 • Kustbevakningen 29%
 • Tullverket 24%
 • Ekobrottsmyndigheten 17%

Andel anställda som utsatts för trakasserier, hot, våld, skadegörelse eller otillbörliga erbjudanden. Källa: Brå

Brås undersökning

De myndigheter som ingår i undersökningen är Arbetsförmedlingen, Domstolsverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Justitiekanslern, Kriminalvården, Kronofogden, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket, Tullverket och Åklagarmyndigheten samt IF Metalls och STs a-kassa. Undersökningen genomfördes sommaren 2015.

Bli den första att tycka till!
KulturNyhetTotalt gjordes 19,8 miljoner museibesök under 2019. Det innebär en ökning med åtta procent jämfört med året innan, konstaterar organisationen Sveriges museer.
KRIMINALVÅRDENNyhetST inom Kriminalvården har sagt upp både kollektivavtalet för nationella transportenheten och samverkansavtalet med arbetsgivaren. I nuläget vill arbetsgivaren inte förhandla om ett nytt samverkansavtal, säger myndighetens förhandlingschef Ola Nilsson till Publikt.
SJÖFARTSVERKETNyhetSjöfartsverkets personalansvarsnämnd väljer att inte dela ut någon varning till en chef som var berusad och inte ingrep med kraft då en anställd sexuellt trakasserade en kollega. Den man som utsatte sin kvinnliga kollega för trakasserier har tidigare tilldelats en varning av nämnden.
Kort om: tjänstledighetFördjupningVill du utbilda dig till florist eller uppdatera dina kunskaper i engelska? Behöver du vårda en närstående eller har du ett fackligt förtroendeuppdrag? Här är fakta om vilka regler som gäller för tjänstledighet.
HögskolanNyhetI de flesta fall lönar det sig med en högskoleutbildning. Men vissa utbildningar ger mer i lönekuvertet än andra. Det visar en analys från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.
DigitaliseringNyhetÖkad användning av artificiell intelligens, AI, kan skapa ekonomiska värden inom offentlig förvaltning motsvarande cirka 140 miljarder kronor per år, enligt en rapport från Myndigheten för digital förvaltning, Digg.
ArbetsmarknadNyhetValidering är viktigt för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Det är en av de slutsatser som dras i Valideringsdelegationens slutbetänkande till regeringen.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket varslar om uppsägning av 146 anställda i Skåne, Stockholms, Västerbottens, Västernorrlands och Östergötlands län. ”Jag tycker att det är olyckligt att varsla just nu, samtidigt som vi ska göra en stor omorganisation”, säger Sanna Norblad, ordförande för ST inom Migrationsverket.
LantmäterietNyhetLantmäteriet har beslutat att ta bort möjligheten till friskvårdstimme och i stället höja friskvårdsersättningen. Både ST och Saco-S på myndigheten är kritiska till förändringen. I intranätets kommentarsfält rasar missnöjet, berättar anställda som Publikt varit i kontakt med.
ArbetsrättNyhetEU-kommissionen vill införa minimilöner i hela unionen. Inom den svenska fackföreningsrörelsen finns en stor oro för att planerna utgör ett hot mot den svenska modellen. Sverige skulle bli förlorare om de blir verklighet, anser TCO.
KriminalvårdenNyhetÄndrade regler kommer att innebära omfattande förändringar av Kriminalvårdens frivård. Villkorligt frigivna ska följas upp hårdare och fler drogtestas och få fotboja, skriver Dagens Nyheter.
DomstolarnaNyhet Domstolshandläggarna vid Värmlands tingsrätt har under flera år haft en dålig arbetsmiljö. Arbetsbelastningen är hög och många mår dåligt, enligt den anmälan som huvudskyddsombudet har gjort till Arbetsmiljöverket.
ARBETSMILJÖVERKETNyhetNär Arbetsmiljöverket flyttar sitt kontor från Stockholms innerstad till Solna krymper kontorsytan med mer än en tredjedel. ”Det är klart att det kan komma att påverka arbetsmiljön”, säger STs avdelningsordförande Marita Jonsson till Publikt.
KriminalvårdenNyhetRiksrevisionen har fått indikationer på att verksamheten vid Kriminalvårdens anstalter inte bedrivs på effektivast möjliga sätt, och har därför beslutat att inleda en granskning, skriver man i ett pressmeddelande. Anstalterna kostar cirka fem miljarder kronor per år.
PensionsmyndighetenNyhetPensionärernas riksorganisation, PRO, riktar skarp kritik mot de långa väntetiderna hos Pensionsmyndigheten. Den som söker bostadstillägg får vänta fem månader på besked, och ändringar tar ännu längre tid.
SiSNyhetEn anställd vid Statens institutionsstyrelse, SiS, har dömts till två års fängelse för vapenbrott. När mannen greps av polisen på allmän plats bar han skyddsväst och hade en skarpladdad pistol innanför byxlinningen. Den anställde har också anmälts till myndighetens personalansvarsnämnd.
KriminalvårdenNyhetEn anställd vid Kriminalvården ådrog sig allvarliga skador i samband med en övning i självförsvar på jobbet. Skadorna inträffade när instruktören skulle demonstrera hur man tar sig ur ett strypgrepp, rapporterar SVT.
SiSNyhetEn behandlingsassistent vid en av Statens institutionsstyrelses institutioner för vård av missbrukare åtalsanmäls av personalansvarsnämnden för brott mot tystnadsplikten. Den anställda ska ha lämnat sekretessbelagd information om en klient till dennes tidigare partner.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har förlängt hyresavtalen för åtta lokala kontor i avvaktan på en översyn av nedläggningsplanerna. Några av kontoren skulle redan ha stängts. Men det är inte klart att just dessa kontor får vara kvar på sikt, enligt myndighetens presstjänst.
Myndigheten för stöd till trossamfundNyhetPå nyårsafton avled Åke Göransson, chef för Myndigheten för stöd till trossamfund, i samband med en semesterresa till Rumänien. ”Vi sörjer en omtyckt och älskad chef”, säger Åsa E. Hole, ställföreträdande myndighetschef.
KRIMINALVÅRDENNyhetVid en personalfest inom Kriminalvården tog en manlig anställd två kvinnliga kolleger på baken och kysste den enas kind. Nu har myndighetens personalansvarsnämnd beslutat att han ska få löneavdrag.
SPÅRTRAFIKENNyhetSeko stämmer tågföretaget Arriva i Arbetsdomstolen för avskedandet av en tågvärd, som enligt företaget hotat en kollega med en brödkniv.
ÖppenhetNyhetI en departementspromemoria föreslås skärpta sekretessregler för statsanställda och deras tjänstepensioner. Det handlar om att skydda personliga uppgifter om drygt 1,1 miljoner enskilda personer.
ÖppenhetNyhetDen professor vid Göteborgs universitet som begärde att få ut kollegers e-post bröt inte mot lagen. Det konstaterar Justitiekanslern, JK, efter en anmälan, skriver Dagens Nyheter. JK har beslutat att lägga ner ärendet.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, stämmer Försäkringskassan i Arbetsdomstolen, AD, sedan myndigheten avbrutit provanställningen för en man som varit föräldraledig under en del av anställningstiden.
Statens servicecenterNyhetRegeringen har uppdragit åt den särskilde utredaren Sven-Erik Österberg att utreda hur lokal statlig service ska utvecklas. Uppdraget omfattar både att lämna förslag på var nya kontor i Statens servicecenters regi bör lokaliseras och att analysera vilka myndigheter som bör komma med i kontorens serviceutbud.
KRIMINALVÅRDENNyhetUnder hösten har skyddsombud larmat om att ett nytt kollektivavtal lett till ohälsa för personalen på nationella transportenheten utrikes vid Kriminalvården. Efter resultatlösa försök till omförhandling har ST nu sagt upp avtalet. Alla fackliga organisationer inom Kriminalvården har också sagt upp samverkansavtalet med arbetsgivaren.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Pensionsmyndigheten för orimligt långa kötider i telefon. Trots myndighetens ansträngningar att minska väntetiderna har de inte blivit kortare, konstaterar JO.
KRIMINALVÅRDENNyhetDet fattas runt 600 platser på Kriminalvårdens anstalter och på en del håll delar intagna rum. Facket menar att den akuta platsbristen äventyrar säkerheten och arbetsmiljön för personalen. ”Kriminalvården står inför den största utmaningen i modern tid”, säger STs avdelningsordförande Per Sunneborn till Publikt.
HögskolanNyhetEnligt regeringens regleringsbrev till universitet och högskolor ska arbetet med jämställdhetsintegrering fortsätta de kommande åren, kunskapslyftet återställas och arbetet för hållbar utveckling intensifieras.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen får i uppdrag att säkra en väl fungerande kontinuerlig fysisk närvaro och tillgänglighet i hela landet. ”Det finns personer som är i behov av fysiska möten och då ska Arbetsförmedlingen kunna tillhandahålla det, oavsett var i landet man bor”, sade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, på dagens pressträff om myndighetens regleringsbrev för 2020.