Annons:
Christofer Olsen-Nikkinen på Krono­fogdens kundservce har råkat ut för trakasserier. »Det har handlat om att jag inte ska röra mig ute när det är mörkt«, säger han.Bild:Sandra Pettersson
Arbetsmiljö
Nyhet
AVSusanne Eriksson0 kommentarerTyck till!

Statsanställda utsätts ofta för trakasserier

Nästan 40 procent av de anställda vid tretton undersökta myndigheter har under en 18-månadersperiod utsatts för trakasse­rier, hot eller våld som syftar till att påverka tjänsteutövning­en, enligt en studie från Brottsförebyggande rådet, Brå. Christofer Olsen-Nikkinen på Kronofogden har råkat ut både för »otrevligheter« och trakasserier.

– Jag tror inte det är någon i kund­service som aldrig råkat ut för obehagliga samtal eller skrik och svor­domar, säger ST-medlemmen och handläggaren Christofer Olsen-Nikkinen på Kronofogdens kundservice.

I Brås undersökning har drygt 43 500 anställda vid tretton olika myndig­heter fått svara på frågor om otillåten påverkan. Med det avses fall där tjänste­männen upplever att trakasserier, hot, våld, skadegörelse eller korruption är riktade mot den anställde för att påverka tjänsteutövningen.

Trakasserier är den vanligaste påverkansformen. Exempelvis uppger nära 60 procent av de nästan 1 500 anställda vid Kronofogden som besvarat enkäten att de utsatts för trakasserier de senaste 18 månaderna.

Christofer Olsen-Nikkinen har också tagit emot hot mot som riktats mot honom personligen.

– Det har handlat om att jag inte ska röra mig ute när det är mörkt. Jag har även varit med om att den jag pratat med hotar att bränna ned hela myndigheten.

De som ringer är ofta i en desperat situation. Det förekommer även självmordshot.

– Det är ju ofta något tragiskt som ligger bakom att de är kunder hos oss. Sedan kommer vi och lägger ett beslut om att utmäta en del av lönen, vilket även kan påverka barnen. Då kan man förstå att man blir väldigt desperat, även om det inte ska riktas mot oss.

Enligt Brås rapport är delgivare och kronoinspektörer värst drabbade. Christofer Olsen-Nikkinen konstaterar att de som är ute och möter folk öga mot öga kan ha det riktigt kämpigt.

– Man jobbar ofta nära där man bor. Jag förstår av deras berättelser att det kommer en närmare inpå och blir mer personligt.

I rapporten framkommer också att händelserna påverkar tjänstemännens privatliv. Exempelvis försöker många få bort sina telefonnummer och andra privata uppgifter från internet.

På Kronofogden ska medarbetarna anmäla i incidentrapporteringssystemet när något händer. Då ska man få ett samtal med sin chef och säkerhetsavdelningen. Det fungerar normalt sett bra, tycker Christofer Olsen-Nikkinen. Men han skulle vilja att arbetsgivaren oftare påminde om de rutiner som gäller.

– Jag tror inte våra rapporter speglar det verkliga antalet hot, man blir avtrubbad, säger han.

Brå konstaterar att frågan om påverkan på tjänsteutövningen är känslig – kanske vill man inte ens erkänna för sig själv att man påverkas. Men myndighetens bild är att de flesta tjänstemän vågar fatta obekväma beslut, trots påverkansförsök.

– Det är ganska rörande att tjänste­männen värnar så om sina beslut. Det man pratar mest om är att det inte får löna sig med påtryckningar. Det är goda nyheter för staten. Det här är tjänstemän med integritet, säger Johan­na Skinnari, projektledare på Brå.

Otillåten påverkan riktad mot anställda på olika myndigheter
 • Justitekanslern 71%
 • Kronofogden 61%
 • Migrationsverket 49%
 • Kriminalvården 44%
 • Åklagarmyndigheten 43%
 • Arbetsförmedlingen 42%
 • Sveriges domstolar 37%
 • Polismyndigheten 36%
 • Försäkringskassan 31%
 • Skatteverket 31%
 • Kustbevakningen 29%
 • Tullverket 24%
 • Ekobrottsmyndigheten 17%

Andel anställda som utsatts för trakasserier, hot, våld, skadegörelse eller otillbörliga erbjudanden. Källa: Brå

Brås undersökning

De myndigheter som ingår i undersökningen är Arbetsförmedlingen, Domstolsverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Justitiekanslern, Kriminalvården, Kronofogden, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket, Tullverket och Åklagarmyndigheten samt IF Metalls och STs a-kassa. Undersökningen genomfördes sommaren 2015.

Bli den första att tycka till!
CORONAFördjupningRiksdag och regering gör just nu stora satsningar för att möta coronakrisen. På arbetsmarknaden har avtalsrörelsen skjutits upp till hösten. Men på frågan om vad som krävs av staten och parterna när pandemin är över ger ekonomer delvis olika svar.
POLISENNyhetEfter fyra år och sju månader tycker den tidigare chefen för nationella insatsstyrkan, Marie Jarnérus, att hon fått ”lite upprättelse” när Justitieombudsmannen nu riktar allvarlig kritik mot hur Polismyndigheten skötte tillsättningen av ny insatschef i samband med omorganisationen 2015.
HÖGSKOLANNyhetVid flera universitet har obehöriga tagit sig in på möten som hållits via programmet Zoom. På Linköpings universitet har man nu vidtagit åtgärder för att försvåra för inkräktare. ”Har du möten som behandlar känsliga ämnen så kan det vara klokt att inte använda Zoom eller liknande verktyg just nu”, säger Joakim Nejdeby, it-direktör vid Linköpings universitet.
TillväxtverketNyhetTillväxtverket fick in fler än 15 000 ansökningar från företag som vill ha statligt stöd för korttidsarbete under det första dygnet som det var möjligt att ansöka. Myndighetens webbplats hade runt 100 000 besökare under samma dygn, uppger SVT.
Statens servicecenterNyhetUnder den senaste veckan har allt fler personer med covid-19 kommit in till Statens servicecenters kontor. Nu har två kontor i Stockholmsområdet stängt och myndigheten ser över säkerheten i hela landet. ”I efterhand kan jag säga att vi kanske skulle ha agerat fortare”, säger Thomas Pålsson, generaldirektör för Statens servicecenter.
ArbetsförmedlingenNyhetAntalet nyinskrivna arbetslösa är rekordhögt, samtidigt som Arbetsförmedlingens anställda har ett tufft fjolår bakom sig. ”Det är otroligt pressat just nu”, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen. Han vill att regeringen åtminstone tillfälligt pausar reformeringen av myndigheten.
StatsförvaltningNyhetRegelbundna revisioner leder till bestående resultat, men det förekommer att brister inte rättas till, konstaterar Riksrevisionen i sin årliga uppföljningsrapport om förra årets granskningar.
ArbetsmiljöverketNyhetArbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att granska vilka icke CE-märkta personliga skyddsutrustningar för exempelvis sjukvården som ska få användas i Sverige.
STNyhetI mars fick ST 1 074 nya yrkesaktiva medlemmar, vilket är rekord för en enskild månad för förbundets del. ”Det är ett kvitto på att vi uppfattas som något som innebär trygghet och stöd i tider av förändring”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt.
ArbetsmarknadNyhetSedan 1 mars har mer än 49 500 personer varslats om uppsägning. Bara under den senaste veckan har antalet nyinskrivna arbetssökande vid Arbetsförmedlingen ökat med 25 350 personer.
LuftfartNyhetRegeringen har beslutat om en tillfällig allmän trafikplikt på åtta flygförbindelser till och från Stockholm. Syftet är att säkerställa en grundläggande trafikservice till Visby och sju Norrlandsstäder.
CoronaNyhetArbetsgivarverket tipsar medlemmar och anställda om de webbaserade utbildningar som finns tillgängliga på myndighetens webbplats. Där finns bland annat kurser för ledare, arbetsgivare och handledare.
MigrationsverketNyhetCoronaviruset skapar oro bland anställda på Migrationsverkets förvar sedan både intagna och medarbetare testats positivt. Facket vill därför se ett tillfälligt stopp av nya intagna. Arbetsgivaren nöjer sig dock med att införa besöksförbud och minska antalet intagna per rum.
SkatteverketNyhetEn tidigare handläggare på Skatteverket misstänks för dataintrång och förfalskningsbrott och anmäls nu till åtal av myndighetens personalansvarsnämnd.
DigitaliseringNyhetDigitala möten är ett viktigt inslag i arbetet för klimatsmart samarbete inom Norden. Det är en slutsats i forskningsstudien Diginord, som bygger på nordiska erfarenheter av digitalt samarbete.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket för brister i hanteringen av en enskilds begäran att få ut allmänna handlingar. Migrationsverket webbplats har haft felaktig och vilseledande information om detta, slår JO fast.
KriminalvårdenNyhetSjukfrånvaron bland de anställda på Kriminalvårdens anstalt Salberga är just nu dubbelt så hög som normalt, rapporterar SVT. På sikt kan det enligt anstaltsledningen leda till att läget blir ansträngt.
StatsförvaltningNyhetDe statliga myndigheterna har överlag en betryggande intern styrning och kontroll, enligt Ekonomistyrningsverkets årliga uppföljning. Enligt myndigheten behöver myndigheterna dock förbättra sina revisionsplaner.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetEn arbetsförmedlare i södra Sverige har avskedats och åtalsanmälts anklagad för sexuella trakasserier mot en arbetssökande. STs förbundsjurist Veera Littmarck anser att avskedandet är felaktigt och ST stämmer nu arbetsgivaren i Arbetsdomstolen, AD.
SKANSENNyhetI onsdags kom fack och arbetsgivare överens om korttidspermitteringar för Skansens anställda. Vilka medarbetare som berörs och i vilken omfattning är inte klart än, säger Susann Segerman, vice ordförande för ST inom Skansen.
RiksantikvarieämbetetNyhetRiksantikvarieämbetets kulturvårdslaboratorium i Visby vill börja tillverka handsprit till sjukvården. Laboratoriet är välutrustat och kommer snarast att börja leverera den nya produkten, rapporterar SRs Kulturnytt.
TrafikverketNyhetTrafikverkets underhåll av den svenska järnvägen är ineffektivt, enligt en utredning som överlämnats till regeringen. Myndigheten behöver utföra mer i egen regi för att öka den egna kompetensen, anser utredaren.
FörmånerNyhetBara en bråkdel av de statliga myndigheterna erbjuder medarbetarna subventionerade måltider. Men på Post- och telestyrelsen säger HR-specialist Linn Arnewing att matsubventionen är en del av myndighetens arbete för en bättre hälsa.
STNyhetEn högre förtroendevald inom ST har polisanmälts för ”sexuella kränkningar på arbetet” och har nu tagit en timeout från sina fackliga uppdrag. ”Förbundet ser mycket allvarligt på det här”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt. Den förtroendevalde nekar till anklagelserna.
STNyhetPolismyndigheten tycker inte att engagemanget i ett fastighetsbolag går att kombinera med en anställning. ST ser annorlunda på saken och vill nu att frågan prövas i Arbetsdomstolen. ”Vi har väldigt svårt att se på vilket sätt det här skulle kunna skada Polisen”, säger STs förbundsjurist Joakim Lindqvist.