Annons:
Joakim Malmström, överintendent på Naturhistoriska riksmuseet.Bild:Bengt Olofsson.

Stora konsekvenser för statliga museer

Alla stora statliga museer har stängt sin verksamhet för besökare på grund av coronaviruset. ”De ekonomiska konsekvenserna är enorma”, säger Joakim Malmström, ordförande för Centralmuseernas samarbetsråd och överintendent på Naturhistoriska riksmuseet.

I förra veckan tog Centralmuseernas samarbetsråd, ett samarbetsorgan för de statliga museernas chefer, gemensamt beslutet att rekommendera de statliga museerna att stänga sin verksamhet helt och hållet.

Joakim Malmström berättar att museerna redan för ett par veckor sedan märkte av en drastisk nedgång av besökare.

− Redan innan vi stängde helt hade vi på Naturhistoriska gått från det normala på 1 000 besökare om dagen till 40−50 totalt. Och de andra museerna har haft det likadant eller värre.

Trots de statliga anslagen och den fria entrén påverkas museerna ekonomiskt, förklarar Joakim Malmström. För Naturhistoriska riksmuseets del ingår exempelvis inte biografen Cosmonova i de statliga anslagen.

Det gäller också många andra verksamheter knutna till museerna, exempelvis restaurangverksamheterna. Där har museerna olika typer av avtal. Antingen får man betala i alla fall, eller så förlorar man intäkter, berättar Joakim Malmström, som också lyfter fram förlorade intäkter från försäljningen i butik.

− Totalt förlorar Naturhistoriska två miljoner kronor i månaden om det här fortsätter under april och maj. För museer som Vasamuseet handlar det om betydligt större belopp.

Nu jobbar många museianställda hemifrån.

− De som kan jobbar på distans. Vi arbetar med rutiner och riktlinjer för det. De som inte kan jobba hemma, som vaktmästeriet, är på plats i museet, liksom några som jobbar med uppgifter för de publika ytorna, som vi inte hunnit göra tidigare.

Enligt Joakim Malmström är det inte något större problem att hitta arbetsuppgifter som går att göra på distans eller som behöver göras under en kortare period på ett par−tre veckor.

− Det är på längre sikt som det blir ett problem. Rent arbetsmiljömässigt tror jag att flera av oss redan nu märker av betydelsen av samspel och dialog med arbetskamraterna. Men också arbetsuppgifterna kommer att tryta. Men där är vi inte än.

I morgon ska Joakim Malmström träffa de fackliga organisationernas ordföranden, på ett ordinarie månadsmöte. Då ska de ta upp frågor om hur museet ska säkerställa en god arbetsmiljö under rådande omständigheter. De ska också diskutera en kartläggning av lämpliga arbetsuppgifter på kort och lång sikt för museets medarbetare.

Ämnen: Kultur, Museer
Centralmuseernas samarbetsråd

Centralmuseernas samarbetsråd är ett gemensamt samverkans- och samarbetsorgan mellan cheferna för de statliga museimyndigheterna samt de stiftelser med museiuppgifter som får anslag från regeringen.

De deltagande museiorganisationerna är:

 • Stiftelsen Arbetets museum.
 • Stiftelsen Nordiska museet.
 • Stiftelsen Skansen.
 • Stiftelsen Tekniska museet.
 • Moderna Museet.
 • Nationalmuseum.
 • Naturhistoriska riksmuseet.
 • Statens centrum för arkitektur och design.
 • Statens försvarshistoriska museer.
 • Statens historiska museer.
 • Statens maritima och transporthistoriska museer.
 • Statens museer för världskultur.
 • Statens musikverk (avseende Scenkonstmuseet).

 

Bli den första att tycka till!
CoronaNyhetAntalet anmälningar till Arbetsmiljöverket om tillbud beroende på coronapandemin ökar, skriver Arbetsvärlden. Myndigheten redovisar enligt tidningen 63 anmälningar om tillbud och 48 om skyddstopp.
CORONAFördjupningRiksdag och regering gör just nu stora satsningar för att möta coronakrisen. På arbetsmarknaden har avtalsrörelsen skjutits upp till hösten. Men på frågan om vad som krävs av staten och parterna när pandemin är över ger ekonomer delvis olika svar.
POLISENNyhetEfter fyra år och sju månader tycker den tidigare chefen för nationella insatsstyrkan, Marie Jarnérus, att hon fått ”lite upprättelse” när Justitieombudsmannen nu riktar allvarlig kritik mot hur Polismyndigheten skötte tillsättningen av ny insatschef i samband med omorganisationen 2015.
HÖGSKOLANNyhetVid flera universitet har obehöriga tagit sig in på möten som hållits via programmet Zoom. På Linköpings universitet har man nu vidtagit åtgärder för att försvåra för inkräktare. ”Har du möten som behandlar känsliga ämnen så kan det vara klokt att inte använda Zoom eller liknande verktyg just nu”, säger Joakim Nejdeby, it-direktör vid Linköpings universitet.
TillväxtverketNyhetTillväxtverket fick in fler än 15 000 ansökningar från företag som vill ha statligt stöd för korttidsarbete under det första dygnet som det var möjligt att ansöka. Myndighetens webbplats hade runt 100 000 besökare under samma dygn, uppger SVT.
Statens servicecenterNyhetUnder den senaste veckan har allt fler personer med covid-19 kommit in till Statens servicecenters kontor. Nu har två kontor i Stockholmsområdet stängt och myndigheten ser över säkerheten i hela landet. ”I efterhand kan jag säga att vi kanske skulle ha agerat fortare”, säger Thomas Pålsson, generaldirektör för Statens servicecenter.
ArbetsförmedlingenNyhetAntalet nyinskrivna arbetslösa är rekordhögt, samtidigt som Arbetsförmedlingens anställda har ett tufft fjolår bakom sig. ”Det är otroligt pressat just nu”, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen. Han vill att regeringen åtminstone tillfälligt pausar reformeringen av myndigheten.
StatsförvaltningNyhetRegelbundna revisioner leder till bestående resultat, men det förekommer att brister inte rättas till, konstaterar Riksrevisionen i sin årliga uppföljningsrapport om förra årets granskningar.
ArbetsmiljöverketNyhetArbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att granska vilka icke CE-märkta personliga skyddsutrustningar för exempelvis sjukvården som ska få användas i Sverige.
STNyhetI mars fick ST 1 074 nya yrkesaktiva medlemmar, vilket är rekord för en enskild månad för förbundets del. ”Det är ett kvitto på att vi uppfattas som något som innebär trygghet och stöd i tider av förändring”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt.
ArbetsmarknadNyhetSedan 1 mars har mer än 49 500 personer varslats om uppsägning. Bara under den senaste veckan har antalet nyinskrivna arbetssökande vid Arbetsförmedlingen ökat med 25 350 personer.
LuftfartNyhetRegeringen har beslutat om en tillfällig allmän trafikplikt på åtta flygförbindelser till och från Stockholm. Syftet är att säkerställa en grundläggande trafikservice till Visby och sju Norrlandsstäder.
CoronaNyhetArbetsgivarverket tipsar medlemmar och anställda om de webbaserade utbildningar som finns tillgängliga på myndighetens webbplats. Där finns bland annat kurser för ledare, arbetsgivare och handledare.
MigrationsverketNyhetCoronaviruset skapar oro bland anställda på Migrationsverkets förvar sedan både intagna och medarbetare testats positivt. Facket vill därför se ett tillfälligt stopp av nya intagna. Arbetsgivaren nöjer sig dock med att införa besöksförbud och minska antalet intagna per rum.
SkatteverketNyhetEn tidigare handläggare på Skatteverket misstänks för dataintrång och förfalskningsbrott och anmäls nu till åtal av myndighetens personalansvarsnämnd.
DigitaliseringNyhetDigitala möten är ett viktigt inslag i arbetet för klimatsmart samarbete inom Norden. Det är en slutsats i forskningsstudien Diginord, som bygger på nordiska erfarenheter av digitalt samarbete.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket för brister i hanteringen av en enskilds begäran att få ut allmänna handlingar. Migrationsverket webbplats har haft felaktig och vilseledande information om detta, slår JO fast.
KriminalvårdenNyhetSjukfrånvaron bland de anställda på Kriminalvårdens anstalt Salberga är just nu dubbelt så hög som normalt, rapporterar SVT. På sikt kan det enligt anstaltsledningen leda till att läget blir ansträngt.
StatsförvaltningNyhetDe statliga myndigheterna har överlag en betryggande intern styrning och kontroll, enligt Ekonomistyrningsverkets årliga uppföljning. Enligt myndigheten behöver myndigheterna dock förbättra sina revisionsplaner.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetEn arbetsförmedlare i södra Sverige har avskedats och åtalsanmälts anklagad för sexuella trakasserier mot en arbetssökande. STs förbundsjurist Veera Littmarck anser att avskedandet är felaktigt och ST stämmer nu arbetsgivaren i Arbetsdomstolen, AD.
SKANSENNyhetI onsdags kom fack och arbetsgivare överens om korttidspermitteringar för Skansens anställda. Vilka medarbetare som berörs och i vilken omfattning är inte klart än, säger Susann Segerman, vice ordförande för ST inom Skansen.
RiksantikvarieämbetetNyhetRiksantikvarieämbetets kulturvårdslaboratorium i Visby vill börja tillverka handsprit till sjukvården. Laboratoriet är välutrustat och kommer snarast att börja leverera den nya produkten, rapporterar SRs Kulturnytt.
TrafikverketNyhetTrafikverkets underhåll av den svenska järnvägen är ineffektivt, enligt en utredning som överlämnats till regeringen. Myndigheten behöver utföra mer i egen regi för att öka den egna kompetensen, anser utredaren.
FörmånerNyhetBara en bråkdel av de statliga myndigheterna erbjuder medarbetarna subventionerade måltider. Men på Post- och telestyrelsen säger HR-specialist Linn Arnewing att matsubventionen är en del av myndighetens arbete för en bättre hälsa.
STNyhetEn högre förtroendevald inom ST har polisanmälts för ”sexuella kränkningar på arbetet” och har nu tagit en timeout från sina fackliga uppdrag. ”Förbundet ser mycket allvarligt på det här”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt. Den förtroendevalde nekar till anklagelserna.
STNyhetPolismyndigheten tycker inte att engagemanget i ett fastighetsbolag går att kombinera med en anställning. ST ser annorlunda på saken och vill nu att frågan prövas i Arbetsdomstolen. ”Vi har väldigt svårt att se på vilket sätt det här skulle kunna skada Polisen”, säger STs förbundsjurist Joakim Lindqvist.