Annons:
Posten
Nyhet
AVAnn Dahlin0 kommentarerTyck till!

Strejk på Strålfors avblåst

Det blir ingen strejk bland fackförbundet GS medlemmar på Postens bolag Strålfors. I stället förlängs avtalet med GS till september. Det är oklart hur förhandlingarna för tjänstemännen påverkas.

GS varslade om strejk på Strålfors sedan företaget sagt upp kollektivavtalet. Strålfors har gått över till arbetsgivarorganisationen Bransch kommunikation i Almega och vill ha Almegas branschavtal.

Den fackliga motparten på LO-sidan i ett sådant avtal är Seko. Seko har reagerat skarpt på GS uttalanden om avtalsdumpning och deklarerat att ett nytt avtal inte blir sämre än GS-avtalet.

Men nu är strejkhotet avblåst. GS gick i morse ut med ett pressmeddelande med rubriken ”Avtal klart för GS medlemmar på Strålforsbolagen”. Parterna är överens om att GS kollektivavtal ska fortsätta att gälla på bolagen, sägs det i pressmeddelandet.

Överenskommelsen innebär dock enbart en förlängning av GS-avtalet till sista september, säger Strålfors vd Per Samuelson till Publikt. Förslaget kom från medlarna på Medlingsinstitutet.

– Vi har förlängt avtalet för att få arbetsro. Vi har i flera år hävdat att facken måste lösa gränsdragningsfrågan, och nu har de på sig till sista maj att göra det.

Under våren ska GS och Seko försöka komma överens om vem som ska ha rätt att sluta avtal på Strålfors. Arbetsgivaren kommer att acceptera det beslut som facken kommer fram till. Detta trots att PostNord är medlem i Almega och att koncernledningen vill ha samma branschavtal för alla medarbetare.

– Om det döms av från LO att det ska bli ett annat avtal får det bli så, säger Per Samuelson. Vi har skrivit på ett avtal, och det gör vi ju inte om vi inte har klartecken uppifrån i organisationen.

Sekos avtalssekreterare Sven-Olof Hellman säger till Publikt att han utgår från att Seko och GS kommer att bli överens.

– Detta innebär att situationen är oförändrad tills vi löst frågan om gränsdragning. Vi har olika uppfattningar, men vi ska göra en utredning tillsammans och förhoppningsvis har vi klarat ut det till sista maj.

Det är oklart om konflikten inom LO kommer att påverka förhandlingarna på tjänstemannasidan. I mitten av februari går ST in i förhandlingar om ett nytt tjänstemannaavtal i Strålfors, så kallade inrangeringsförhandlingar. I dag är det TCO-förbundet Unionen som har avtalet.

– Jag vet inte om det blir fördröjningar i och med förlängningen av GS-avtalet, säger Strålfors vd Per Samuelson. Vi får se om det blir logiskt att följa samma tidsplan på tjänstemannasidan, det finns för- och nackdelar.

STs förbundssekreterare Dag Andersson säger att förbundets utgångspunkt är att det är ST som ska sluta avtal på tjänstemannasidan i Strålfors. Han förutsätter att Unionen därefter rekommenderar sina medlemmar på företaget att gå över till ST.

– Som anställd har man rätt till det bästa skyddet, och det har man som medlem i det fack som sluter avtal på arbetsplatsen.

Strålfors har 900 anställda i Sverige.

Bli den första att tycka till!
UTRIKESNyhetTyska utrikesdepartementet har satt stopp för videomöten via appen Zoom, som används av flera universitet och högskolor i Sverige. Sedan tidigare har Taiwan förbjudit myndigheter och statliga institutioner från att använda programmet, skriver tyska ekonomitidningen Handelsblatt samt brittiska BBC.
CoronaNyhetAntalet anmälningar till Arbetsmiljöverket om tillbud beroende på coronapandemin ökar, skriver Arbetsvärlden. Myndigheten redovisar enligt tidningen 63 anmälningar om tillbud och 48 om skyddstopp.
CORONAFördjupningRiksdag och regering gör just nu stora satsningar för att möta coronakrisen. På arbetsmarknaden har avtalsrörelsen skjutits upp till hösten. Men på frågan om vad som krävs av staten och parterna när pandemin är över ger ekonomer delvis olika svar.
POLISENNyhetEfter fyra år och sju månader tycker den tidigare chefen för nationella insatsstyrkan, Marie Jarnérus, att hon fått ”lite upprättelse” när Justitieombudsmannen nu riktar allvarlig kritik mot hur Polismyndigheten skötte tillsättningen av ny insatschef i samband med omorganisationen 2015.
HÖGSKOLANNyhetVid flera universitet har obehöriga tagit sig in på möten som hållits via programmet Zoom. På Linköpings universitet har man nu vidtagit åtgärder för att försvåra för inkräktare. ”Har du möten som behandlar känsliga ämnen så kan det vara klokt att inte använda Zoom eller liknande verktyg just nu”, säger Joakim Nejdeby, it-direktör vid Linköpings universitet.
TillväxtverketNyhetTillväxtverket fick in fler än 15 000 ansökningar från företag som vill ha statligt stöd för korttidsarbete under det första dygnet som det var möjligt att ansöka. Myndighetens webbplats hade runt 100 000 besökare under samma dygn, uppger SVT.
Statens servicecenterNyhetUnder den senaste veckan har allt fler personer med covid-19 kommit in till Statens servicecenters kontor. Nu har två kontor i Stockholmsområdet stängt och myndigheten ser över säkerheten i hela landet. ”I efterhand kan jag säga att vi kanske skulle ha agerat fortare”, säger Thomas Pålsson, generaldirektör för Statens servicecenter.
ArbetsförmedlingenNyhetAntalet nyinskrivna arbetslösa är rekordhögt, samtidigt som Arbetsförmedlingens anställda har ett tufft fjolår bakom sig. ”Det är otroligt pressat just nu”, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen. Han vill att regeringen åtminstone tillfälligt pausar reformeringen av myndigheten.
StatsförvaltningNyhetRegelbundna revisioner leder till bestående resultat, men det förekommer att brister inte rättas till, konstaterar Riksrevisionen i sin årliga uppföljningsrapport om förra årets granskningar.
ArbetsmiljöverketNyhetArbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att granska vilka icke CE-märkta personliga skyddsutrustningar för exempelvis sjukvården som ska få användas i Sverige.
STNyhetI mars fick ST 1 074 nya yrkesaktiva medlemmar, vilket är rekord för en enskild månad för förbundets del. ”Det är ett kvitto på att vi uppfattas som något som innebär trygghet och stöd i tider av förändring”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt.
ArbetsmarknadNyhetSedan 1 mars har mer än 49 500 personer varslats om uppsägning. Bara under den senaste veckan har antalet nyinskrivna arbetssökande vid Arbetsförmedlingen ökat med 25 350 personer.
LuftfartNyhetRegeringen har beslutat om en tillfällig allmän trafikplikt på åtta flygförbindelser till och från Stockholm. Syftet är att säkerställa en grundläggande trafikservice till Visby och sju Norrlandsstäder.
CoronaNyhetArbetsgivarverket tipsar medlemmar och anställda om de webbaserade utbildningar som finns tillgängliga på myndighetens webbplats. Där finns bland annat kurser för ledare, arbetsgivare och handledare.
MigrationsverketNyhetCoronaviruset skapar oro bland anställda på Migrationsverkets förvar sedan både intagna och medarbetare testats positivt. Facket vill därför se ett tillfälligt stopp av nya intagna. Arbetsgivaren nöjer sig dock med att införa besöksförbud och minska antalet intagna per rum.
SkatteverketNyhetEn tidigare handläggare på Skatteverket misstänks för dataintrång och förfalskningsbrott och anmäls nu till åtal av myndighetens personalansvarsnämnd.
DigitaliseringNyhetDigitala möten är ett viktigt inslag i arbetet för klimatsmart samarbete inom Norden. Det är en slutsats i forskningsstudien Diginord, som bygger på nordiska erfarenheter av digitalt samarbete.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket för brister i hanteringen av en enskilds begäran att få ut allmänna handlingar. Migrationsverket webbplats har haft felaktig och vilseledande information om detta, slår JO fast.
KriminalvårdenNyhetSjukfrånvaron bland de anställda på Kriminalvårdens anstalt Salberga är just nu dubbelt så hög som normalt, rapporterar SVT. På sikt kan det enligt anstaltsledningen leda till att läget blir ansträngt.
StatsförvaltningNyhetDe statliga myndigheterna har överlag en betryggande intern styrning och kontroll, enligt Ekonomistyrningsverkets årliga uppföljning. Enligt myndigheten behöver myndigheterna dock förbättra sina revisionsplaner.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetEn arbetsförmedlare i södra Sverige har avskedats och åtalsanmälts anklagad för sexuella trakasserier mot en arbetssökande. STs förbundsjurist Veera Littmarck anser att avskedandet är felaktigt och ST stämmer nu arbetsgivaren i Arbetsdomstolen, AD.
SKANSENNyhetI onsdags kom fack och arbetsgivare överens om korttidspermitteringar för Skansens anställda. Vilka medarbetare som berörs och i vilken omfattning är inte klart än, säger Susann Segerman, vice ordförande för ST inom Skansen.
RiksantikvarieämbetetNyhetRiksantikvarieämbetets kulturvårdslaboratorium i Visby vill börja tillverka handsprit till sjukvården. Laboratoriet är välutrustat och kommer snarast att börja leverera den nya produkten, rapporterar SRs Kulturnytt.
TrafikverketNyhetTrafikverkets underhåll av den svenska järnvägen är ineffektivt, enligt en utredning som överlämnats till regeringen. Myndigheten behöver utföra mer i egen regi för att öka den egna kompetensen, anser utredaren.
STNyhetEn högre förtroendevald inom ST har polisanmälts för ”sexuella kränkningar på arbetet” och har nu tagit en timeout från sina fackliga uppdrag. ”Förbundet ser mycket allvarligt på det här”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt. Den förtroendevalde nekar till anklagelserna.
STNyhetPolismyndigheten tycker inte att engagemanget i ett fastighetsbolag går att kombinera med en anställning. ST ser annorlunda på saken och vill nu att frågan prövas i Arbetsdomstolen. ”Vi har väldigt svårt att se på vilket sätt det här skulle kunna skada Polisen”, säger STs förbundsjurist Joakim Lindqvist.