Annons:
ohälsan
Fördjupning
AVAnn-Charlotte Viklund0 kommentarerTyck till!

Stress för att få ned sjuktalen

Många aktörer går idag på högvarv för att uppfylla regeringens krav på minskad ohälsa i arbetslivet. Hårdast är pressen på RFV och AMS, som i olika projekt försöker nå påtagliga resultat.

Läs mer

Detta är Faros

Statstjänstemannen har besökt Blekinge, ett av fem pilotområden i projektet Faros, där  Riksförsäkringsverket, RFV, och Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS,  genom förnyad arbetslivsinriktad rehabilitering, organisation och samordning försöker få fler sjukskrivna att återgå till arbetslivet.

Regeringen väntar otåligt på resultat. Det gör även den centrala projektledningen, i synnerhet som det dröjde mer än ett halvår innan man lyckades rekrytera personal till Faros centrala projektledning och till pilotområdena och komma igång med arbetet. Tempot är därför ordentligt uppskruvat, och kraven på att redovisa förslag och resultat redan före sommaren duggar tätt. Beslut måste nämligen fattas inför budgetpropositionen för 2004.

– Vi har känt blåslampan i baken nästan dagligen sedan den 15 oktober. Jakten på snabba resultat har gjort att metoderna hittills tyvärr fått stå tillbaka, medger Sune Evaldsson, projektledare vid försäkringskassan i Blekinge.

I Blekinge, där man fått regeringsuppdragen 1 och 3 (se faktaruta längst till höger), har försäkringskassan och arbetsförmedlingen haft ett mycket gott samarbete redan i  15 års tid, berättar Kerstin Calmsund, projektledare vid arbetsförmedlingen i Blekinge.

Enligt regeringsuppdraget till RFV och AMS ska organisationerna nu  samordnas, samarbetet formaliseras, vilket av många tolkas som att man snart ska flytta in under samma tak. Så är det redan i Karlshamn, men inte i Karlskrona och Ronneby.

Om detta i sin förlängning betyder att försäkringskassorna även kommer att  förstatligas, vill Sune Evaldsson inte spekulera i, men han konstaterar att det inte är bra om 21 försäkringskassor tillämpar regler på olika sätt.

– Vi gör det mycket idag, eftersom styrningen uppifrån inte har varit särdeles handfast.

Kerstin Calmsund berättar med entusiasm om det stora utbud, ”smörgåsbord”, projektet i Blekinge idag kan erbjuda: Förutom den ordinarie tjänstemenyn inom arbetsförmedlingen erbjuds man hjälp med livs- och karriärplanering av en arbetspsykolog.

Arbetsförmedlingen har också anställt två personliga coacher, stödpersoner, för att ge individuell hjälp och stöd vid arbetssökning, arbetsträning och i kontakter med arbetsgivare.
 
Ett stort bekymmer i projektarbetet är arbetsförmedlingens kraftigt nedskurna anslag för 2003. I Blekinge innebär detta 69 miljoner mindre än 2002 till aktivitetsstöd – lön till dem som är ute i arbetsprövning  och till utbildning. Att då få 9 miljoner till Farosprojektet räcker inte långt.

– Alla pilotområden har för övrigt fått betydligt mindre än de begärt.

Lätta rörliga jobb, som de flesta skulle behöva, finns inte utan måste skapas. Detta är ett tids- och personalkrävande arbete.

– Det svåra är naturligtvis att förmå människor, som varit sjukskrivna länge och därför är rädda för att förändra sin situation, att våga gå ut i en arbetsprövning. Många har gjort det ett antal gånger tidigare utan att lyckas få ett jobb. Ska de dessutom förlora ekonomiskt på att aktivera sig, blir det naturligtvis ännu svårare, konstaterar Kerstin Calmsund.

Skillnaden mellan att vara sjukskriven och att ha a-kassa eller aktivitetsstöd är ibland  stor, eftersom den ersättning man får i arbetsmarknadsåtgärder är betydligt lägre än sjukpenningen. Dessutom ska man betala för mat och arbetsresor.

Just bristen på ”morötter” i form av rehabiliteringspeng, är ett av de största hindren för en rehabilitering i denna målgrupp, hävdar Sune Evaldsson och Kerstin Calmsund. Det ska löna sig att vilja bli rehabiliterad!

De efterlyser även en bättre samordning av utbetalningarna, när man går över från sjukskrivning till en annan form av stöd. Idag kan det ta sex veckor eller mer innan man får sina pengar.

Bevilja högriskskydd för alla som varit sjukskrivna längre än 60 dagar, någon form av ”garantisedel” som gör att arbetsgivaren slipper betala ifall de åter insjuknar, förklarar Kerstin Calmsund.

– En sådan garanti skulle avsevärt stärka den långtidssjukas möjligheter att få ett nytt jobb. Vem vågar annars anställa en som varit långtidssjuk?

Förslaget  är att försäkringskassan under de första ett till två åren ska stå för kostnaden.

Med tanke på landets överbelastade läkare, som inte alla gånger orkar ta en diskussion med den som vill få sin sjukskrivning förlängd, tycker Kerstin Calmsund dessutom att förslaget om deltidssjukskrivning verkar vettigt.
Ett antal samarbetsprojekt mellan försäkringskassan, arbetsförmedlingen, socialtjänsten m fl startades och pågick på olika håll i landet under hela 90-talet. Vad har man gjort av alla dessa idéer?

Sune Evaldsson nickar igenkännande och berättar att en person redan anställts vid det centrala projektkansliet för att gå igenom tidigare samverkans-projekt och tillföra Faros det bästa från dessa.

– Vi ska naturligtvis ta tillvara metoder som visat sig vara framgångsrika och förverkliga dem så långt det går. Vi ska också följa forskningen för att se om man i andra länder kommit på något vi inte gjort, säger Sune Evaldsson, men betonar att det viktigaste ändå är att  komma fram till långsiktiga lösningar.

Bli den första att tycka till!
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön. Det skriver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt näringsliv, i en gemensam debattartikel.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor. Det framgår av en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, enligt studien.
RegeringenNyhetRegeringen KU-anmäls nu av riksdagsledamoten Ali Esbati, V, för sin hantering av Arbetsförmedlingen. Han menar att regeringens agerande är oansvarigt och därför bör granskas av konstitutionsutskottet.
SCBNyhetEfter att det externa konsultföretaget Evry orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, avslutar nu Statistiska centralbyrån, SCB, samarbetet successivt. Exakt hur avvecklingen ska gå till förhandlar man om. ”Det här är en stor fråga för oss som jobbar på SCB”, säger Ulla Ekander Liew, STs vice ordförande inom SCB, till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetEn intern granskning visar stora brister i Arbetsförmedlingens hantering av arbetsgivare som söker personal för subventionerade anställningar. Sju av tio får ingen återkoppling inom fyra veckor, uppger SVT.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare dömdes för tjänstefel i Värmlands tingsrätt efter att en man avlidit i arresten. De hade missat en del av tillsynen, enligt domen. I rätten vittnade anställda om brister i rutiner och internutbildning. Det lokala facket efterlyser arbetsgivaransvaret. ”Det är synd att de här individerna drabbas när någon annan har ansvar för säkerheten”, säger STs klubbordförande Ofle Mohamed till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontroll av deltidsarbetslösas arbetslöshetsersättning är bristfällig. Det kommer Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, fram till efter en granskning.
BiståndNyhetStatskontoret och Ekonomistyrningsverket, ESV, får regeringens uppdrag att utreda biståndsmyndigheten Sidas effektivitet, ledning, styrning och uppföljning. Uppdraget ska vara klart om ett år.
BOLAGSVERKETNyhetEtt ökande antal aktiebolag och en överskattning av hur många företagare som skulle använda ett nytt digitalt system har gjort att Bolagsverkets handläggningstider för företags årsredovisningar har skjutit i höjden. ”Personalen har varit högt belastad under en längre tid nu”, säger STs avdelningsordförande Marica Hammarlund till Publikt.
MigrationsverketNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket sedan myndigheten i ett år och åtta månader underlåtit att underrätta en asylsökande om att hans ansökan om uppehållstillstånd avslagits.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetStatens institutionsstyrelse, SiS, har betalat ut fel ersättning för övertid på minst fyra ungdomshem. För vissa anställda kan det ha blivit fel under mer än två år tillbaka i tiden. ”Arbetsgivaren tittar nu på hur mycket pengar det handlar om”, säger Jenny Kingstedt, ledamot i STs avdelningsstyrelse, till Publikt.
DigitaliseringNyhetAllt fler offentliga aktörer erbjuder inloggning med hjälp av e-legitimation. Åtta av tio av de statliga myndigheter som har omfattande medborgarkontakt erbjuder inloggning, skriver Myndigheten för digital förvaltning i en ny rapport.
ArbetsförmedlingenNyhetFler möten med arbetsförmedlare ökar arbetssökandes möjligheter att hitta ett jobb. Det visar en ny forskarrapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
ArbetsmiljöNyhetMer än sju av tio har inte märkt av någon förändring på sin arbetsplats efter metoo-uppropen, enligt en undersökning som Novus genomfört på uppdrag av TCO.
SKOLVERKETNyhetFler ansökningar än väntat gör att personalen som handlägger lärarlegitimationer på Skolverket är ombedda att jobba över. I första hand gäller övertid på helger under månaderna fram till årsskiftet. ”Det är klart man känner stress när vi har längre handläggningstider”, säger handläggaren Samira Said, förtroendevald inom ST, till Publikt.
LönerNyhetFem fackförbund i industrin kräver löneökningar på tre procent, eller minst 530 kronor mer i månaden. Arbetsgivarföreträdare beskriver kravet som orealistiskt.
ArbetsförmedlingenNyhetDet är dags att några vuxna i rummet kliver in och kräver ett omtag i processen kring Arbetsförmedlingens reformering, skriver Lars Calmfors i en debattartikel i Dagens Nyheter.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär ett skyddsombud beskrev hur Arrivas personal i Skåne bland annat avstått dryck eller använt buskar vid stationen om det kniper, beslutade Arbetsmiljöverket att de har rätt till toalettpaus efter maximalt två och en halv timme. Det fick tågbolaget att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.
RättsväsendetNyhetMindre än varannan svensk har förtroende för rättsväsendet som helhet, visar Brottsförebyggande rådets, Brå, senaste undersökning. Bara var tredje uppger att de har förtroende för Kriminalvården. Förändringen jämfört med föregående år är liten.
ArbetsförmedlingenNyhetAutomatiska funktioner och digital samverkan är centrala i den nya modell för Arbetsförmedlingens arbete som myndigheten skisserar i sitt förslag till regeringen. Bland annat vill myndigheten robotisera bedömningen av hur långt arbetssökande står från arbetsmarknaden. Systemet för ersättning till fristående aktörer föreslås få både en grundersättning och en resultatbaserad del.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens egna förslag om hur myndigheten ska arbeta i framtiden väcker skepsis från fackligt håll. ”Jag tror inte det går att genomföra det här inom den här tidsperioden”, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen, till Publikt. Han hoppas att politikerna ska inse att de går för fort fram med reformeringen av myndigheten.
SkolverketNyhetMer än 1 500 nya lärare har fått vänta mer än de fyra månader som regeringen satt som maxgräns för att få ut sin lärarlegitimation, enligt Ekot. Skolverket förklarar väntetiden med att ansökningarna är fler än beräknat.