Annons:
Kriminalvårdare som utsatts för hot och våld utvecklar ofta symptom på posttraumatiskt stressyndrom, enligt en dansk studie.Bild:Getty Images.
KRIMINALVÅRDEN
Nyhet
AVAnn Dahlin0 kommentarerTyck till!

Stressyndrom vanligt bland kriminalvårdare

Var femte dansk kriminalvårdare som utsatts för hot och våld på jobbet utvecklar symtom på posttraumatiskt stressyndrom, enligt en dansk studie. Svensk kriminalvård skulle behöva mer kunskap om problemet, anser ST-företrädaren Joachim Danielsson.

I ett forskningssamarbete där bland andra Köpenhamns universitet deltagit har forskare följt 5 000 anställda 2010–2015 för att undersöka förekomst och effekter av hot och våld. Arbetsplatserna var sådana som typiskt sett är utsatta: specialskolor, äldreomsorg, psykiatri och kriminalvård.

Resultaten visar att de som upplevt hot och våld på arbetet oftare än andra drabbas av såväl depression som posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. Hårdast utsatta när det gäller PTSD var kriminalvårdarna, där drygt 21 procent av de hot- och våldsdrabbade rapporterade symtom.  Därnäst kom psykiatrin med närmare 17 procent.

Forskarna gissar att siffrorna påverkas av arbetssituationen – det är inte lika traumatiskt att bli sparkad av ett utåtagerande barn på en specialskola som av en intagen på en anstalt eller en patient i psykiatrin.

I studien undersöktes också möjliga förebyggande insatser. Resultatet var i huvudsak nedslående. Varken individuella strategier, så kallad coping, eller utbildningar i konflikthantering tycks minska risken att utsättas för hot och våld. Det enda positiva undantaget var konfliktutbildning i kombination med att den närmaste chefen gör andra stora insatser för att minska förekomsten av hot och våld.

När något väl har inträffat kan den anställde minska risken att få PTSD genom att själv agera aktivt och söka känslomässigt stöd, enligt studien. Motsatsen gäller dem som har en undvikande attityd och förnekar omständigheterna.

De drabbade påverkas också av hur arbetsplatsen agerar, men bilden i studien är splittrad. Det enda som tydligt minskar risken att få PTSD är ett gott generellt socialt stöd från arbetskamraterna. Stöd från ledningen eller kollegialt stöd i den specifika situationen hade ingen – eller rentav negativ – effekt på den upplevda hälsan. Övningar på arbetsplatsen hade endast begränsad positiv effekt.

När det gäller depression kunde forskarna visa att specifikt socialt stöd från ledning och kolleger hjälper efter hotsituationer, och ett generellt socialt stöd hjälper när en anställd utsatts för våld. En annan faktor som förebygger ohälsa är medarbetarnas upplevelse av ”organisatorisk rättvisa”, det vill säga att alla blir rättvist behandlade och får vara delaktiga på arbetsplatsen.

Det finns ingen motsvarande studie om svenska förhållanden. I den senaste medarbetarundersökningen i Kriminalvården, från 2016, ställdes dock några frågor om hot och våld. Hot hade upplevts av nästan var fjärde anställd, 23 procent, under de senaste tolv månaderna, medan 8 procent svarade att de utsatts för våld. Var fjärde drabbad uppgav att de känt rädsla eller oro på grund av det inträffade.

– Jag vågar inte göra någon jämförelse med Danmark, säger Kriminalvårdens ställföreträdande HR-direktör Martin Klaar. Men för vår del lägger vi mycket av insatserna i det förebyggande arbetet, med säkerhetsrutiner, utbildning och teamarbete. Vi har också ett väl etablerat krisstöd och samarbete med företagshälsovården om någon blir utsatt.

Han ser inget behov i dagsläget av att undersöka hur vanligt det är med PTSD och depression bland kriminalvårdare i Sverige.

– Vi följer upp alla individer som råkar ut för incidenter med hot och våld som vi får kännedom om, och sedan bedömer professionen inom företagshälsovården vilka insatser som behövs. Det känner jag mig trygg med.

Fackliga företrädare ser dock en kunskapslucka som skulle behöva fyllas.

– Vi behöver mer systematisk kunskap, anser Joachim Danielsson i STs avdelningsstyrelse. Jag har varit chef i Kriminalvården i många år, och jag vet arbetet som kriminalvårdare nästan ofrånkomligen innebär att man möter hot och våld som är stressande. Men det är inte alla som vågar tala om det, så det finns säkert ett stort mörkertal.

Han skulle vilja att flera yrkesområden med ökad risk för hot och våld undersöks, antingen genom ett myndighetssamarbete eller av forskare i högskolan.

– Detta dels för att inte göra det till enbart ett individrelaterat problem, dels för att kunna göra en analys av vad som krävs för att motverka och förebygga posttraumatiskt stressyndrom. Jag anser att ett närvarande ledarskap som i ett tidigt skede fångar upp ohälsan är en viktig förebyggande faktor.

Posttraumatiskt stressyndrom

Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, är ett allvarligt trauma och kan drabba personer som upplevt exempelvis dödshot, våld och naturkatastrofer. Traumat kännetecknas av hög stressnivå och stark ångest. De som har PTSD och söker vård gör det ofta för något annat, såsom sömnproblem, huvudvärk eller depression.

Bli den första att tycka till!
KulturNyhetTotalt gjordes 19,8 miljoner museibesök under 2019. Det innebär en ökning med åtta procent jämfört med året innan, konstaterar organisationen Sveriges museer.
KRIMINALVÅRDENNyhetST inom Kriminalvården har sagt upp både kollektivavtalet för nationella transportenheten och samverkansavtalet med arbetsgivaren. I nuläget vill arbetsgivaren inte förhandla om ett nytt samverkansavtal, säger myndighetens förhandlingschef Ola Nilsson till Publikt.
SJÖFARTSVERKETNyhetSjöfartsverkets personalansvarsnämnd väljer att inte dela ut någon varning till en chef som var berusad och inte ingrep med kraft då en anställd sexuellt trakasserade en kollega. Den man som utsatte sin kvinnliga kollega för trakasserier har tidigare tilldelats en varning av nämnden.
Kort om: tjänstledighetFördjupningVill du utbilda dig till florist eller uppdatera dina kunskaper i engelska? Behöver du vårda en närstående eller har du ett fackligt förtroendeuppdrag? Här är fakta om vilka regler som gäller för tjänstledighet.
HögskolanNyhetI de flesta fall lönar det sig med en högskoleutbildning. Men vissa utbildningar ger mer i lönekuvertet än andra. Det visar en analys från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.
DigitaliseringNyhetÖkad användning av artificiell intelligens, AI, kan skapa ekonomiska värden inom offentlig förvaltning motsvarande cirka 140 miljarder kronor per år, enligt en rapport från Myndigheten för digital förvaltning, Digg.
ArbetsmarknadNyhetValidering är viktigt för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Det är en av de slutsatser som dras i Valideringsdelegationens slutbetänkande till regeringen.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket varslar om uppsägning av 146 anställda i Skåne, Stockholms, Västerbottens, Västernorrlands och Östergötlands län. ”Jag tycker att det är olyckligt att varsla just nu, samtidigt som vi ska göra en stor omorganisation”, säger Sanna Norblad, ordförande för ST inom Migrationsverket.
LantmäterietNyhetLantmäteriet har beslutat att ta bort möjligheten till friskvårdstimme och i stället höja friskvårdsersättningen. Både ST och Saco-S på myndigheten är kritiska till förändringen. I intranätets kommentarsfält rasar missnöjet, berättar anställda som Publikt varit i kontakt med.
ArbetsrättNyhetEU-kommissionen vill införa minimilöner i hela unionen. Inom den svenska fackföreningsrörelsen finns en stor oro för att planerna utgör ett hot mot den svenska modellen. Sverige skulle bli förlorare om de blir verklighet, anser TCO.
KriminalvårdenNyhetÄndrade regler kommer att innebära omfattande förändringar av Kriminalvårdens frivård. Villkorligt frigivna ska följas upp hårdare och fler drogtestas och få fotboja, skriver Dagens Nyheter.
DomstolarnaNyhet Domstolshandläggarna vid Värmlands tingsrätt har under flera år haft en dålig arbetsmiljö. Arbetsbelastningen är hög och många mår dåligt, enligt den anmälan som huvudskyddsombudet har gjort till Arbetsmiljöverket.
ARBETSMILJÖVERKETNyhetNär Arbetsmiljöverket flyttar sitt kontor från Stockholms innerstad till Solna krymper kontorsytan med mer än en tredjedel. ”Det är klart att det kan komma att påverka arbetsmiljön”, säger STs avdelningsordförande Marita Jonsson till Publikt.
KriminalvårdenNyhetRiksrevisionen har fått indikationer på att verksamheten vid Kriminalvårdens anstalter inte bedrivs på effektivast möjliga sätt, och har därför beslutat att inleda en granskning, skriver man i ett pressmeddelande. Anstalterna kostar cirka fem miljarder kronor per år.
PensionsmyndighetenNyhetPensionärernas riksorganisation, PRO, riktar skarp kritik mot de långa väntetiderna hos Pensionsmyndigheten. Den som söker bostadstillägg får vänta fem månader på besked, och ändringar tar ännu längre tid.
SiSNyhetEn anställd vid Statens institutionsstyrelse, SiS, har dömts till två års fängelse för vapenbrott. När mannen greps av polisen på allmän plats bar han skyddsväst och hade en skarpladdad pistol innanför byxlinningen. Den anställde har också anmälts till myndighetens personalansvarsnämnd.
KriminalvårdenNyhetEn anställd vid Kriminalvården ådrog sig allvarliga skador i samband med en övning i självförsvar på jobbet. Skadorna inträffade när instruktören skulle demonstrera hur man tar sig ur ett strypgrepp, rapporterar SVT.
SiSNyhetEn behandlingsassistent vid en av Statens institutionsstyrelses institutioner för vård av missbrukare åtalsanmäls av personalansvarsnämnden för brott mot tystnadsplikten. Den anställda ska ha lämnat sekretessbelagd information om en klient till dennes tidigare partner.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har förlängt hyresavtalen för åtta lokala kontor i avvaktan på en översyn av nedläggningsplanerna. Några av kontoren skulle redan ha stängts. Men det är inte klart att just dessa kontor får vara kvar på sikt, enligt myndighetens presstjänst.
Myndigheten för stöd till trossamfundNyhetPå nyårsafton avled Åke Göransson, chef för Myndigheten för stöd till trossamfund, i samband med en semesterresa till Rumänien. ”Vi sörjer en omtyckt och älskad chef”, säger Åsa E. Hole, ställföreträdande myndighetschef.
KRIMINALVÅRDENNyhetVid en personalfest inom Kriminalvården tog en manlig anställd två kvinnliga kolleger på baken och kysste den enas kind. Nu har myndighetens personalansvarsnämnd beslutat att han ska få löneavdrag.
SPÅRTRAFIKENNyhetSeko stämmer tågföretaget Arriva i Arbetsdomstolen för avskedandet av en tågvärd, som enligt företaget hotat en kollega med en brödkniv.
ÖppenhetNyhetI en departementspromemoria föreslås skärpta sekretessregler för statsanställda och deras tjänstepensioner. Det handlar om att skydda personliga uppgifter om drygt 1,1 miljoner enskilda personer.
ÖppenhetNyhetDen professor vid Göteborgs universitet som begärde att få ut kollegers e-post bröt inte mot lagen. Det konstaterar Justitiekanslern, JK, efter en anmälan, skriver Dagens Nyheter. JK har beslutat att lägga ner ärendet.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, stämmer Försäkringskassan i Arbetsdomstolen, AD, sedan myndigheten avbrutit provanställningen för en man som varit föräldraledig under en del av anställningstiden.
Statens servicecenterNyhetRegeringen har uppdragit åt den särskilde utredaren Sven-Erik Österberg att utreda hur lokal statlig service ska utvecklas. Uppdraget omfattar både att lämna förslag på var nya kontor i Statens servicecenters regi bör lokaliseras och att analysera vilka myndigheter som bör komma med i kontorens serviceutbud.
KRIMINALVÅRDENNyhetUnder hösten har skyddsombud larmat om att ett nytt kollektivavtal lett till ohälsa för personalen på nationella transportenheten utrikes vid Kriminalvården. Efter resultatlösa försök till omförhandling har ST nu sagt upp avtalet. Alla fackliga organisationer inom Kriminalvården har också sagt upp samverkansavtalet med arbetsgivaren.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Pensionsmyndigheten för orimligt långa kötider i telefon. Trots myndighetens ansträngningar att minska väntetiderna har de inte blivit kortare, konstaterar JO.
KRIMINALVÅRDENNyhetDet fattas runt 600 platser på Kriminalvårdens anstalter och på en del håll delar intagna rum. Facket menar att den akuta platsbristen äventyrar säkerheten och arbetsmiljön för personalen. ”Kriminalvården står inför den största utmaningen i modern tid”, säger STs avdelningsordförande Per Sunneborn till Publikt.
HögskolanNyhetEnligt regeringens regleringsbrev till universitet och högskolor ska arbetet med jämställdhetsintegrering fortsätta de kommande åren, kunskapslyftet återställas och arbetet för hållbar utveckling intensifieras.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen får i uppdrag att säkra en väl fungerande kontinuerlig fysisk närvaro och tillgänglighet i hela landet. ”Det finns personer som är i behov av fysiska möten och då ska Arbetsförmedlingen kunna tillhandahålla det, oavsett var i landet man bor”, sade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, på dagens pressträff om myndighetens regleringsbrev för 2020.