Annons:
Ledare
0 kommentarerTyck till!

Styrka som lönar sig

Att välja att köpa mindre facklig trygghet när man får mer pengar kvar av lönen borde inte vara det logiska valet. Att gå ut facket för att avgiften till a-kassan höjs kan tvärtom bli väldigt kostsamt.
Nu är det tydligt att de fackliga protesterna inte nått hela vägen fram. A-kassan blir dyrare från nyåret. Dessutom blir höjningen olika stor beroende på vilken kassa man tillhör. Orättvisan är märklig och höjningen är olycklig. Samhällsekonomin vinner på att alla har tillgång till en trygghet vid arbetslöshet – till ett rimligt pris.

När avgiften till a-kassan höjs befarar många att medlemmar ska gå ur facket för att spara pengar. För fackföreningsrörelsen gäller det att förklara varför det är dumt – men också onödigt.

Det är onödigt eftersom höjningen av a-kasseavgiften är med och delfinansierar en sänkning av inkomstskatten. Man kan tycka att en sådan »skatteväxling« med dyrare a-kassa är fel väg att gå. Men faktum kvarstår – samtidigt som a-kassan höjs får de flesta mer kvar av lönen efter skatt. Att välja att köpa mindre facklig trygghet när man får mer pengar i plånboken borde inte vara det logiska valet.

Det gäller också att göra tydligt vilken slags facklig trygghet medlemsavgiften innebär – och att det är en annan trygghet än vad a-kassan ger. A-kassan ger ersättning vid arbetslöshet. Punkt slut. Facket ger tillgång till stöd, information och förhandlingshjälp från lokala företrädare och experter på förbundskansliet, tillgång till utbildningar och förmånliga försäkringar. Och en hel del annat.

Vad som är svårt men viktigt att förklara är också att den svenska arbetsmarknadsmodellen bygger på att fackförbunden samlar de flesta arbetstagare och förhandlar om deras grundläggande villkor i det vi kallar kollektivavtal. Det ger styrka – så länge det fungerar. Tappar facket i styrka i de förhandlingar som avgör villkoren i arbetslivet blir det lättare för arbetsgivarna att driva igenom försämringar. Och det drabbar alla löntagare – både fackligt anslutna och andra.

Det finns stort stöd för den svenska modellen, som lämnar utrymme för arbetsgivare och medarbetare i olika branscher att själva utforma regler för arbetstider, ledighet, utbildning i yrket och andra viktiga frågor. Det är ett smidigare system än att staten stiftar lagar som ska gälla för alla. Men det innebär också att mycket hänger på vad som står i avtalen. I Sverige har vi till exempel inga lagstadgade minimilöner. Lägstalöner finns bara i kollektivavtalen – som ett resultat av fackliga förhandlingsframgångar.

I kollektivavtalen har facket också förhandlat fram förmåner som har ett stort ekonomiskt värde – men som många, särskilt unga, inte känner till. När en arbetsgivare utan avtal förklarar att hon »betalar bättre än kollektivavtalet« kan det låta lockande. Men när värdet av avtalsförsäkringar och tjänstepension räknats in är det sällan någon bra affär.

Kollektivavtal skapar rättvisa och stabila spelregler på arbetsmarknaden. De säkrar trygga och förutsägbara villkor för de anställda.

För den enskilde kan det kanske tyckas som om fackets styrka inte står och faller med den egna medlemsavgiften. Men om många tänker så, kan den styrka som gett oss villkoren vi tar för självklara gå förlorad. Då blir ett utträde ur facket plötsligt väldigt kostsamt. För oss alla.

Alexander Armiento

chefredaktör

Bli den första att tycka till!
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetEn man som nyligen dömts till fängelse för att ha våldtagit en kollega under en personalfest bör bli av med jobbet, skriver Arbetsförmedlingen i en anmälan till personalansvarsnämnden.
SäkerhetsriskerNyhetRättssäkerheten för de personer som av Säpo utpekas som säkerhetshot ifrågasätts i en granskning som Sveriges Radios Ekot gjort. Varken de anklagade, deras juridiska ombud eller de myndigheter som ska döma får ta del av hela bevisningen.
SCBNyhetDen externa leverantör som samlar in data till SCBs arbetslöshetsstatistik har gjort fel som inneburit att ökningen av arbetslösheten överdrivits. ”Vi har identifierat att det är i den indatan som problemet ligger”, säger John Kling, enhetschef på SCB, till Publikt.
LÖNERNyhetDe tio bäst betalda cheferna för statens bolag har alla mer än dubbelt så hög lön som den högst betalda generaldirektören, visar Publikts genomgång. Vattenfalls vd Magnus Hall har 1 125 037 kronor i månaden, vilket är mer än sex gånger så mycket som Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon tjänar.
REGERINGENNyhetOmlokalisering av myndigheter, inrättande av fler servicekontor och utveckling av tillitsbaserad styrning i staten. Det är ansvarsområden som hamnar på nya civilministern Lena Mickos, S, bord. ”Jag har haft mycket att göra med staten i mina tidigare roller”, säger hon till Publikt.
rättsväsendetNyhetInte en enda gång har en person lyckats få rätt efter överklagan när Säkerhetspolisen, Säpo, beslutat att personen utgör ett säkerhetshot. Det visar en genomgång som Ekot gjort kring lagen om särskild utlänningskontroll.
MigrationsverketNyhetTusentals överklaganden av beslut från Migrationsverket ligger i landets förvaltningsdomstolar. Striden handlar om statens ersättningar till kommunerna för kostnader för nyanlända.
VälfärdsbrottNyhetBidragsbrott och brott mot välfärdssystemen begås ofta av organiserad brottslighet. Den är komplex och svår att bekämpa, enligt en rapport om den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetST stämmer Försäkringskassan i Arbetsdomstolen sedan myndigheten avskedat en medlem som lider av långvarig psykisk ohälsa och åtalsanmält hen för fusk med tidrapportering. ST menar att det saknas skäl för uppsägning. ”Arbetsgivaren bör kontrollera varför någon med en känd diagnos inte dyker upp”, säger förbundets jurist Joakim Lindqvist.
ArbetsförmedlingenNyhetFackförbundet ST JO-anmäler Arbetsförmedlingen. Besluten att lägga ner 132 lokalkontor fattades inte på rätt nivå, hävdar facket. "Det här har inte gått rätt till", säger Fredrik Andersson, STs avdelningsordförande på myndigheten.
TRANSPORTSTYRELSENNyhetTransportstyrelsen måste spara pengar och har satt stopp för konferenser, vidareutbildningar och rekrytering. ”Av det vi har hört hittills tror de inte på uppsägningar, men däremot blir det svårt att ersätta dem som slutar”, säger STs avdelningsordförande Anna Malmborg till Publikt.
KriminalvårdenNyhetI samband med onsdagens posthantering fick två medarbetare på Skänningeanstalten någon slags vitt pulver på sig. Ingen skadades och situationen stabil, enligt anstaltens chef Johan Molinder.
AvtalsrörelseNyhetLöneökningar på 3,5 procent årligen är en lämplig nivå mot bakgrund av inflationsmålet, förutsatt att produktivitetstillväxten återgår till normala nivåer. Det förordar statliga Konjunkturinstitutet, KI, i årets lönebildningsrapport.
ArbetsrättNyhetArbetsgivare inom vissa yrkesområden, däribland flera myndigheter, ska få utökade möjligheter att begära utdrag ur belastningsregistret, föreslår en statlig utredning. Det kan gälla arbetstagare eller uppdragstagare som tillfälligt är på myndigheten. Förslaget välkomnas av flera remissinstanser, som dock också reser vissa frågetecken.
STATSFÖRVALTNINGNyhetMånga myndigheter har föråldrade it-system. Dessutom arbetar varken regering eller myndigheter tillräckligt hårt för att göra någonting åt problemen som det medför, skriver Riksrevisionen efter en granskning.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar kritik mot Kriminalvården, sedan en kvinnlig intagen vid häktet i Uppsala i samband med en abort eskorterats av en manlig kriminalvårdare.
JämställdhetNyhetSverige är det mest jämställda landet i EU, enligt en kartläggning som genomförts av European Institute for Gender Equality, EIGE. Samtliga EUs medlemsländer har ingått i kartläggningen.
ArbetsförmedlingNyhetNär lagen om allmän platsanmälan upphävdes 2007 minskade antalet anmälda lediga jobb till Arbetsförmedlingen med 8-18 procent. Staten är fortfarande skyldig att anmäla lediga platser.
TransportstyrelsenNyhetTvå fartygsinspektörer på Transportstyrelsen bjöds på en trerättersmiddag i samband med en inspektion. Nu döms inspektörerna och befälhavaren på fartyget till dagsböter för tagande respektive givande av muta.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter har ökat sina lokalytor och hyreskostnader i Stockholmsområdet mellan 2017 och 2018, enligt en analys från Ekonomistyrningsverket, ESV. Ökningen bedöms fortsätta till och med 2020.
TEKNISKA MUSEETNyhetUnder en inspektionsrunda på ett antal av landets museibutiker upptäckte Kemikalieinspektionen att Tekniska museet sålde en nyckelring och en usb-laddare som innehåller cancerframkallande ämnen. Nu åtalsanmäls museet.
STATSFÖRVALTNINGNyhetSju myndigheter med uppdrag inom analys och utvärdering ska slås ihop, föreslår en statlig utredning. Men förslaget möts av kritik från berörda myndigheter, visar Publikts genomgång av remissvaren.
StatsförvaltningNyhetTillitsdelegationen vill ge Arbetsgivarverket ett tydligt uppdrag att, med stöd av Statskontoret och ESV, stödja myndigheternas arbete med att utveckla tillitsbaserad styrning och ledning inom staten.
STATSFÖRVALTNINGNyhetMyndigheter varnar för att möjligheten att väcka dröjsmålstalan om väntetiden på ett beslut blir längre än sex månader kan leda till ännu längre väntetider, rapporterar SVT. Ett exempel är medborgarskapsärenden.
ArbetsmiljöNyhetOffentliganställda ­känner större engagemang i sitt arbete än privatanställda, och kvinnor gör det i ännu högre utsträckning än män, enligt en studie från det finländska Arbetshälsoinstitutet och det belgiska universitetet KU Leuven.
StatsförvaltningNyhetArbetet med jämställdhetsintegrering inom de statliga myndigheterna ska fortsätta. Regeringens argument anser att det är en rättvisefråga, men också att det handlar om kvalitet och träffsäkerhet i offentlig verksamhet.
STATSFÖRVALTNINGNyhet17 av 26 tillfrågade myndigheter är skeptiska till regeringens förslag om att de ska bli tvungna att ansluta sig till vissa av Statens servicecenters ekonomitjänster. Flera myndigheter tror att det skulle leda till minskad effektivitet och ökade kostnader för administration, i stället för det omvända.
Debatt: StatsförvaltningenNyhetDe statliga myndigheterna har ett krav på sig att ständigt effektivisera sin verksamhet – men det system som är tänkt att öka produktiviteten leder till ständigt ökad arbetsbelastning för medarbetarna och borde skrotas, skriver Marcus Larsson och Åsa Plesner från Tankesmedjan Balans i en debattartikel i Publikt.