Annons:
Ledare
0 kommentarerTyck till!

Styrka som lönar sig

Att välja att köpa mindre facklig trygghet när man får mer pengar kvar av lönen borde inte vara det logiska valet. Att gå ut facket för att avgiften till a-kassan höjs kan tvärtom bli väldigt kostsamt.
Nu är det tydligt att de fackliga protesterna inte nått hela vägen fram. A-kassan blir dyrare från nyåret. Dessutom blir höjningen olika stor beroende på vilken kassa man tillhör. Orättvisan är märklig och höjningen är olycklig. Samhällsekonomin vinner på att alla har tillgång till en trygghet vid arbetslöshet – till ett rimligt pris.

När avgiften till a-kassan höjs befarar många att medlemmar ska gå ur facket för att spara pengar. För fackföreningsrörelsen gäller det att förklara varför det är dumt – men också onödigt.

Det är onödigt eftersom höjningen av a-kasseavgiften är med och delfinansierar en sänkning av inkomstskatten. Man kan tycka att en sådan »skatteväxling« med dyrare a-kassa är fel väg att gå. Men faktum kvarstår – samtidigt som a-kassan höjs får de flesta mer kvar av lönen efter skatt. Att välja att köpa mindre facklig trygghet när man får mer pengar i plånboken borde inte vara det logiska valet.

Det gäller också att göra tydligt vilken slags facklig trygghet medlemsavgiften innebär – och att det är en annan trygghet än vad a-kassan ger. A-kassan ger ersättning vid arbetslöshet. Punkt slut. Facket ger tillgång till stöd, information och förhandlingshjälp från lokala företrädare och experter på förbundskansliet, tillgång till utbildningar och förmånliga försäkringar. Och en hel del annat.

Vad som är svårt men viktigt att förklara är också att den svenska arbetsmarknadsmodellen bygger på att fackförbunden samlar de flesta arbetstagare och förhandlar om deras grundläggande villkor i det vi kallar kollektivavtal. Det ger styrka – så länge det fungerar. Tappar facket i styrka i de förhandlingar som avgör villkoren i arbetslivet blir det lättare för arbetsgivarna att driva igenom försämringar. Och det drabbar alla löntagare – både fackligt anslutna och andra.

Det finns stort stöd för den svenska modellen, som lämnar utrymme för arbetsgivare och medarbetare i olika branscher att själva utforma regler för arbetstider, ledighet, utbildning i yrket och andra viktiga frågor. Det är ett smidigare system än att staten stiftar lagar som ska gälla för alla. Men det innebär också att mycket hänger på vad som står i avtalen. I Sverige har vi till exempel inga lagstadgade minimilöner. Lägstalöner finns bara i kollektivavtalen – som ett resultat av fackliga förhandlingsframgångar.

I kollektivavtalen har facket också förhandlat fram förmåner som har ett stort ekonomiskt värde – men som många, särskilt unga, inte känner till. När en arbetsgivare utan avtal förklarar att hon »betalar bättre än kollektivavtalet« kan det låta lockande. Men när värdet av avtalsförsäkringar och tjänstepension räknats in är det sällan någon bra affär.

Kollektivavtal skapar rättvisa och stabila spelregler på arbetsmarknaden. De säkrar trygga och förutsägbara villkor för de anställda.

För den enskilde kan det kanske tyckas som om fackets styrka inte står och faller med den egna medlemsavgiften. Men om många tänker så, kan den styrka som gett oss villkoren vi tar för självklara gå förlorad. Då blir ett utträde ur facket plötsligt väldigt kostsamt. För oss alla.

Alexander Armiento

chefredaktör

Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen planerar att låta den informationsinriktade verksamheten kundtorg ingå i de 113 statliga servicekontor som drivs av Statens servicecenter. I höst genomförs ett pilotprojekt.
LÖNERNyhetLokal och individuell lönesättning har gynnat dem som bor i kommuner med god arbetsmarknad, jämfört med dem som har en sämre arbetsmarknad. Det visar en studie från IFAU om effekterna av förändrade löneavtal för lärare.
ARBETSMARKNADNyhetVuxna med adhd är i hög utsträckning sjukskrivna, arbetslösa eller har försörjningsstöd, visar siffror från Socialstyrelsen. Ett bättre och långsiktigt stöd skulle minska människors lidande och vara samhällsekonomiskt lönsamt, enligt rapporten.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetST kommer inte att synas som förbund under årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.