Annons:
TRANSPORTSTYRELSEN
Nyhet
AVAnn Dahlin0 kommentarerTyck till!

Transportstyrelsens it-upphandling utreds

Justitierådet Thomas Bull får regeringens uppdrag att granska Transportstyrelsens upphandling av it-drift. Transportstyrelsen forcerade IBMs övertagande av driften genom att bryta mot flera lagar, och Thomas Bull ska bland annat titta på vilka alternativ myndigheten övervägde.

Senast 31 januari vill regeringen ha svar på frågor som hur och varför Transportstyrelsen valde att upphandla it-driften, vilka alternativ till upphandling som utreddes och hur processen gick till.  Thomas Bull, justitieråd vid Högsta förvaltningsdomstolen, ska också värdera säkerhetskulturen i Transportstyrelsen och om myndigheten vidtagit åtgärder för att säkra sin kompetens på områden som informationssäkerhet, säkerhetsskydd och offentlig upphandling.

Transportstyrelsen har också fått ett utredningsuppdrag från regeringen, med samma slutdatum. Myndigheten ska kartlägga vilka uppgifter – öppna och hemliga – som man låtit icke säkerhetsklassad personal hantera och vilka skador man bedömer att det har orsakat. De konkreta detaljerna ska inte redovisas offentligt, bara hur olika sorts uppgifter hanterats och i vilken mån detta har brutit mot regelverket.

Transportstyrelsen ska även berätta hur skyddsvärda uppgifter hanteras i dag och göra sin egen värdering av myndighetens kompetens vad gäller informationssäkerhet och säkerhetsskydd.  Om det finns brister ska Transportstyrelsen göra en handlingsplan för hur hanteringen av skyddsvärda uppgifter ska säkras.

Det finns belagt att vissa sekretessbelagda uppgifter om Försvarsmakten hanterats av IBM-personal utanför Sverige som inte gått igenom någon säkerhetskontroll. I Säkerhetspolisens förundersökning framkommer att uppgifter om personbilar inom försvaret ingått i system som IBM skött. Enligt uppgifter i Ekot säger Transportstyrelsen i ett svar till Försvarsmakten att också en del känslig information om luftfartsskydd och om säkerhetskontroller kan ha läckt.

Ämnen: IT, Upphandling
IT-skandalen på Transportstyrelsen
  • Sommarens stora mediehändelse började med Dagens Nyheters avslöjande att Transportstyrelsen låtit icke säkerhetskontrollerad personal i utlandet hantera hemliga uppgifter, vilket är ett lagbrott. Det skedde i samband med att företaget IBM efter upphandling tog över it-driften i november 2015.
  • Anställda på Transportstyrelsen larmade sommaren 2015 Säpo, som startade en tillsyn och därefter en förundersökning. Generaldirektören Maria Ågren misstänktes för vårdslöshet med hemlig uppgift, men det blev ingen rättegång. I stället godtog Maria Ågren i juni i år ett strafföreläggande om 70 dagsböter.
  • Ett halvår tidigare, i januari, hade regeringen flyttat henne från sin post till en tjänst inom Regeringskansliet. I det beslutet framgick dock inget annat än att generaldirektören och regeringen hade olika syn på hur myndigheten skulle arbeta.
  • I juli avskedades Maria Ågren från sin generaldirektörspost i Regeringskansliet. Regeringen har också bytt ut flera ledamöter i Transportstyrelsens styrelse.
  • Efter oppositionens hot om misstroendevotum mot infrastrukturminister Anna Johansson, inrikesminister Anders Ygeman och försvarsminister Peter Hultqvist, samtliga Socialdemokrater, ombildade statsminister Stefan Löfven regeringen och lät de två förstnämnda gå. Hur det går för Peter Hultqvist återstår att se när riksdagen öppnat i september.
Bli den första att tycka till!
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
Fördjupning: TjänstemannaansvarFördjupningPolitikerna i riksdagen vill att det ska bli lättare att straffa myndighetsanställda som begår fel i tjänsten. Men facken kämpar emot, och forskare är inte övertygade.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.