Okunskap orsak till brister i upphandling

TRANSPORTSTYRELSEN2018-02-23

Beslutsfattarna saknade kunskap, arbetet med informationssäkerhet var eftersatt och säkerhetsfunktionerna på myndigheten utspridda. Det är de huvudsakliga orsakerna till att det gick fel i Transportstyrelsens upphandling och outsourcing av it-drift, konstaterade utredaren Thomas Bull på en presskonferens i dag, fredag. 

2014 och 2015 genomförde Transportstyrelsen en upphandling av it-drift. Myndigheten tecknade till slut ett avtal med IBM och dess underleverantörer i Östeuropa, något som ledde till att ett åttiotal icke säkerhetsklassade it-tekniker fick tillgång till sekretessbelagd information, som om de röjdes kunde innebära ett hot mot rikets säkerhet.

Det är bakgrunden till att regeringen 2017 beslutade att en utredare skulle granska Transportstyrelsen upphandling. 

Den helt grundläggande orsaken till det som skedde är att det i hög grad saknades relevant kunskap om vilken information myndigheten hade och att det även saknades kunskap om hur sådan information ska hanteras, konstaterade utredaren Thomas Bull på en presskonferens. 

Han lyfter även fram att det var en snäv tidsgräns för IBM och att Transportstyrelsen hade tre stora upphandlingar som pågick samtidigt. Dessutom var säkerhetsfunktionerna på myndigheten utspridda, underbemannade och inte samordnade. 

– En säkerhetsorganisation på en myndighet måste vara mer samlad och bättre förberedd på att ta hand om frågor med känslig information, sade Thomas Bull på presskonferensen.

Det är ingen tvekan om vilka som bär ansvaret:

– Vi har ganska klart för oss vilka som är ansvariga. Det är generaldirektörerna för myndigheten. Men även styrelsen bär det fulla ansvaret, sade Thomas Bull.

Han syftade både på Maria Ågren som tillträdde som generaldirektör på Transportstyrelsen i mars 2014 och hennes företrädare Staffan Widlert. Denne hade några år tidigare beslutat om att hanteringen av myndighetens it-system skulle outsourcas. Men det blev Maria Ågren som slutförde upphandlingen.

I januari 2017 fick Maria Ågren sparken. Senare godtog hon ett strafföreläggande för grov oaktsamhet för att ha röjt sekretessbelagda uppgifter. Även ställföreträdande generaldirektören Jacob Gramenius har tagit vissa beslut och valde själv att avgå efter att media konfronterat honom med uppgifter.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA