Icke säkerhetsklassade hade tillgång till register

TRANSPORTSTYRELSEN2018-01-23

Om den sekretessbelagda informationen i Transportstyrelsens system kom i händerna på främmande makt skulle det medföra ett hot mot Sveriges säkerhet. Ändå har ett åttiotal icke säkerhetsklassade it-tekniker haft tillgång till den, konstaterar myndigheten i en utredning som nu lämnats till regeringen.

Av:  Karin Thorsell

Det var för att det skulle vara enkelt att hantera Transportstyrelsens system som it-teknikerna fick omfattande behörigheter när driften lades ut på entreprenad på IBM och underleverantörer i Östeuropa.

Personalen var inte säkerhetsprövad enligt svensk lag, men hade säkerhetskontrollerats av den egna organisationen och skrivit på sekretessavtal. Myndigheten har ett säkerhetsskyddsavtal med leverantören, konstaterar Transportstyrelsen.

När Transportstyrelsens generaldirektör Jonas Bjelfvenstam och ställföreträdande generaldirektör Ingrid Cherfils presenterade rapporten under en presskonferens i går, tisdag, menade de att uppgifterna i registren har röjts, men att det inte finns några tecken på att uppgifterna kommit i orätta händer.

Sedan slutet av 2015 har myndigheten infört åtgärder för att höja nivån inom säkerhetsområdet. I maj 2017 fastställdes en ny säkerhetsanalys och sedan oktober 2017 hanteras it-driften av svensk, säkerhetskontrollerad personal.

Myndigheten har också infört krav på obligatorisk utbildning inom informationssäkerhetsområdet för alla medarbetare. Bemanningen inom säkerhetsområdet har förstärkts och det har vidtagits tekniska åtgärder i systemen.

Hur Transportstyrelsen agerat har inte granskats av utredningen. Det behandlas i stället i en oberoende utredning av justitierådet Jonas Bull och presenteras i slutet av februari.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA