Annons:

Unga måste få jobb

All arbetslöshet är ett slöseri med mänskliga resurser, och det är särskilt oroande när unga människor inte får chansen att få in en fot på arbetsmarknaden. Men sämre villkor för ungdomar är inte lösningen.
Svensk ekonomi går bra. Regeringen utropar glatt att jobben kommer. Och visst finns det positiva tecken på arbetsmarknaden. Men något rosenskimmer är svårt att urskilja. Särskilt mörkt ser det ut för de yngsta. I åldersgruppen 16–24 år tycks arbetslösheten till och med ha ökat under våren, enligt SCB. Nu är ungdomsarbetslösheten hela 14,6 procent. 64 000 unga går utan jobb.

All arbetslöshet är ett slöseri med mänskliga resurser. Men att unga människor inte ens får chansen att få in en fot på arbetsmarknaden är särskilt oroande. De riskerar att fastna i ett utanförskap där de tappar tron på både samhället och sig själva.

Tyvärr har situationen lett till rop på åtgärder som har större nackdelar än fördelar, som centerns ungdomsavtal utan anställningsskydd. En sådan anställningsform skapar knappast nya jobb. Däremot skulle den troligen ersätta vanliga, trygga anställningar som normalalternativ för unga – och därmed förvandla den majoritet av landets ungdomar som faktiskt får jobb till en andra klassens arbetskraft, som kan sägas upp utan saklig grund. Till exempel för att de påtalat brister i arbetsmiljön, för att de haft för mycket sjukfrånvaro eller för att de väntar barn.

»Ungdomsavtalets« försvarare hävdar att även plusjobben saknar anställningstrygghet. Här handlar det dock om ett begränsat antal jobb i offentlig sektor, inte en ordning som kan leda till slopat anställningsskydd för alla. Rimligen
avstår också statens och kommunernas personalchefer från att säga upp plusjobbare för att de ska bli föräldrar –
annars måste facket självklart ta strid på arbetsplatsen och i debatten.

Sämre villkor för alla unga är en dålig idé. Och tillfälliga åtgärder för ett fåtal räcker inte. Det måste till andra, bredare insatser.

Utbildning kan stärka ungas konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Högstadiet och gymnasiet måste bli bättre på att möta och motivera eleverna. Högskolan och den kvalificerade yrkesutbildningen bör byggas ut så att fler får chansen att läsa vidare.

Men viktigast av allt är nya, riktiga jobb för unga. Näringslivet har god chans att få gehör för egna förslag på hur jobb kan skapas i privat sektor – om man kommer med vettigare och mer verkningsfulla idéer än rätten att fritt få sparka folk.

I stat och kommun finns stora behov som människor skulle kunna fylla i stället för att gå arbetslösa. I goda tider bör vi investera för morgondagen. Till exempel genom att skapa tjänster för unga forskare och investera i infrastruktur. En annan satsning för framtiden är att föra över kompetens mellan generationerna innan fyrtiotalisterna går i pension. Regeringen har anslagit pengar för 1 250 tidigarelagda nyanställningar med detta syfte – men de borde vara många fler.

Facket måste ta de unga arbetslösas parti och kämpa för att de ska få meningsfulla, trygga jobb. Har man framgång i den kampen kommer man att erövra ett stort förtroende. Som det största facket inom staten kan ST som få andra aktörer peka på de behov och möjligheter som finns att sysselsätta fler inom vår gemensamma välfärd. Det är en chans man måste utnyttja

Inlagt av Rickard Wikströ... tis, 06/13/2006 - 16:17
Fler myndigheter bör få resurser att se till att den kompetens som handläggare som arbetat länge inom myndigheten, finns kvar i myndigheten efter att fyrtiotalisterna försvinner från arbetsplatserna.

Vi som är relativt nya på de statliga arbetsplatserna (5 år)märker vilken kompetens de äldre handläggarna sitter på. De har förutom den akademiska kunskapen sedan tidigare en dold kunskap och erfarenhet . Deras erfarenhet genomsyrar mötet med medborgarna och finns i hela handläggningen av ärenden . Att bara låta den kompetensen försvinna från organisationerna är ett stort slöseri.

För att minska arbetslösheten bland de yngre och för att de ska få en bra ingång i medborgarnas tjänst bör ytterligare tidigareläggningar av anställningar ske. Den kunskapslucka som annars kommer att bli är onödig och drabbar i slutändan effektiviteten och trovärdigheten för myndigheten.
POLISENNyhetVäntetiden för att få ett vapentillstånd kan vara upp till fyra månader beroende på var i landet man bor. Polisens handläggare beskriver en stressig arbetsmiljö, som kan påverka rättssäkerheten i besluten, enligt myndighetens internrevision. ”Man kan väl säga att man får göra rätt för lönen”, säger handläggaren och ST-medlemmen Yvonne Nordström till Publikt.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetEn anställd på Arbetsförmedlingen får en varning för att ha använt arbetsgivarens parkeringstillstånd privat. Den anställde har uppgett att tillståndet köptes av en okänd man och att han inte visste att det tillhörde myndigheten.
HÖGSKOLANNyhetStockholms universitets julbord för personalen kostade sammanlagt nästan 2,2 miljoner kronor 2018. Nu har förvaltningsrätten dömt universitetet till att betala 160 000 kronor i böter för felaktig upphandling.
SCBNyhetDen externa leverantör som samlar in data till SCBs arbetslöshetsstatistik har gjort fel som inneburit att ökningen av arbetslösheten överdrivits. ”Vi har identifierat att det är i den indatan som problemet ligger”, säger John Kling, enhetschef på SCB, till Publikt.
REGERINGENNyhetOmlokalisering av myndigheter, inrättande av fler servicekontor och utveckling av tillitsbaserad styrning i staten. Det är ansvarsområden som hamnar på nya civilministern Lena Mickos, S, bord. ”Jag har haft mycket att göra med staten i mina tidigare roller”, säger hon till Publikt.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetEn man som nyligen dömts till fängelse för att ha våldtagit en kollega under en personalfest bör bli av med jobbet, skriver Arbetsförmedlingen i en anmälan till personalansvarsnämnden.
SäkerhetsriskerNyhetRättssäkerheten för de personer som av Säpo utpekas som säkerhetshot ifrågasätts i en granskning som Sveriges Radios Ekot gjort. Varken de anklagade, deras juridiska ombud eller de myndigheter som ska döma får ta del av hela bevisningen.
LÖNERNyhetDe tio bäst betalda cheferna för statens bolag har alla mer än dubbelt så hög lön som den högst betalda generaldirektören, visar Publikts genomgång. Vattenfalls vd Magnus Hall har 1 125 037 kronor i månaden, vilket är mer än sex gånger så mycket som Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon tjänar.
rättsväsendetNyhetInte en enda gång har en person lyckats få rätt efter överklagan när Säkerhetspolisen, Säpo, beslutat att personen utgör ett säkerhetshot. Det visar en genomgång som Ekot gjort kring lagen om särskild utlänningskontroll.
MigrationsverketNyhetTusentals överklaganden av beslut från Migrationsverket ligger i landets förvaltningsdomstolar. Striden handlar om statens ersättningar till kommunerna för kostnader för nyanlända.
VälfärdsbrottNyhetBidragsbrott och brott mot välfärdssystemen begås ofta av organiserad brottslighet. Den är komplex och svår att bekämpa, enligt en rapport om den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetST stämmer Försäkringskassan i Arbetsdomstolen sedan myndigheten avskedat en medlem som lider av långvarig psykisk ohälsa och åtalsanmält hen för fusk med tidrapportering. ST menar att det saknas skäl för uppsägning. ”Arbetsgivaren bör kontrollera varför någon med en känd diagnos inte dyker upp”, säger förbundets jurist Joakim Lindqvist.
ArbetsförmedlingenNyhetFackförbundet ST JO-anmäler Arbetsförmedlingen. Besluten att lägga ner 132 lokalkontor fattades inte på rätt nivå, hävdar facket. "Det här har inte gått rätt till", säger Fredrik Andersson, STs avdelningsordförande på myndigheten.
TRANSPORTSTYRELSENNyhetTransportstyrelsen måste spara pengar och har satt stopp för konferenser, vidareutbildningar och rekrytering. ”Av det vi har hört hittills tror de inte på uppsägningar, men däremot blir det svårt att ersätta dem som slutar”, säger STs avdelningsordförande Anna Malmborg till Publikt.
KriminalvårdenNyhetI samband med onsdagens posthantering fick två medarbetare på Skänningeanstalten någon slags vitt pulver på sig. Ingen skadades och situationen stabil, enligt anstaltens chef Johan Molinder.
AvtalsrörelseNyhetLöneökningar på 3,5 procent årligen är en lämplig nivå mot bakgrund av inflationsmålet, förutsatt att produktivitetstillväxten återgår till normala nivåer. Det förordar statliga Konjunkturinstitutet, KI, i årets lönebildningsrapport.
ArbetsrättNyhetArbetsgivare inom vissa yrkesområden, däribland flera myndigheter, ska få utökade möjligheter att begära utdrag ur belastningsregistret, föreslår en statlig utredning. Det kan gälla arbetstagare eller uppdragstagare som tillfälligt är på myndigheten. Förslaget välkomnas av flera remissinstanser, som dock också reser vissa frågetecken.
STATSFÖRVALTNINGNyhetMånga myndigheter har föråldrade it-system. Dessutom arbetar varken regering eller myndigheter tillräckligt hårt för att göra någonting åt problemen som det medför, skriver Riksrevisionen efter en granskning.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar kritik mot Kriminalvården, sedan en kvinnlig intagen vid häktet i Uppsala i samband med en abort eskorterats av en manlig kriminalvårdare.
JämställdhetNyhetSverige är det mest jämställda landet i EU, enligt en kartläggning som genomförts av European Institute for Gender Equality, EIGE. Samtliga EUs medlemsländer har ingått i kartläggningen.
ArbetsförmedlingNyhetNär lagen om allmän platsanmälan upphävdes 2007 minskade antalet anmälda lediga jobb till Arbetsförmedlingen med 8-18 procent. Staten är fortfarande skyldig att anmäla lediga platser.
TransportstyrelsenNyhetTvå fartygsinspektörer på Transportstyrelsen bjöds på en trerättersmiddag i samband med en inspektion. Nu döms inspektörerna och befälhavaren på fartyget till dagsböter för tagande respektive givande av muta.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter har ökat sina lokalytor och hyreskostnader i Stockholmsområdet mellan 2017 och 2018, enligt en analys från Ekonomistyrningsverket, ESV. Ökningen bedöms fortsätta till och med 2020.
TEKNISKA MUSEETNyhetUnder en inspektionsrunda på ett antal av landets museibutiker upptäckte Kemikalieinspektionen att Tekniska museet sålde en nyckelring och en usb-laddare som innehåller cancerframkallande ämnen. Nu åtalsanmäls museet.
STATSFÖRVALTNINGNyhetSju myndigheter med uppdrag inom analys och utvärdering ska slås ihop, föreslår en statlig utredning. Men förslaget möts av kritik från berörda myndigheter, visar Publikts genomgång av remissvaren.
StatsförvaltningNyhetTillitsdelegationen vill ge Arbetsgivarverket ett tydligt uppdrag att, med stöd av Statskontoret och ESV, stödja myndigheternas arbete med att utveckla tillitsbaserad styrning och ledning inom staten.
STATSFÖRVALTNINGNyhetMyndigheter varnar för att möjligheten att väcka dröjsmålstalan om väntetiden på ett beslut blir längre än sex månader kan leda till ännu längre väntetider, rapporterar SVT. Ett exempel är medborgarskapsärenden.
ArbetsmiljöNyhetOffentliganställda ­känner större engagemang i sitt arbete än privatanställda, och kvinnor gör det i ännu högre utsträckning än män, enligt en studie från det finländska Arbetshälsoinstitutet och det belgiska universitetet KU Leuven.
StatsförvaltningNyhetArbetet med jämställdhetsintegrering inom de statliga myndigheterna ska fortsätta. Regeringens argument anser att det är en rättvisefråga, men också att det handlar om kvalitet och träffsäkerhet i offentlig verksamhet.
STATSFÖRVALTNINGNyhet17 av 26 tillfrågade myndigheter är skeptiska till regeringens förslag om att de ska bli tvungna att ansluta sig till vissa av Statens servicecenters ekonomitjänster. Flera myndigheter tror att det skulle leda till minskad effektivitet och ökade kostnader för administration, i stället för det omvända.
Debatt: StatsförvaltningenNyhetDe statliga myndigheterna har ett krav på sig att ständigt effektivisera sin verksamhet – men det system som är tänkt att öka produktiviteten leder till ständigt ökad arbetsbelastning för medarbetarna och borde skrotas, skriver Marcus Larsson och Åsa Plesner från Tankesmedjan Balans i en debattartikel i Publikt.