Annons:

Unga måste få jobb

All arbetslöshet är ett slöseri med mänskliga resurser, och det är särskilt oroande när unga människor inte får chansen att få in en fot på arbetsmarknaden. Men sämre villkor för ungdomar är inte lösningen.
Svensk ekonomi går bra. Regeringen utropar glatt att jobben kommer. Och visst finns det positiva tecken på arbetsmarknaden. Men något rosenskimmer är svårt att urskilja. Särskilt mörkt ser det ut för de yngsta. I åldersgruppen 16–24 år tycks arbetslösheten till och med ha ökat under våren, enligt SCB. Nu är ungdomsarbetslösheten hela 14,6 procent. 64 000 unga går utan jobb.

All arbetslöshet är ett slöseri med mänskliga resurser. Men att unga människor inte ens får chansen att få in en fot på arbetsmarknaden är särskilt oroande. De riskerar att fastna i ett utanförskap där de tappar tron på både samhället och sig själva.

Tyvärr har situationen lett till rop på åtgärder som har större nackdelar än fördelar, som centerns ungdomsavtal utan anställningsskydd. En sådan anställningsform skapar knappast nya jobb. Däremot skulle den troligen ersätta vanliga, trygga anställningar som normalalternativ för unga – och därmed förvandla den majoritet av landets ungdomar som faktiskt får jobb till en andra klassens arbetskraft, som kan sägas upp utan saklig grund. Till exempel för att de påtalat brister i arbetsmiljön, för att de haft för mycket sjukfrånvaro eller för att de väntar barn.

»Ungdomsavtalets« försvarare hävdar att även plusjobben saknar anställningstrygghet. Här handlar det dock om ett begränsat antal jobb i offentlig sektor, inte en ordning som kan leda till slopat anställningsskydd för alla. Rimligen
avstår också statens och kommunernas personalchefer från att säga upp plusjobbare för att de ska bli föräldrar –
annars måste facket självklart ta strid på arbetsplatsen och i debatten.

Sämre villkor för alla unga är en dålig idé. Och tillfälliga åtgärder för ett fåtal räcker inte. Det måste till andra, bredare insatser.

Utbildning kan stärka ungas konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Högstadiet och gymnasiet måste bli bättre på att möta och motivera eleverna. Högskolan och den kvalificerade yrkesutbildningen bör byggas ut så att fler får chansen att läsa vidare.

Men viktigast av allt är nya, riktiga jobb för unga. Näringslivet har god chans att få gehör för egna förslag på hur jobb kan skapas i privat sektor – om man kommer med vettigare och mer verkningsfulla idéer än rätten att fritt få sparka folk.

I stat och kommun finns stora behov som människor skulle kunna fylla i stället för att gå arbetslösa. I goda tider bör vi investera för morgondagen. Till exempel genom att skapa tjänster för unga forskare och investera i infrastruktur. En annan satsning för framtiden är att föra över kompetens mellan generationerna innan fyrtiotalisterna går i pension. Regeringen har anslagit pengar för 1 250 tidigarelagda nyanställningar med detta syfte – men de borde vara många fler.

Facket måste ta de unga arbetslösas parti och kämpa för att de ska få meningsfulla, trygga jobb. Har man framgång i den kampen kommer man att erövra ett stort förtroende. Som det största facket inom staten kan ST som få andra aktörer peka på de behov och möjligheter som finns att sysselsätta fler inom vår gemensamma välfärd. Det är en chans man måste utnyttja

Inlagt av Rickard Wikströ... tis, 06/13/2006 - 16:17
Fler myndigheter bör få resurser att se till att den kompetens som handläggare som arbetat länge inom myndigheten, finns kvar i myndigheten efter att fyrtiotalisterna försvinner från arbetsplatserna.

Vi som är relativt nya på de statliga arbetsplatserna (5 år)märker vilken kompetens de äldre handläggarna sitter på. De har förutom den akademiska kunskapen sedan tidigare en dold kunskap och erfarenhet . Deras erfarenhet genomsyrar mötet med medborgarna och finns i hela handläggningen av ärenden . Att bara låta den kompetensen försvinna från organisationerna är ett stort slöseri.

För att minska arbetslösheten bland de yngre och för att de ska få en bra ingång i medborgarnas tjänst bör ytterligare tidigareläggningar av anställningar ske. Den kunskapslucka som annars kommer att bli är onödig och drabbar i slutändan effektiviteten och trovärdigheten för myndigheten.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen planerar att låta den informationsinriktade verksamheten kundtorg ingå i de 113 statliga servicekontor som drivs av Statens servicecenter. I höst genomförs ett pilotprojekt.
LÖNERNyhetLokal och individuell lönesättning har gynnat dem som bor i kommuner med god arbetsmarknad, jämfört med dem som har en sämre arbetsmarknad. Det visar en studie från IFAU om effekterna av förändrade löneavtal för lärare.
ARBETSMARKNADNyhetVuxna med adhd är i hög utsträckning sjukskrivna, arbetslösa eller har försörjningsstöd, visar siffror från Socialstyrelsen. Ett bättre och långsiktigt stöd skulle minska människors lidande och vara samhällsekonomiskt lönsamt, enligt rapporten.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetST kommer inte att synas som förbund under årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.