Annons:
Socialförsäkringar
Nyhet
AVPeter Nordebo1 kommentarerTyck till!

Utredning: Fusk för miljarder i välfärden

Det sker felaktiga utbetalningar på 8,7 miljarder kronor från de svenska välfärdssystemen varje år. Det bedömer Delegationen för korrekta utbetalningar, som föreslår att det inrättas en funktion med nationellt ansvar för att motverka felen.

Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen har regeringens uppdrag att arbeta emot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen och se till att ersättningar verkligen går till dem som ersättningarna är avsedda för. Nu presenterar delegationen tre delrapporter till regeringen.

Den första är en uppskattning av hur omfattande de felaktiga utbetalningarna egentligen är. Delegationen har gått igenom 13 ersättningssystem som sammanlagt kostar cirka 185 miljarder kronor per år. Enligt underlaget betalas årligen ut cirka 8,7 miljarder kronor för mycket från dessa system. Totalt motsvarar det 4,7 procent av utgifterna.

Delegationens uppfattning är att de sökande orsakar 75 procent av felen, genom att lämna felaktiga uppgifter eller genom att inte berätta om ändrade förhållanden. Två tredjedelar av de fel som orsakas av sökande är misstänkt avsiktliga fel, enligt rapporten.

”Vår undersökning visar också att ersättningar som inte får kombineras i vissa fall betalas ut samtidigt, detta sker dock i relativt liten utsträckning. Vi bedömer att en stor del av felen går att komma till rätta med inom ramen för befintliga system och strukturer”, skriver delegationens ordförande Sven-Erik Österberg i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Enligt Sven-Erik Österberg är styrningen och återrapporteringen av arbetet mot felaktiga utbetalningar bristfälliga och ansvaret otydligt. Det finns ingen samlad redovisning av omfattningen av arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar och bidragsbrott från de svenska välfärdssystemen:

”Vi konstaterar också att myndigheterna lägger ner betydande tid och resurser på arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar men att det även på myndighetsnivå finns ett behov av ett samlat ansvar för frågan. Det skulle också öka möjligheterna till ett långsiktigt strategiskt arbete som även inkluderar samverkan mellan myndigheter. Vår slutsats är att det behöver inrättas en funktion som får ett övergripande nationellt ansvar för arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar.”

Delegationen har låtit genomföra en attitydundersökning som visar att fusk med bidrag har blivit mindre accepterat. Yngre har dock en mer tillåtande attityd än äldre. Undersökningen tyder på att fusk med bidrag är mindre accepterat i dag än vad det varit tidigare.

Undersökningen visar att uppfattningen bland de svarande är att fusket är utbrett. Detta är oroväckande eftersom felaktiga utbetalningar, upplevda eller faktiska, undergräver förtroendet för välfärdssystemen, konstaterar Sven-Erik Österberg i debattartikeln.

Inlagt av Kjell Nilsson mån, 06/10/2019 - 15:16
I sammanhanget bör det påpekas att delegationens uppgifter bygger på högst tvivelaktiga gissningar. Se Alstermarks och Johnssons replik: https://www.dn.se/debatt/repliker/siffrorna-bygger-pa-statligt-organiserade-gissningslekar/
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
Fördjupning: TjänstemannaansvarFördjupningPolitikerna i riksdagen vill att det ska bli lättare att straffa myndighetsanställda som begår fel i tjänsten. Men facken kämpar emot, och forskare är inte övertygade.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.