Annons:
Socialförsäkringar
Nyhet
AVPeter Nordebo1 kommentarerTyck till!

Utredning: Fusk för miljarder i välfärden

Det sker felaktiga utbetalningar på 8,7 miljarder kronor från de svenska välfärdssystemen varje år. Det bedömer Delegationen för korrekta utbetalningar, som föreslår att det inrättas en funktion med nationellt ansvar för att motverka felen.

Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen har regeringens uppdrag att arbeta emot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen och se till att ersättningar verkligen går till dem som ersättningarna är avsedda för. Nu presenterar delegationen tre delrapporter till regeringen.

Den första är en uppskattning av hur omfattande de felaktiga utbetalningarna egentligen är. Delegationen har gått igenom 13 ersättningssystem som sammanlagt kostar cirka 185 miljarder kronor per år. Enligt underlaget betalas årligen ut cirka 8,7 miljarder kronor för mycket från dessa system. Totalt motsvarar det 4,7 procent av utgifterna.

Delegationens uppfattning är att de sökande orsakar 75 procent av felen, genom att lämna felaktiga uppgifter eller genom att inte berätta om ändrade förhållanden. Två tredjedelar av de fel som orsakas av sökande är misstänkt avsiktliga fel, enligt rapporten.

”Vår undersökning visar också att ersättningar som inte får kombineras i vissa fall betalas ut samtidigt, detta sker dock i relativt liten utsträckning. Vi bedömer att en stor del av felen går att komma till rätta med inom ramen för befintliga system och strukturer”, skriver delegationens ordförande Sven-Erik Österberg i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Enligt Sven-Erik Österberg är styrningen och återrapporteringen av arbetet mot felaktiga utbetalningar bristfälliga och ansvaret otydligt. Det finns ingen samlad redovisning av omfattningen av arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar och bidragsbrott från de svenska välfärdssystemen:

”Vi konstaterar också att myndigheterna lägger ner betydande tid och resurser på arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar men att det även på myndighetsnivå finns ett behov av ett samlat ansvar för frågan. Det skulle också öka möjligheterna till ett långsiktigt strategiskt arbete som även inkluderar samverkan mellan myndigheter. Vår slutsats är att det behöver inrättas en funktion som får ett övergripande nationellt ansvar för arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar.”

Delegationen har låtit genomföra en attitydundersökning som visar att fusk med bidrag har blivit mindre accepterat. Yngre har dock en mer tillåtande attityd än äldre. Undersökningen tyder på att fusk med bidrag är mindre accepterat i dag än vad det varit tidigare.

Undersökningen visar att uppfattningen bland de svarande är att fusket är utbrett. Detta är oroväckande eftersom felaktiga utbetalningar, upplevda eller faktiska, undergräver förtroendet för välfärdssystemen, konstaterar Sven-Erik Österberg i debattartikeln.

Inlagt av Kjell Nilsson mån, 06/10/2019 - 15:16
I sammanhanget bör det påpekas att delegationens uppgifter bygger på högst tvivelaktiga gissningar. Se Alstermarks och Johnssons replik: https://www.dn.se/debatt/repliker/siffrorna-bygger-pa-statligt-organiserade-gissningslekar/
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen begär ytterligare 400 miljoner kronor i år för att stärka den lokala närvaron enligt regeringens uppdrag. Nästa år vill myndigheten att förvaltningsanslaget ska höjas med cirka 800 miljoner kronor, med argumentet att arbetslösheten ökar och att myndighetens uppdrag kommer att vara oförändrat.
RättsväsendetNyhetRegeringen vill göra det enklare för de brottsbekämpande myndigheterna att använda sig av hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation. Syftet är att göra brottsbekämpningen effektivare.
ArbetsmiljöNyhetEn forskargrupp från finländska Arbetshälsoinstitutet arbetar med att utveckla metoder för att göra det enklare att upptäcka utmattningssyndrom, innan det leder till förlorad arbetsförmåga. Förhoppningen är att göra det möjligt att hjälpa personer "innan den röda lampan tänds".
Så gjorde vi: automatiseringPå jobbet”Administration upptog all vår tid förr”, säger Madeleine Danerhag. Hon och kollegan Elin Emanuelz uppskattar mjukvaran ”Brolle”, som tagit över flera av deras mest monotona arbetsuppgifter.
KriminalvårdenNyhetFör att klara den kraftiga ökningen av antalet dömda behövs ytterligare 2 000 platser i anstalter och häkten de närmaste tio åren, bedömer Kriminalvården. I sitt budgetunderlag till regeringen begär myndigheten ökade anslag med 350 miljoner kronor nästa år och ännu större ökningar 2022 och 2023.
PolisenNyhetEtt it-fel har gjort att flera hundra utdrag ur belastningsregistret som Polisen lämnat ut har blivit felaktiga, skriver Dagens Nyheter. Enligt Polisen ska samtliga drabbade ha informerats om felet.
OmlokaliseringNyhetDe flesta av de myndigheter som föreslagits flytta verksamhet till Härnösand vill inte göra detta. Sida säger nej till att omlokalisera tjänster inom kommunikationsverksamheten, men erbjuder sig att i stället flytta tre andra tjänster till staden. Det framgår av remissvaren på utredningen om lokalisering av statlig verksamhet till Härnösand.
ArbetsrättNyhetEn handläggare vid Stockholms tingsrätt som åtalats för narkotikabrott avskedas efter beslut i personalansvarsnämnden. Nämnden anser att handläggaren förbrukat arbetsgivarens förtroende.
KollektivavtalNyhetDe svenska fackliga centralorganisationerna LO, TCO och Saco är på kollisionskurs med Europafacket när det gäller minimilöner. De tre är starkt kritiska till att Europafacket i ett samrådssvar förordar att minimilöner införs inom EU.
KronofogdenNyhetUnder 2019 drev Kronofogden in nära 13 miljarder kronor, skriver myndigheten i sin årsredovisning för 2019. Det var 1,1 miljard kronor mer än 2018 och den högsta siffran någonsin.
ArbetsmiljöNyhetStress och bristande kunskap ligger bakom att förebyggande arbetsmiljöåtgärder inte vidtas. Det är orsaken till många av dödsolyckorna på svenska arbetsplatser, enligt en analys från Arbetsmiljöverket.
ARBETSMILJÖNyhetSymtom på depression som nedstämdhet, koncentrationssvårigheter och brist på energi kan leda till färre år i arbetslivet, visar en ny dansk studie.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringslagen är inte är tillräckligt ändamålsenlig och inte tillräckligt effektiv, skriver diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg i myndighetens årsredovisning. Därför behöver den ses över, anser hon.
ArbetsmarknadNyhetNyanlända män har i större utsträckning subventionerad anställning, medan kvinnor i stället fortsätter i förberedande insatser, enligt en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitiska studier, IFAU.
rättsväsendetNyhetTvå jurister i Göteborg har startat en organisation som kostnadsfritt ska hjälpa personer som anser sig oskyldigt dömda. Oskyldighetsprojektet är en ideell organisation efter en amerikansk förebild.
KriminalvårdenNyhetKriminalvårdens generaldirektör Stefan Strömberg har beslutat att säga upp de lokala kollektivavtalen på myndigheten. Arbetsgivaren vill ha nya avtal som bättre motsvarar Kriminalvårdens behov, och som är anpassade till det centrala avtalet för myndigheterna. STs avdelningsordförande Per Sunneborn är inte förvånad, säger han till Publikt.
MedlingsinstitutetNyhetTrots stor medial uppmärksamhet kring förra årets hamnkonflikt och pilotstrejken sammanfattar Medlingsinstitutet förra året som lugnt. Generaldirektören Irene Wennemo anser att arbetsmarknadens parter tar ansvar. Nu blickar man framåt mot årets stora avtalsrörelse.
OmlokaliseringNyhetFyra av de fem statliga myndigheter som föreslagits flytta jobb till Härnösand är negativa till förslaget, rapporterar SVT. Den femte myndigheten har ännu inte lämnat sitt remissvar.
ArbetsmiljöNyhet Regionala skyddsombud bör få utökad tillträdesrätt till alla arbetsplatser som har kollektiv­avtal. Det skriver arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, tillsammans med ordförandena för fackförbunden Byggnads och IF Metall på DN Debatt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har beslutat att återupprätta fast bemanning på kontoren i Pajala, Storuman, Vilhelmina, Jokkmokk och Hammarstrand. De fyra förstnämnda kontoren skulle enligt tidigare beslut enbart bemannas av tillrest personal för bokade möten, och kontoret i Hammarstrand skulle avvecklas.
ArbetsförmedlingenNyhetEn tidigare anställd vid Arbetsförmedlingen åtalsanmäls av myndigheten. Mannen ska enligt anmälan ha tagit emot 10 000 kronor för att hjälpa en arbetssökande med tillfälligt uppehållstillstånd att få jobb.
SocialförsäkringarNyhetAntalet personer som beviljats sjukersättning har enligt Försäkringskassans egen statistik aldrig varit så få som under förra året, skriver Arbetet. Totalt beviljades 5 478 personer sjukersättning under 2019.
MigrationsverketNyhetJustitiekanslern, JK, riktar kritik mot Migrationsverket för brister i samband med behandlingen av två asylsökande bröder från Afghanistan. Den ene brodern tog sitt liv när han fick avslag på asylansökan. Men JK anser inte att staten har något skadeståndsansvar för den kvarvarande yngre brodern.
StatsförvaltningNyhetI höstas efterlyste Riksrevisionen ett hårdare jobb från regeringens sida med att åtgärda problemen med föråldrade it-system hos myndigheter. Men regeringen, som nu har lämnat sitt svar till riksdagen, håller inte med och pekar på att flera åtgärder genomförts.