Annons:
Justitieombudsmannen
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Välkommen översyn av JOs regelverk

Det behövs en översyn av det regelverk som styr JOs verksamhet, anser chefsjustitieombudsman Elisabeth Rynning. Ett område som bör ses över, skriver hon, är JOs utredningsmöjligheter när en myndighet lagt ut verksamhet på en privat aktör. Också användningen av automatiserat beslutsfattande leder till komplexa rättsliga frågor, konstaterar hon.
Chefsjustitieombudsman Elisabeth Rynning.Bild:Pernille Tofte

Riksdagens ombudsmän, JO, har i uppdrag att genom oberoende granskning kontrollera att myndigheter och deras anställda följer lagen och även i övrigt behandlar medborgarna korrekt.  Det övergripande syftet med uppdraget, som vi har haft i över 200 år, är att främja rättssäkerheten.

Granskningens former och faktiska innehåll har i viss mån förändrats över tid, bland annat när skyddet för grundläggande fri- och rättigheter har utvecklats, men det huvudsakliga uppdraget har bestått.

Men alla vi som arbetar i offentlig verksamhet behöver förhålla oss till de nya möjligheter och utmaningar som samhällsutvecklingen för med sig. Det är därför mycket glädjande att riksdagens konstitutionsutskott har föreslagit att en utredning ska se över regelverket för JOs verksamhet.

I dag utför JO sitt uppdrag främst genom att bedöma de klagomål som lämnas in till oss, men också genom att inspektera myndigheter och genom egna initiativ till granskningar. JOs beslut har en viktig vägledande funktion i den offentliga verksamheten. Anvisningarna från riksdagen, om att JO ska lägga tonvikten vid klagomålshanteringen, har varit desamma sedan mitten av 1980-talet, då den senaste större översynen av regelverket för JOs verksamhet genomfördes. Sedan dess har antalet JO-anmälningar nästan tredubblats, och ombudsmännens utrymme för inspektioner och andra initiativ har minskat.

Samhället har också förändrats, i såväl Sverige som omvärlden, vilket har ställt ombudsmän och andra tillsynsorgan inför nya utmaningar. Internationellt har diskussionerna bland annat rört svårigheter att säkerställa domstolars och tillsynsorgans oberoende, även i demokratier. Internationella organ som Venedigkommissionen, ”Europarådets särskilda kommission för demokrati genom lag”, har bland annat antagit principer för just ombudsmannainstitutioners konstitutionella oberoende.

Det är bekymmersamt att svenska JO på ett antal punkter har en svagare konstitutionell ställning än vad som rekommenderas där, bland annat genom våra korta mandatperioder och de liberala reglerna för entledigande av justitieombudsmän. Även i Sverige behöver JOs oberoende garanteras av ett tillfredsställande regelverk, som kan hålla för tider av konstitutionell oro.

En annan pågående förändring gäller digitalisering och automatiserat beslutsfattande, som bland annat kan effektivisera myndigheternas ärendehantering, men som också leder till komplexa rättsliga frågor och ett behov av bredare kompetens.

Den ökande privatiseringen utgör ytterligare ett exempel på samhällsförändring som påverkar JOs extraordinära tillsyn, både principiellt och praktiskt. JO har inte tillsyn över privat verksamhet, och har därmed mycket begränsade utredningsmöjligheter även i fall där det är en myndighet som lagt ut verksamhet på en privat aktör.

Vissa ordinarie tillsynsorgan har fått förändrade uppdrag, vilket indirekt också påverkar JOs uppdrag.

Vi arbetar självfallet löpande med att följa med i pågående förändringar och utveckla våra arbetsmetoder för att på bästa sätt fullgöra vårt väktaruppdrag, och jag bedömer att vi lyckas väl med det. Trots det kvarstår enligt min uppfattning ett tydligt behov av en grundlig översyn av det styrande regelverket, för att säkerställa en fortsatt kvalitativ och oberoende extraordinär granskning av den offentliga verksamheten, i dagens och morgondagens samhälle.

Riksdagsstyrelsen kommer inom kort att ta ställning till konstitutionsutskottets förslag att låta en utredning ska se över regelverket för JO:s verksamhet. Förslaget omfattar många för JO centrala frågeställningar, däribland samtliga jag här har nämnt.

Jag har all anledning att tro att en utredning kommer att tillsättas, och ser med tillförsikt fram emot att följa det fortsatta arbetet.

 

Elisabeth Rynning

Chefsjustitieombudsman

Bli den första att tycka till!
rättsväsendetNyhetTvå jurister i Göteborg har startat en organisation som kostnadsfritt ska hjälpa personer som anser sig oskyldigt dömda. Oskyldighetsprojektet är en ideell organisation efter en amerikansk förebild.
KriminalvårdenNyhetKriminalvårdens generaldirektör Stefan Strömberg har beslutat att säga upp de lokala kollektivavtalen på myndigheten. Arbetsgivaren vill ha nya avtal som bättre motsvarar Kriminalvårdens behov, och som är anpassade till det centrala avtalet för myndigheterna. STs avdelningsordförande Per Sunneborn är inte förvånad, säger han till Publikt.
MedlingsinstitutetNyhetTrots stor medial uppmärksamhet kring förra årets hamnkonflikt och pilotstrejken sammanfattar Medlingsinstitutet förra året som lugnt. Generaldirektören Irene Wennemo anser att arbetsmarknadens parter tar ansvar. Nu blickar man framåt mot årets stora avtalsrörelse.
Fördjupning: avtalsrörelsenFördjupningI år får 2,8 miljoner anställda nya avtal om löner och villkor. Först ut är parterna i industrin, och det avtal de träffar lär sätta nivån även för STs medlemmar. Men industrins ”märke” har försvagats de senaste åren och kritiker vill se den svenska lönebildningen förändras.
OmlokaliseringNyhetFyra av de fem statliga myndigheter som föreslagits flytta jobb till Härnösand är negativa till förslaget, rapporterar SVT. Den femte myndigheten har ännu inte lämnat sitt remissvar.
ArbetsmiljöNyhet Regionala skyddsombud bör få utökad tillträdesrätt till alla arbetsplatser som har kollektiv­avtal. Det skriver arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, tillsammans med ordförandena för fackförbunden Byggnads och IF Metall på DN Debatt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har beslutat att återupprätta fast bemanning på kontoren i Pajala, Storuman, Vilhelmina, Jokkmokk och Hammarstrand. De fyra förstnämnda kontoren skulle enligt tidigare beslut enbart bemannas av tillrest personal för bokade möten, och kontoret i Hammarstrand skulle avvecklas.
ArbetsförmedlingenNyhetEn tidigare anställd vid Arbetsförmedlingen åtalsanmäls av myndigheten. Mannen ska enligt anmälan ha tagit emot 10 000 kronor för att hjälpa en arbetssökande med tillfälligt uppehållstillstånd att få jobb.
SocialförsäkringarNyhetAntalet personer som beviljats sjukersättning har enligt Försäkringskassans egen statistik aldrig varit så få som under förra året, skriver Arbetet. Totalt beviljades 5 478 personer sjukersättning under 2019.
MigrationsverketNyhetJustitiekanslern, JK, riktar kritik mot Migrationsverket för brister i samband med behandlingen av två asylsökande bröder från Afghanistan. Den ene brodern tog sitt liv när han fick avslag på asylansökan. Men JK anser inte att staten har något skadeståndsansvar för den kvarvarande yngre brodern.
StatsförvaltningNyhetI höstas efterlyste Riksrevisionen ett hårdare jobb från regeringens sida med att åtgärda problemen med föråldrade it-system hos myndigheter. Men regeringen, som nu har lämnat sitt svar till riksdagen, håller inte med och pekar på att flera åtgärder genomförts.
​SEXUELLA TRAKASSERIERNyhetParterna bör samverka för att få kollektivavtal som fokuserar på sexuella trakasserier, skriver juristen och tidigare jämställdhetsombudsmannen Lena Svenaeus i en rapport från tankesmedjan Arena Idé. Hon framhåller Kanadas fackföreningsrörelse som en inspirationskälla.
MigrationsverketNyhetEn anställd vid Migrationsverket i Malmö som arbetade med att ge stöd till nyanlända asylsökande har dömts till fängelse för grovt narkotikabrott, grovt vapenbrott och rattfylleri. Myndigheten ser allvarligt på brotten och vill avskeda mannen.
DigitaliseringNyhetTCO drar nu igång en stor utbildningssatsning, riktad till hundratals medlemmar i tre medlemsförbund. Satsningen görs i samarbete med innovationsstiftelsen Nesta och Google i fem europeiska länder.
MutorNyhetEn tjänsteman på Transportstyrelsen har enligt Dagens Nyheter åtalsanmälts för misstänkt mutbrott. Men utredningen lades ned sedan preskriptionstiden gått ut. Tjänstemannen arbetar fortfarande kvar vid myndigheten.
SPÅRTRAFIKENNyhetFågelbajs och dun gör arbetsmiljön ohälsosam på flera tunnelbanestationer i Stockholm. Vid en station har man tvingats stänga av luftkonditioneringen för att undvika att andas in partiklar, skriver huvudskyddsombudet i en anmälan till Arbetsmiljöverket.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har hittills säkrat möjligheten till lokal närvaro på 99 av de 132 orter där myndigheten beslutat att avveckla kontor, enligt en ny rapport från myndigheten. Men ST inom Arbetsförmedlingen kritiserar att samarbetet med Statens servicecenter benämns som att man ”säkrat närvaron”.
POLISENNyhetJohanna Lindgrens provanställning vid Polisen avslutades med motiveringen att hon har dyslexi. Diskriminering, ansåg facket, som drev saken till Arbetsdomstolen. I början av mars kommer domen. ”Det är fortfarande mitt drömjobb, men jag har ingen tillit till Polisen som arbetsgivare längre”, säger Johanna Lindgren till Publikt.
DigitaliseringNyhetEfter en utvärdering föreslår Statskontoret att Digitaliseringsrådets kansli avvecklas och att den rådgivande uppgiften överförs till Regeringskansliet. Vissa andra uppgifter kan övertas av Myndigheten för digital förvaltning, anser Statskontoret.
SCBNyhetDen bristande kvaliteten i SCBs underlag har medfört fel som gjort att arbetskraftsundersökningarna har påverkats på ett allvarligt sätt, konstaterar myndigheten i en rapport till regeringen.
SPÅRTRAFIKENNyhetST och Arriva har nått en uppgörelse om ersättning till en spårvagnsförare som nekats sjuklön under sjukutredning. ST ansåg att kollektivavtalets regler innebar att arbetsgivaren var skyldig att betala sjuklön – men Arriva höll inte med. ”Medlemmen ville ha ett avslut”, säger STs jurist Joakim Lindqvist till Publikt.
KriminalvårdenNyhetDomstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren blir ny generaldirektör för Kriminalvården, meddelade justitieminister Morgan Johansson vid en presskonferens i dag. "Jag är mån om en god relation med de fackliga organisationerna", säger Martin Holmgren till Publikt.
StatsförvaltningNyhetRegeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att se över och ge förslag på förändringar i miljöledningsförordningen. Syftet är att stärka de statliga myndigheternas miljöarbete.
DemokratiNyhetRegeringen har tillsatt en parlamentarisk utredning som ska utreda ett starkare skydd för demokratin och domstolarnas oberoende. I uppdraget ingår också att utreda möjligheterna för ett förbud mot medlemskap i terrororganisationer.
SCBNyhetYtterligare ett av de företag som SCB anlitar för att göra telefonintervjuer till sina undersökningar, Mind, har haft stora problem med leveranser och kvalitet, rapporterar SVT. Tidigare har myndigheten meddelat att man bryter med leverantören Evry på grund av kvalitetsproblem.
KriminalvårdenNyhetFacken inom Kriminalvården har i ett öppet brev uttryckt sin oro över beläggningssituationen och samtidigt riktat tuff kritik mot arbetsgivaren på flera punkter. Nu svarar ledningen på kritiken och lovar samtidigt nya platser med start redan under våren.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar skarp kritik mot att Försäkringskassan inte lyckats få bukt med de långa handläggningstiderna inom omprövningsverksamheten – trots upprepade påtryckningar.