Annons:
Justitieombudsmannen
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Välkommen översyn av JOs regelverk

Det behövs en översyn av det regelverk som styr JOs verksamhet, anser chefsjustitieombudsman Elisabeth Rynning. Ett område som bör ses över, skriver hon, är JOs utredningsmöjligheter när en myndighet lagt ut verksamhet på en privat aktör. Också användningen av automatiserat beslutsfattande leder till komplexa rättsliga frågor, konstaterar hon.
Chefsjustitieombudsman Elisabeth Rynning.Bild:Pernille Tofte

Riksdagens ombudsmän, JO, har i uppdrag att genom oberoende granskning kontrollera att myndigheter och deras anställda följer lagen och även i övrigt behandlar medborgarna korrekt.  Det övergripande syftet med uppdraget, som vi har haft i över 200 år, är att främja rättssäkerheten.

Granskningens former och faktiska innehåll har i viss mån förändrats över tid, bland annat när skyddet för grundläggande fri- och rättigheter har utvecklats, men det huvudsakliga uppdraget har bestått.

Men alla vi som arbetar i offentlig verksamhet behöver förhålla oss till de nya möjligheter och utmaningar som samhällsutvecklingen för med sig. Det är därför mycket glädjande att riksdagens konstitutionsutskott har föreslagit att en utredning ska se över regelverket för JOs verksamhet.

I dag utför JO sitt uppdrag främst genom att bedöma de klagomål som lämnas in till oss, men också genom att inspektera myndigheter och genom egna initiativ till granskningar. JOs beslut har en viktig vägledande funktion i den offentliga verksamheten. Anvisningarna från riksdagen, om att JO ska lägga tonvikten vid klagomålshanteringen, har varit desamma sedan mitten av 1980-talet, då den senaste större översynen av regelverket för JOs verksamhet genomfördes. Sedan dess har antalet JO-anmälningar nästan tredubblats, och ombudsmännens utrymme för inspektioner och andra initiativ har minskat.

Samhället har också förändrats, i såväl Sverige som omvärlden, vilket har ställt ombudsmän och andra tillsynsorgan inför nya utmaningar. Internationellt har diskussionerna bland annat rört svårigheter att säkerställa domstolars och tillsynsorgans oberoende, även i demokratier. Internationella organ som Venedigkommissionen, ”Europarådets särskilda kommission för demokrati genom lag”, har bland annat antagit principer för just ombudsmannainstitutioners konstitutionella oberoende.

Det är bekymmersamt att svenska JO på ett antal punkter har en svagare konstitutionell ställning än vad som rekommenderas där, bland annat genom våra korta mandatperioder och de liberala reglerna för entledigande av justitieombudsmän. Även i Sverige behöver JOs oberoende garanteras av ett tillfredsställande regelverk, som kan hålla för tider av konstitutionell oro.

En annan pågående förändring gäller digitalisering och automatiserat beslutsfattande, som bland annat kan effektivisera myndigheternas ärendehantering, men som också leder till komplexa rättsliga frågor och ett behov av bredare kompetens.

Den ökande privatiseringen utgör ytterligare ett exempel på samhällsförändring som påverkar JOs extraordinära tillsyn, både principiellt och praktiskt. JO har inte tillsyn över privat verksamhet, och har därmed mycket begränsade utredningsmöjligheter även i fall där det är en myndighet som lagt ut verksamhet på en privat aktör.

Vissa ordinarie tillsynsorgan har fått förändrade uppdrag, vilket indirekt också påverkar JOs uppdrag.

Vi arbetar självfallet löpande med att följa med i pågående förändringar och utveckla våra arbetsmetoder för att på bästa sätt fullgöra vårt väktaruppdrag, och jag bedömer att vi lyckas väl med det. Trots det kvarstår enligt min uppfattning ett tydligt behov av en grundlig översyn av det styrande regelverket, för att säkerställa en fortsatt kvalitativ och oberoende extraordinär granskning av den offentliga verksamheten, i dagens och morgondagens samhälle.

Riksdagsstyrelsen kommer inom kort att ta ställning till konstitutionsutskottets förslag att låta en utredning ska se över regelverket för JO:s verksamhet. Förslaget omfattar många för JO centrala frågeställningar, däribland samtliga jag här har nämnt.

Jag har all anledning att tro att en utredning kommer att tillsättas, och ser med tillförsikt fram emot att följa det fortsatta arbetet.

 

Elisabeth Rynning

Chefsjustitieombudsman

Bli den första att tycka till!
MigrationsverketNyhetAnställda på Migrationsverket i Sundbyberg klagade i veckan på riskerna för smittspridning i väntrummet. Efter kritik och påtryckningar tar myndigheten nu till flera åtgärder för att öka säkerheten i lokalerna.
POLISENNyhetEn anställd på Polisens hittegodsavdelning i södra Sverige döms efter strafföreläggande till dagsböter och villkorlig dom. Kvinnan greps på bar gärning när hon stal pengar i olika valutor ur ett skåp på sin arbetsplats.
ArbetsmiljöverketNyhetCoronaviruset gör att Arbetsmiljöverket väljer att avvakta med inspektioner i flera branscher. Myndigheten vill undvika risken för smitta och skona arbetsgivare som redan är hårt pressade av pandemin.
CoronaNyhetInställda körkortsprov och domstolsförhandlingar, videoundervisning på universitet, uppskjutna förrättningar samt fler ansökningar om vård av barn. Coronapandemin får konsekvenser på statliga arbetsplatser, och många planerar just nu för ännu hårdare prioriteringar.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen uppdrar åt en särskild utredare att se över sjuk- och aktivitetsersättningen. Syftet är att ge fler människor möjlighet att försörja sig med eget arbete utifrån sin arbetsförmåga.
SjukpenningNyhetFörsäkringskassan begär inte längre läkarintyg av den som ansöker om sjukpenning. Det gäller inför tredje veckan då betalningsansvaret går över från arbetsgivaren till Försäkringskassan.
STNyhetOsäkerheten kring coronapandemin gör att STs förbundsstyrelse nu väljer att föreslå att kongressen som skulle hållits i slutet av maj i stället flyttas till hösten. ”Det känns jättetråkigt, men det går inte att göra på något annat sätt”, säger förbundsordförande Britta Lejon.
STATENS SERVICECENTERNyhetStockholm, Göteborg, Malmö och Ulricehamn kommer att få nya servicekontor under 2020, om det förslag som regeringens utredare presenterade under onsdagen blir verklighet. Tidigare har regeringen beslutat om nya kontor i Storuman, Torsby, Vansbro och Åsele.
KriminalvårdenNyhetJustitiekanslern, JK, kritiserar kriminalvårdens anstalt Storboda för en kroppsvisitation som genomfördes år 2014. Men de som klagat efter händelsen får ingen ekonomisk ersättning för övergreppet.
SPÅRTRAFIKENNyhetFackförbundet Seko stämmer SJ i Arbetsdomstolen sedan en tågvärd fick börja sitt arbetspass efter endast 10 timmars vila, vilket strider mot kollektivavtalet, skriver förbundet. Även dotterbolaget SJ Götalandståg stäms. Enligt stämningsansökan har en grupp deltidsanställda schemalagts på fler timmar än vad de har fått betalt för.
Fördjupning: omlokaliseringarFördjupningAtt flytta delar av stats­förvaltningen från Stockholm till andra orter är inte någon ny idé. Nu har flyttlassen gått för de myndigheter som fick besked om omlokalisering under den förra mandat­perioden. I många fall har viktig verksamhet lamslagits.
RegeringskanslietNyhetUtrikesdepartementet, UD, har som en följd av coronapandemin beslutat att tillfälligt ta hem viss personal och deras familjer från särskilt utsatta riskområden, rapporterar Ekot.
ArbetsmiljöNyhetRegeringen har tidigare aviserat att man vill låta regionala skyddsombud komma in på fler arbetsplatser. Nu lämnas lagförslaget till riksdagen. Om det går igenom kan de nya reglerna börja gälla redan i augusti.
ÖppenhetNyhetDet var rätt av Kriminalvården att neka en begäran att på plats hos myndigheten få läsa en allmän handling med hänvisning till risken för smittspridning. Det slår kammarrätten fast efter ett överklagande.
SKATTEVERKETNyhetCoronavirusets inverkan på ekonomin gör att Skatteverket förväntas få en brant ökning av ansökningar från företag som vill skjuta upp skatteinbetalningar. Myndigheten styr nu om resurser. ”Nu hoppas man på det bästa och planerar för det värsta”, säger Anders Tell, ordförande för ST inom Skatteverket, till Publikt.
CoronaNyhetReglerna måste omgående ändras så att det är lättare att kvalificera sig till a-kassa, anser TCOs ordförande Therese Svanström i en intervju på organisationens webbplats.
DigitaliseringNyhetMyndigheten för digital förvaltning, Digg, har tagit fram en modell för att öka tillgängligheten av digital information. Dokumentet, som bygger på nio principer, går nu ut på en remissrunda där vem som helst får lämna synpunkter.
MuseerNyhetAlla stora statliga museer har stängt sin verksamhet för besökare på grund av coronaviruset. ”De ekonomiska konsekvenserna är enorma”, säger Joakim Malmström, ordförande för Centralmuseernas samarbetsråd och överintendent på Naturhistoriska riksmuseet.
spårtrafikNyhetRiksrevisionen har i en granskning ansett att regeringens analys kring höghastighetsjärnvägar inte varit tillräckligt ingående. Av en skrivelse till riksdagen framgår att regeringen inte delar Riksrevisionens uppfattning.
öppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Polismyndigheten för att utan lagligt stöd hindrat en frilansjournalist att filma och avvisat honom från ett valmöte med Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson i valrörelsen 2018.
AvtalNyhetST och Almega har tecknat centrala avtal om korttidspermitteringar för de avtalsområden som omfattar spårtrafik och övriga kommunikationer, som flyg.
AVTALNyhetParterna inom industrin är överens om att förlänga de nuvarande avtalen till 31 oktober 2020 på grund av coronaviruset, meddelar facken inom industrin i ett pressmeddelande. Det innebär att alla förhandlingar skjuts fram till hösten. STs förbundsordförande Britta Lejon säger till Publikt att beslutet påverkar STs förutsättningar, men kan i nuläget inte ge något närmare besked.
SwedaviaNyhet1 900 anställda på Swedavia korttidspermitteras och 800 varslas som en följd av coronaviruset. Erik Hägglund, STs sektionsordförande på Landvetter flygplats, säger till Publikt att han hade väntat sig permitteringar men blev förvånad över varslet.
MigrationNyhetStatens arbete med att få personer som inte får vistas i Sverige att lämna landet får underbetyg av Riksrevisionen. Efter en granskning anser myndigheten att det finns omfattande svagheter i styrning och samordning.
CoronaNyhetNärmare 25 miljoner jobb kommer att gå förlorade i Coronakrisens spår, uppskattar FNs arbetsmarknadsorgan ILO. Det enda möjliga motmedlet är enligt ILO ett samordnat internationellt agerande.
ÖPPENHETNyhetKriminalvården nekar en enskild person att på plats ta del av en offentlig allmän handling med hänvisning till att den som begärt ut handlingen nyligen besökt Milano. Personen erbjuds att få en kopia per post.
STNyhet”Den här extrema situationen kommer självklart att påverka avtalsrörelsen, men det är fortfarande för tidigt att säga exakt hur”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt om hur coronavirussmittan påverkar avtalsförhandlingarna.
FolkhälsomyndighetenNyhetCoronasmittan har placerat Folkhälsomyndigheten i händelsernas centrum. Personal som jobbar med kommunikation och de som analyserar prover i labbet är hårt belastade, berättar STs avdelningsordförande Anita Ekner för Publikt.
SWEDAVIANyhetKöpenhamns flygplats permitterar 1 500 anställda och om läget kring coronaviruset inte förändras kan en liknande situation uppstå i Sverige. ”Än så länge är det business as usual, även om det inte är så mycket att göra”, säger Mikael Nordenståhl, ordförande för ST inom Swedavia på Arlanda.
SpårtrafikNyhetEn störtdykning för efterfrågan på biljetter, reducerat antal avgångar och trots det svårigheter att få ihop tillräckligt med personal. Coronaviruset har skapat stora problem för tågtrafiken, enligt Hans Pilgaard, ordförande för ST inom SJ.
KORRUPTIONNyhetHögsta domstolen ändrar hovrättens fällande dom och frikänner tre chefer inom Statens musikverk och Statens kulturråd från mutbrott. Domen gäller ett antal middagar som cheferna bjöds på av olika musikorganisationer.
ArbetsförmedlingenNyhetPlanerna på att lägga ned Arbetsförmedlingens kontor i Hagfors 1 april skjuts på framtiden, uppger SVT. Enligt enhetschefen Mirzal Celhasic skjuts nedläggningen åtminstone fram till 1 juli.