Annons:
Spårtrafiken
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Varför måste de be polisen om lov?

"Det finns anledning att fråga sig vilket intresse Trafikverket anser sig tjäna i första hand. Allmänhetens eller polisens?" Det frågar sig Carl Larsson, reporter på SVT, efter att Trafikverket fått offentliga uppgifter sekretessbelagda efter att SVT begärt ut dem.

Våren 2013 begärde SVT Sörmland uppgifter från Trafikverkets fartkameror på en vägsträcka öster om Enköping. Syftet var att granska polisbilarnas hastigheter vid den biljakt som föregick dödsolyckan vid Hjulstabron där två unga män förlorade livet sedan vakthavande befäl beordrat broöppning.

I stället för att lämna ut uppgifterna kontaktade Trafikverket Uppsalapolisen, som då begärde att få samma material som SVT. Därmed blev uppgifterna hemliga med hänvisning till förundersökningssekretessen.

Nyligen riktade Justitieombudsmannen kritik mot Trafikverkets agerande. Myndigheten är missnöjd med det och vill att det i vissa fall ska vara möjligt att kontrollera med polisen innan handlingar lämnas ut till allmänheten. Detta för att undvika att förundersökningar skadas. Uttalandet framförs av Trafikverkets ställ­företrädande chefsjurist till Publikt.

Justitieombudsmannen konstaterar att Trafikverket var väl medvetet om att uppgifterna från hastighets­kamerorna inte omfattades av sekre­tess. Det framgår av det mejl som Trafikverkets samordnare skickade till Uppsalapolisen, där utredaren erbjuds att begära in materialet i syfte att skapa förundersökningssekretess. Samordnaren frågar dock inte utredaren om ett utlämnande till SVT skulle skada förundersökningen.

Om man nu visste att uppgifterna inte omfattades av sekretess fanns det väl ingen anledning att rådgöra med polisen? Det är minst sagt svårt att förstå Trafikverkets resonemang.

»Det är möjligt att JO har formellt rätt. Men det ställer till praktiska problem för oss«, säger Trafikverkets ställföreträdande chefsjurist till Publikt.

Att offentliga uppgifter ska lämnas ut är ingen formalitet. Och eventuella praktiska problem som Trafik­verket upplever är fullkomligt irrelevanta. Det finns anledning att fråga sig vilket intresse Trafikverket anser sig tjäna i första hand. Allmänhetens eller polisens?

Det är svårt att tolka Trafikverkets resonemang på annat sätt än att myndigheten anser att inte bara en, utan möjligen två grundlagar, måste ändras. Dessutom skulle delar av offentlighets- och sekretesslagen behöva skrivas om.

Att myndigheter i stället för att självständigt fatta beslut i sin myndighetsutövning ska hämta in godkännande från polis rimmar illa med regeringsformens bestämmelse om förvaltningsmyndigheternas självständighet. Vidare innebär det ett inte så litet ingrepp i offentlig­hets­principen, en princip som rensar undan korruption, breder väg för massmedial granskning och ger medborgarna makt.

Hur var det då med de uppgifter som SVT inte fick ta del av? Jo, när de väl gjordes offentliga i samband med att åtal väcktes mot vakthavande befäl visade det sig att polisbilarna körde i höga hastigheter och med litet avstånd till de jagade männen. Omständigheter som kan ha bidragit till den tragiska utgången. Det hade inte alls varit fråga om något efterföljande på avstånd, som Uppsalapolisen uppgav till SVT. Men med benägen hjälp från Trafikverket lyckades man mörklägga detta. Genom att inte rapportera in biljakten till Rikspolisstyrelsen bröt Uppsalapolisen dessutom mot gällande föreskrifter.

Hör den förhandsgranskning som Trafikverket propagerar för verkligen hemma i Sverige? Eller är det något vi förknippar med betydligt mindre demokratiska stater?
 

Carl Larsson, reporter SVT.

  

Bli den första att tycka till!
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
Fördjupning: TjänstemannaansvarFördjupningPolitikerna i riksdagen vill att det ska bli lättare att straffa myndighetsanställda som begår fel i tjänsten. Men facken kämpar emot, och forskare är inte övertygade.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.