Annons:
Spårtrafiken
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Varför måste de be polisen om lov?

"Det finns anledning att fråga sig vilket intresse Trafikverket anser sig tjäna i första hand. Allmänhetens eller polisens?" Det frågar sig Carl Larsson, reporter på SVT, efter att Trafikverket fått offentliga uppgifter sekretessbelagda efter att SVT begärt ut dem.

Våren 2013 begärde SVT Sörmland uppgifter från Trafikverkets fartkameror på en vägsträcka öster om Enköping. Syftet var att granska polisbilarnas hastigheter vid den biljakt som föregick dödsolyckan vid Hjulstabron där två unga män förlorade livet sedan vakthavande befäl beordrat broöppning.

I stället för att lämna ut uppgifterna kontaktade Trafikverket Uppsalapolisen, som då begärde att få samma material som SVT. Därmed blev uppgifterna hemliga med hänvisning till förundersökningssekretessen.

Nyligen riktade Justitieombudsmannen kritik mot Trafikverkets agerande. Myndigheten är missnöjd med det och vill att det i vissa fall ska vara möjligt att kontrollera med polisen innan handlingar lämnas ut till allmänheten. Detta för att undvika att förundersökningar skadas. Uttalandet framförs av Trafikverkets ställ­företrädande chefsjurist till Publikt.

Justitieombudsmannen konstaterar att Trafikverket var väl medvetet om att uppgifterna från hastighets­kamerorna inte omfattades av sekre­tess. Det framgår av det mejl som Trafikverkets samordnare skickade till Uppsalapolisen, där utredaren erbjuds att begära in materialet i syfte att skapa förundersökningssekretess. Samordnaren frågar dock inte utredaren om ett utlämnande till SVT skulle skada förundersökningen.

Om man nu visste att uppgifterna inte omfattades av sekretess fanns det väl ingen anledning att rådgöra med polisen? Det är minst sagt svårt att förstå Trafikverkets resonemang.

»Det är möjligt att JO har formellt rätt. Men det ställer till praktiska problem för oss«, säger Trafikverkets ställföreträdande chefsjurist till Publikt.

Att offentliga uppgifter ska lämnas ut är ingen formalitet. Och eventuella praktiska problem som Trafik­verket upplever är fullkomligt irrelevanta. Det finns anledning att fråga sig vilket intresse Trafikverket anser sig tjäna i första hand. Allmänhetens eller polisens?

Det är svårt att tolka Trafikverkets resonemang på annat sätt än att myndigheten anser att inte bara en, utan möjligen två grundlagar, måste ändras. Dessutom skulle delar av offentlighets- och sekretesslagen behöva skrivas om.

Att myndigheter i stället för att självständigt fatta beslut i sin myndighetsutövning ska hämta in godkännande från polis rimmar illa med regeringsformens bestämmelse om förvaltningsmyndigheternas självständighet. Vidare innebär det ett inte så litet ingrepp i offentlig­hets­principen, en princip som rensar undan korruption, breder väg för massmedial granskning och ger medborgarna makt.

Hur var det då med de uppgifter som SVT inte fick ta del av? Jo, när de väl gjordes offentliga i samband med att åtal väcktes mot vakthavande befäl visade det sig att polisbilarna körde i höga hastigheter och med litet avstånd till de jagade männen. Omständigheter som kan ha bidragit till den tragiska utgången. Det hade inte alls varit fråga om något efterföljande på avstånd, som Uppsalapolisen uppgav till SVT. Men med benägen hjälp från Trafikverket lyckades man mörklägga detta. Genom att inte rapportera in biljakten till Rikspolisstyrelsen bröt Uppsalapolisen dessutom mot gällande föreskrifter.

Hör den förhandsgranskning som Trafikverket propagerar för verkligen hemma i Sverige? Eller är det något vi förknippar med betydligt mindre demokratiska stater?
 

Carl Larsson, reporter SVT.

  

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetStatskontoret vill uppmärksamma jävsproblematiken i offentlig förvaltning. Myndigheten har därför tagit fram en skrift som vänder sig till chefer och medarbetare i både statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter.
MigrationsverketNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket för att myndigheten skickat ut ett beslut som inte var komplett, utan att informera mottagaren att det fanns fler än en sida i beslutet.
STNyhetFörra året minskade antalet yrkesverksamma medlemmar med över 600. Trots det slog förbundet rekord med drygt 10 000 medlemsinträden totalt. ”Hade inte katastrofen på Arbetsförmedlingen hänt så hade vi ökat ganska mycket”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt.
Kort om: tjänstledighetFördjupningVill du utbilda dig till florist eller uppdatera dina kunskaper i engelska? Behöver du vårda en närstående eller har du ett fackligt förtroendeuppdrag? Här är fakta om vilka regler som gäller för tjänstledighet.
PolisenNyhetFrån slutet av februari blir sex månaders aspirantutbildning en obligatorisk del av polisutbildningen för civilanställda inom polisen. Syftet är att göra utbildningen bättre och mer användbar för Polisen och Säpo.
StatsförvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, och Statskontoret bjuder in myndigheter att delta i ett projekt för att effektivisera myndigheternas administration. Målet är att ta fram en modell för att analysera myndigheternas administration.
RättsväsendetNyhetI en lagrådsremiss föreslår regeringen ett förbud att sprida bilder som tagits under rättegångar. Förslaget ska förhindra att olagliga bilder kommer ut och sprids på sociala medier.
TCONyhetAtt göra det lättare att byta bana under ett arbetsliv är en prioriterad fråga för TCO. Personligen har TCOs nya ordförande Therese Svanström inte gjort några stora omställningar under karriären, även om hon hoppat in i och ut ur politiken några gånger, berättar hon i en intervju i Publikt.
A-KASSANNyhetUtbetalningarna från STs a-kassa ökade med 17,5 procent förra året jämfört med 2018. Det är den femte största ökningen bland alla a-kassor, visar siffror från Sveriges a-kassor.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsmiljöverket förvarnar Arbetsförmedlingen i region syd om att krav på arbetsmiljöåtgärder är på väg, bland annat vad gäller tydlighet om hur medarbetarna ska prioritera bland arbetsuppgifterna. Kraven kommer efter en inspektion till följd av en anmälan från skyddsorganisationen i regionen.
PolisenNyhetEfter Säpochefen Klas Fribergs kritik mot hur regeringen hanterar frågan om lagring av information hos digitala meddelandetjänster säger digitaliseringsminister Anders Ygeman att han är beredd till ytterligare åtgärder.
DiskrimineringNyhetDet var inte diskriminering när Tolkcentralen i Region Stockholm nekade en döv man jobb som receptionist. Det slår Arbetsdomstolen fast sedan Unionen stämt arbetsgivaren, skriver tidningen Kollega.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på häktet i Göteborg har anmält till Justitieombudsmannen att personal ska ha ritat smileys bakom galler och karikatyrer av mörkhyade på ägg som serverades till de intagna. Arbetsgivaren bekräftar för Publikt att en internutredning pågår.
PolisenNyhetI en debattartikel kritiserar Säkerhetspolisens chef Klas Friberg regeringen för att förhindra att polisen får tillgång till viktig krypterad information på webben. Informationen är viktig för brottsbekämpningen, skriver han.
ArbetsmarknadNyhetArbetsgivarna i staten redovisar ökade svårigheter att rekrytera högutbildad arbetskraft, enligt Arbetsgivarverkets konjunkturbarometer. Samtidigt har det blivit lättare att anställa chefer och att behålla personal.
LönerNyhetDe svenska kollektivavtalens lägsta löner påverkar hela arbetsmarknaden – även på arbetsplatser som inte har gällande kollektivavtal. Det visar en rapport från Medlingsinstitutet till regeringen.
STATSBUDGETENNyhetRegeringen och dess samarbetspartier Centern och Liberalerna kommer att skjuta till extra pengar i vårändringsbudgeten till flera myndigheter, däribland Statens institutionsstyrelse. Det lämnade man besked om vid en presskonferens i dag.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket upptäckte 481 fall av misstänkt människohandel under 2019. Det är en ökning med närmare hundra fall jämfört med 2018. Den vanligaste formen är människohandel för sexuella ändamål.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot häktet i Göteborg, sedan en intagen man med funktionsnedsättning inte fått sina särskilda behov tillgodosedda under tiden i häktet.
MutorNyhetUnder 2019 dömdes 30 personer för mutbrott. Det framgår av en rapport från Institutet mot mutor. Korruptionsrisken är enligt institutet störst i mötet mellan privat och offentlig sektor.
KulturNyhetTotalt gjordes 19,8 miljoner museibesök under 2019, enligt organisationen Sveriges museer. Det innebär en ökning med åtta procent jämfört med föregående år.
KRIMINALVÅRDENNyhetST inom Kriminalvården har sagt upp både kollektivavtalet för nationella transportenheten och samverkansavtalet med arbetsgivaren. I nuläget vill arbetsgivaren inte förhandla om ett nytt samverkansavtal, säger myndighetens förhandlingschef Ola Nilsson till Publikt.
SJÖFARTSVERKETNyhetSjöfartsverkets personalansvarsnämnd väljer att inte dela ut någon varning till en chef som var berusad och inte ingrep med kraft då en anställd sexuellt trakasserade en kollega. Den man som utsatte sin kvinnliga kollega för trakasserier har tidigare tilldelats en varning av nämnden.