Annons:
Spårtrafiken
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Varför måste de be polisen om lov?

"Det finns anledning att fråga sig vilket intresse Trafikverket anser sig tjäna i första hand. Allmänhetens eller polisens?" Det frågar sig Carl Larsson, reporter på SVT, efter att Trafikverket fått offentliga uppgifter sekretessbelagda efter att SVT begärt ut dem.

Våren 2013 begärde SVT Sörmland uppgifter från Trafikverkets fartkameror på en vägsträcka öster om Enköping. Syftet var att granska polisbilarnas hastigheter vid den biljakt som föregick dödsolyckan vid Hjulstabron där två unga män förlorade livet sedan vakthavande befäl beordrat broöppning.

I stället för att lämna ut uppgifterna kontaktade Trafikverket Uppsalapolisen, som då begärde att få samma material som SVT. Därmed blev uppgifterna hemliga med hänvisning till förundersökningssekretessen.

Nyligen riktade Justitieombudsmannen kritik mot Trafikverkets agerande. Myndigheten är missnöjd med det och vill att det i vissa fall ska vara möjligt att kontrollera med polisen innan handlingar lämnas ut till allmänheten. Detta för att undvika att förundersökningar skadas. Uttalandet framförs av Trafikverkets ställ­företrädande chefsjurist till Publikt.

Justitieombudsmannen konstaterar att Trafikverket var väl medvetet om att uppgifterna från hastighets­kamerorna inte omfattades av sekre­tess. Det framgår av det mejl som Trafikverkets samordnare skickade till Uppsalapolisen, där utredaren erbjuds att begära in materialet i syfte att skapa förundersökningssekretess. Samordnaren frågar dock inte utredaren om ett utlämnande till SVT skulle skada förundersökningen.

Om man nu visste att uppgifterna inte omfattades av sekretess fanns det väl ingen anledning att rådgöra med polisen? Det är minst sagt svårt att förstå Trafikverkets resonemang.

»Det är möjligt att JO har formellt rätt. Men det ställer till praktiska problem för oss«, säger Trafikverkets ställföreträdande chefsjurist till Publikt.

Att offentliga uppgifter ska lämnas ut är ingen formalitet. Och eventuella praktiska problem som Trafik­verket upplever är fullkomligt irrelevanta. Det finns anledning att fråga sig vilket intresse Trafikverket anser sig tjäna i första hand. Allmänhetens eller polisens?

Det är svårt att tolka Trafikverkets resonemang på annat sätt än att myndigheten anser att inte bara en, utan möjligen två grundlagar, måste ändras. Dessutom skulle delar av offentlighets- och sekretesslagen behöva skrivas om.

Att myndigheter i stället för att självständigt fatta beslut i sin myndighetsutövning ska hämta in godkännande från polis rimmar illa med regeringsformens bestämmelse om förvaltningsmyndigheternas självständighet. Vidare innebär det ett inte så litet ingrepp i offentlig­hets­principen, en princip som rensar undan korruption, breder väg för massmedial granskning och ger medborgarna makt.

Hur var det då med de uppgifter som SVT inte fick ta del av? Jo, när de väl gjordes offentliga i samband med att åtal väcktes mot vakthavande befäl visade det sig att polisbilarna körde i höga hastigheter och med litet avstånd till de jagade männen. Omständigheter som kan ha bidragit till den tragiska utgången. Det hade inte alls varit fråga om något efterföljande på avstånd, som Uppsalapolisen uppgav till SVT. Men med benägen hjälp från Trafikverket lyckades man mörklägga detta. Genom att inte rapportera in biljakten till Rikspolisstyrelsen bröt Uppsalapolisen dessutom mot gällande föreskrifter.

Hör den förhandsgranskning som Trafikverket propagerar för verkligen hemma i Sverige? Eller är det något vi förknippar med betydligt mindre demokratiska stater?
 

Carl Larsson, reporter SVT.

  

Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetLinköpings universitet utrymmer samtliga campusområden efter att ett hot riktats mot universitetet. Polisen bedömer hotet som allvarligt, uppger SVT.
FACKETNyhetMed en inkomst på 177 625 kronor i månaden förra året tjänade TCOs ordförande Eva Nordmark mest av alla fackförbundschefer. STs ordförande Britta Lejons månadsinkomst var 106 400 kronor, visar siffror som Arbetsvärlden har tagit fram.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetI veckan demonstrerade personal från SiS nedlagda ungdomshem Lövsta för andra gången. ”Det har varit katastrof hur ledningen har skött Lövsta”, säger ST-medlemmen Robert Michel, som var en av demonstranterna.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med ej avgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
Svenska kraftnätNyhetI en hemlig rapport påtalar Säkerhetspolisen, Säpo, omfattande brister i säkerheten hos Svenska kraftnät, skriver Dagens Nyheter. Bristerna bekräftas av Svenska kraftnät.
StatsförvaltningNyhetTrots att många berörda myndigheter var negativa i remissomgången kommer nu femton statliga myndigheter ska åläggas att ansluta sig till Statens servicecenters, SSC, tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering. Det framgår av en promemoria från finansdepartementet.
SJUKFRÅNVARONyhetKvinnliga statsanställda är borta från jobbet på grund av sjukdom dubbelt så ofta som sina manliga kolleger. Nu ska Statskontoret undersöka vad det beror på.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeslutet om att lägga ned ett antal av Arbetsförmedlingens lokalkontor var förhastat och bör rivas upp, skriver ST i ett förslag som lämnats till regeringen. Det finns dessutom en risk för att hela tidsplanen för att göra om myndigheten försenas, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.
Statlig värdegrundNyhetDet är viktigt att skilja mellan värderingar, beteenden och varumärke, skriver Tillitsdelegationens forskningsledare Louise Bringselius i en rapport. Värdegrundsarbetet ska i första hand fokusera på beteenden, menar hon.
STATSFÖRVALTNINGNyhetUnder en 20-årsperiod har antalet kontor där det erbjuds statlig service minskat med 37 procent, enligt en rapport från ST. Förbundet vill att regeringen ska utforma regleringsbrev så att statlig service garanteras i hela Sverige.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontakter med arbetsgivare faller kraftigt. Under juli i år var antalet kontakter bara en femtedel jämfört med samma månad i fjol, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetÖkad digital spetskompetens, användning av artificiell intelligens, AI, i samband med stora datamängder och strategiskt användande av data i näringslivet ska utredas av flera statliga myndigheter. ”Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter”, kommenterar digitaliseringsminister Anders Ygeman.
HögskolanNyhetDen nedåtgående trenden för antalet sökande till högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få utökat ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som det är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetHög personalomsättning leder till sämre effektivitet på landets högskolor och universitet. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Linnéuniversitetet och Karlstads universitet hör till lärosätena med högst förbättringspotential.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga att motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism, skriver Polisen i en rapport. Enligt rapporten saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu lagt ett förslag som skulle vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det skulle leda till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, rapporterar Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer att bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.