Annons:

Viktig jakt på statens nya medarbetare

Om staten ska kunna konkurrera om den arbetskraft man vill ha, måste arbetsgivarna anstränga sig för att erbjuda goda arbets­villkor. Facket kan visa vägen i det arbetet.

De närmaste åren kommer statliga arbetsgivare att söka efter mängder av nya medarbetare. Framför allt vill man ha välutbildade personer som är duktiga på att uttrycka sig i tal och skrift, samarbeta med andra och ta egna initativ. Det visar de rekryteringsansvarigas svar i STs rapport om framtidens jobb i staten.

Kraven kan framstå som höga, men staten har förutsättningar att vara en attraktiv arbetsgivare. Framförallt lockar möjligheten till utvecklande arbetsuppgifter och chansen att bidra till samhällsnyttan. Det är slutsatsen i flera undersökningar, bland annat då Arbetsgivarverket frågat nyanställda varför de sökt sig till staten.

När Publikt i detta nummer intervjuar studenter som arbetar extra på Försäkringskassan är det just dessa aspekter de nämner. De talar om hur roligt det är att lära sig nya saker och om sin önskan att hjälpa människor snarare än att sälja saker till dem.

Men för att klara sigi den hårda konkurrensen om skickliga med­arbetare krävs att arbetsgivarna också försöker göra något åt sina svaga sidor.

En av dem är bilden av staten som en sektor där man får dåligt betalt. En majoritet av de nyanställda i Arbetsgivar­verkets undersökning svarar att högre löner är det viktigaste för att deras arbetsgivare ska bli mer attrak­tiv. I en annan studie, som Statskontoret gjort, uppger flera myndigheter att högre löner skulle underlätta möjligheten att rekrytera rätt medarbetare.

Med höga ambitioner fungerar det helt enkelt inte att ha låga ingångslöner och dålig löneutveckling. Arbetsgivarna måste betala för den kompetens man vill ha och belöna engagerade anställda som bidrar till verksamheten.

Lika viktigt är att förhoppningarna om utvecklande arbets­uppgifter infrias – inte bara första tiden på jobbet, utan under hela karriären. Det kräver en genomtänkt och ambitiös personal­politik som ger alla medarbetare möjlighet att lära sig nya saker och gå vidare till nya roller. En sådan personalpolitik kan hämta inspiration från STs rapport – där förespråkas öppnare karriärvägar, utvecklingskontrakt för alla anställda och satsningar på mentorskap.

För att staten ska vara en attraktiv arbetsgivare gäller det också att kunna erbjuda goda och trygga jobb. Givetvis borde staten vara ett föredöme som arbetsgivare – men tyvärr präglas inte alla arbetsplatser inom myndigheterna och de statliga bolagen av bra arbetsmiljö, gott ledarskap och trygga anställningar. Det krävs stora insatser för att inte fler larmrapporter ska försämra statens rykte. Arbetsgivarna måste verka för ett gott och öppet arbetsklimat, motverka stress och förebygga hot och våld. De måste ge chefer förutsättningar att göra ett bra arbete. Och de måste erbjuda fler fasta tjänster i stället för korta och osäkra jobb.

ST driver på i alla dessa frågor. Att fackets arbete för bättre villkor också är ett arbete för att göra arbetsplatsen mer attraktiv är en viktig poäng. Om ST får gehör för sina förslag kommer de statliga arbetsgivarna att ha goda möjligheter att locka de nya medarbetare man önskar sig. 


Alexander Armiento,
chefredaktör

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetStatskontoret vill uppmärksamma jävsproblematiken i offentlig förvaltning. Myndigheten har därför tagit fram en skrift som vänder sig till chefer och medarbetare i både statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter.
MigrationsverketNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket för att myndigheten skickat ut ett beslut som inte var komplett, utan att informera mottagaren att det fanns fler än en sida i beslutet.
STNyhetFörra året minskade antalet yrkesverksamma medlemmar med över 600. Trots det slog förbundet rekord med drygt 10 000 medlemsinträden totalt. ”Hade inte katastrofen på Arbetsförmedlingen hänt så hade vi ökat ganska mycket”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt.
Kort om: tjänstledighetFördjupningVill du utbilda dig till florist eller uppdatera dina kunskaper i engelska? Behöver du vårda en närstående eller har du ett fackligt förtroendeuppdrag? Här är fakta om vilka regler som gäller för tjänstledighet.
PolisenNyhetFrån slutet av februari blir sex månaders aspirantutbildning en obligatorisk del av polisutbildningen för civilanställda inom polisen. Syftet är att göra utbildningen bättre och mer användbar för Polisen och Säpo.
StatsförvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, och Statskontoret bjuder in myndigheter att delta i ett projekt för att effektivisera myndigheternas administration. Målet är att ta fram en modell för att analysera myndigheternas administration.
RättsväsendetNyhetI en lagrådsremiss föreslår regeringen ett förbud att sprida bilder som tagits under rättegångar. Förslaget ska förhindra att olagliga bilder kommer ut och sprids på sociala medier.
TCONyhetAtt göra det lättare att byta bana under ett arbetsliv är en prioriterad fråga för TCO. Personligen har TCOs nya ordförande Therese Svanström inte gjort några stora omställningar under karriären, även om hon hoppat in i och ut ur politiken några gånger, berättar hon i en intervju i Publikt.
A-KASSANNyhetUtbetalningarna från STs a-kassa ökade med 17,5 procent förra året jämfört med 2018. Det är den femte största ökningen bland alla a-kassor, visar siffror från Sveriges a-kassor.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsmiljöverket förvarnar Arbetsförmedlingen i region syd om att krav på arbetsmiljöåtgärder är på väg, bland annat vad gäller tydlighet om hur medarbetarna ska prioritera bland arbetsuppgifterna. Kraven kommer efter en inspektion till följd av en anmälan från skyddsorganisationen i regionen.
PolisenNyhetEfter Säpochefen Klas Fribergs kritik mot hur regeringen hanterar frågan om lagring av information hos digitala meddelandetjänster säger digitaliseringsminister Anders Ygeman att han är beredd till ytterligare åtgärder.
DiskrimineringNyhetDet var inte diskriminering när Tolkcentralen i Region Stockholm nekade en döv man jobb som receptionist. Det slår Arbetsdomstolen fast sedan Unionen stämt arbetsgivaren, skriver tidningen Kollega.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på häktet i Göteborg har anmält till Justitieombudsmannen att personal ska ha ritat smileys bakom galler och karikatyrer av mörkhyade på ägg som serverades till de intagna. Arbetsgivaren bekräftar för Publikt att en internutredning pågår.
PolisenNyhetI en debattartikel kritiserar Säkerhetspolisens chef Klas Friberg regeringen för att förhindra att polisen får tillgång till viktig krypterad information på webben. Informationen är viktig för brottsbekämpningen, skriver han.
ArbetsmarknadNyhetArbetsgivarna i staten redovisar ökade svårigheter att rekrytera högutbildad arbetskraft, enligt Arbetsgivarverkets konjunkturbarometer. Samtidigt har det blivit lättare att anställa chefer och att behålla personal.
LönerNyhetDe svenska kollektivavtalens lägsta löner påverkar hela arbetsmarknaden – även på arbetsplatser som inte har gällande kollektivavtal. Det visar en rapport från Medlingsinstitutet till regeringen.
STATSBUDGETENNyhetRegeringen och dess samarbetspartier Centern och Liberalerna kommer att skjuta till extra pengar i vårändringsbudgeten till flera myndigheter, däribland Statens institutionsstyrelse. Det lämnade man besked om vid en presskonferens i dag.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket upptäckte 481 fall av misstänkt människohandel under 2019. Det är en ökning med närmare hundra fall jämfört med 2018. Den vanligaste formen är människohandel för sexuella ändamål.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot häktet i Göteborg, sedan en intagen man med funktionsnedsättning inte fått sina särskilda behov tillgodosedda under tiden i häktet.
MutorNyhetUnder 2019 dömdes 30 personer för mutbrott. Det framgår av en rapport från Institutet mot mutor. Korruptionsrisken är enligt institutet störst i mötet mellan privat och offentlig sektor.
KulturNyhetTotalt gjordes 19,8 miljoner museibesök under 2019, enligt organisationen Sveriges museer. Det innebär en ökning med åtta procent jämfört med föregående år.
KRIMINALVÅRDENNyhetST inom Kriminalvården har sagt upp både kollektivavtalet för nationella transportenheten och samverkansavtalet med arbetsgivaren. I nuläget vill arbetsgivaren inte förhandla om ett nytt samverkansavtal, säger myndighetens förhandlingschef Ola Nilsson till Publikt.
SJÖFARTSVERKETNyhetSjöfartsverkets personalansvarsnämnd väljer att inte dela ut någon varning till en chef som var berusad och inte ingrep med kraft då en anställd sexuellt trakasserade en kollega. Den man som utsatte sin kvinnliga kollega för trakasserier har tidigare tilldelats en varning av nämnden.