Annons:

Viktig jakt på statens nya medarbetare

Om staten ska kunna konkurrera om den arbetskraft man vill ha, måste arbetsgivarna anstränga sig för att erbjuda goda arbets­villkor. Facket kan visa vägen i det arbetet.

De närmaste åren kommer statliga arbetsgivare att söka efter mängder av nya medarbetare. Framför allt vill man ha välutbildade personer som är duktiga på att uttrycka sig i tal och skrift, samarbeta med andra och ta egna initativ. Det visar de rekryteringsansvarigas svar i STs rapport om framtidens jobb i staten.

Kraven kan framstå som höga, men staten har förutsättningar att vara en attraktiv arbetsgivare. Framförallt lockar möjligheten till utvecklande arbetsuppgifter och chansen att bidra till samhällsnyttan. Det är slutsatsen i flera undersökningar, bland annat då Arbetsgivarverket frågat nyanställda varför de sökt sig till staten.

När Publikt i detta nummer intervjuar studenter som arbetar extra på Försäkringskassan är det just dessa aspekter de nämner. De talar om hur roligt det är att lära sig nya saker och om sin önskan att hjälpa människor snarare än att sälja saker till dem.

Men för att klara sigi den hårda konkurrensen om skickliga med­arbetare krävs att arbetsgivarna också försöker göra något åt sina svaga sidor.

En av dem är bilden av staten som en sektor där man får dåligt betalt. En majoritet av de nyanställda i Arbetsgivar­verkets undersökning svarar att högre löner är det viktigaste för att deras arbetsgivare ska bli mer attrak­tiv. I en annan studie, som Statskontoret gjort, uppger flera myndigheter att högre löner skulle underlätta möjligheten att rekrytera rätt medarbetare.

Med höga ambitioner fungerar det helt enkelt inte att ha låga ingångslöner och dålig löneutveckling. Arbetsgivarna måste betala för den kompetens man vill ha och belöna engagerade anställda som bidrar till verksamheten.

Lika viktigt är att förhoppningarna om utvecklande arbets­uppgifter infrias – inte bara första tiden på jobbet, utan under hela karriären. Det kräver en genomtänkt och ambitiös personal­politik som ger alla medarbetare möjlighet att lära sig nya saker och gå vidare till nya roller. En sådan personalpolitik kan hämta inspiration från STs rapport – där förespråkas öppnare karriärvägar, utvecklingskontrakt för alla anställda och satsningar på mentorskap.

För att staten ska vara en attraktiv arbetsgivare gäller det också att kunna erbjuda goda och trygga jobb. Givetvis borde staten vara ett föredöme som arbetsgivare – men tyvärr präglas inte alla arbetsplatser inom myndigheterna och de statliga bolagen av bra arbetsmiljö, gott ledarskap och trygga anställningar. Det krävs stora insatser för att inte fler larmrapporter ska försämra statens rykte. Arbetsgivarna måste verka för ett gott och öppet arbetsklimat, motverka stress och förebygga hot och våld. De måste ge chefer förutsättningar att göra ett bra arbete. Och de måste erbjuda fler fasta tjänster i stället för korta och osäkra jobb.

ST driver på i alla dessa frågor. Att fackets arbete för bättre villkor också är ett arbete för att göra arbetsplatsen mer attraktiv är en viktig poäng. Om ST får gehör för sina förslag kommer de statliga arbetsgivarna att ha goda möjligheter att locka de nya medarbetare man önskar sig. 


Alexander Armiento,
chefredaktör

Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetLinköpings universitet utrymmer samtliga campusområden efter att ett hot riktats mot universitetet. Polisen bedömer hotet som allvarligt, uppger SVT.
FACKETNyhetMed en inkomst på 177 625 kronor i månaden förra året tjänade TCOs ordförande Eva Nordmark mest av alla fackförbundschefer. STs ordförande Britta Lejons månadsinkomst var 106 400 kronor, visar siffror som Arbetsvärlden har tagit fram.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetI veckan demonstrerade personal från SiS nedlagda ungdomshem Lövsta för andra gången. ”Det har varit katastrof hur ledningen har skött Lövsta”, säger ST-medlemmen Robert Michel, som var en av demonstranterna.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med ej avgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
Svenska kraftnätNyhetI en hemlig rapport påtalar Säkerhetspolisen, Säpo, omfattande brister i säkerheten hos Svenska kraftnät, skriver Dagens Nyheter. Bristerna bekräftas av Svenska kraftnät.
StatsförvaltningNyhetTrots att många berörda myndigheter var negativa i remissomgången kommer nu femton statliga myndigheter ska åläggas att ansluta sig till Statens servicecenters, SSC, tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering. Det framgår av en promemoria från finansdepartementet.
SJUKFRÅNVARONyhetKvinnliga statsanställda är borta från jobbet på grund av sjukdom dubbelt så ofta som sina manliga kolleger. Nu ska Statskontoret undersöka vad det beror på.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeslutet om att lägga ned ett antal av Arbetsförmedlingens lokalkontor var förhastat och bör rivas upp, skriver ST i ett förslag som lämnats till regeringen. Det finns dessutom en risk för att hela tidsplanen för att göra om myndigheten försenas, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.
Statlig värdegrundNyhetDet är viktigt att skilja mellan värderingar, beteenden och varumärke, skriver Tillitsdelegationens forskningsledare Louise Bringselius i en rapport. Värdegrundsarbetet ska i första hand fokusera på beteenden, menar hon.
STATSFÖRVALTNINGNyhetUnder en 20-årsperiod har antalet kontor där det erbjuds statlig service minskat med 37 procent, enligt en rapport från ST. Förbundet vill att regeringen ska utforma regleringsbrev så att statlig service garanteras i hela Sverige.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontakter med arbetsgivare faller kraftigt. Under juli i år var antalet kontakter bara en femtedel jämfört med samma månad i fjol, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetÖkad digital spetskompetens, användning av artificiell intelligens, AI, i samband med stora datamängder och strategiskt användande av data i näringslivet ska utredas av flera statliga myndigheter. ”Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter”, kommenterar digitaliseringsminister Anders Ygeman.
HögskolanNyhetDen nedåtgående trenden för antalet sökande till högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få utökat ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som det är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetHög personalomsättning leder till sämre effektivitet på landets högskolor och universitet. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Linnéuniversitetet och Karlstads universitet hör till lärosätena med högst förbättringspotential.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga att motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism, skriver Polisen i en rapport. Enligt rapporten saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu lagt ett förslag som skulle vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det skulle leda till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, rapporterar Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer att bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.