Annons:

Viktig jakt på statens nya medarbetare

Om staten ska kunna konkurrera om den arbetskraft man vill ha, måste arbetsgivarna anstränga sig för att erbjuda goda arbets­villkor. Facket kan visa vägen i det arbetet.

De närmaste åren kommer statliga arbetsgivare att söka efter mängder av nya medarbetare. Framför allt vill man ha välutbildade personer som är duktiga på att uttrycka sig i tal och skrift, samarbeta med andra och ta egna initativ. Det visar de rekryteringsansvarigas svar i STs rapport om framtidens jobb i staten.

Kraven kan framstå som höga, men staten har förutsättningar att vara en attraktiv arbetsgivare. Framförallt lockar möjligheten till utvecklande arbetsuppgifter och chansen att bidra till samhällsnyttan. Det är slutsatsen i flera undersökningar, bland annat då Arbetsgivarverket frågat nyanställda varför de sökt sig till staten.

När Publikt i detta nummer intervjuar studenter som arbetar extra på Försäkringskassan är det just dessa aspekter de nämner. De talar om hur roligt det är att lära sig nya saker och om sin önskan att hjälpa människor snarare än att sälja saker till dem.

Men för att klara sigi den hårda konkurrensen om skickliga med­arbetare krävs att arbetsgivarna också försöker göra något åt sina svaga sidor.

En av dem är bilden av staten som en sektor där man får dåligt betalt. En majoritet av de nyanställda i Arbetsgivar­verkets undersökning svarar att högre löner är det viktigaste för att deras arbetsgivare ska bli mer attrak­tiv. I en annan studie, som Statskontoret gjort, uppger flera myndigheter att högre löner skulle underlätta möjligheten att rekrytera rätt medarbetare.

Med höga ambitioner fungerar det helt enkelt inte att ha låga ingångslöner och dålig löneutveckling. Arbetsgivarna måste betala för den kompetens man vill ha och belöna engagerade anställda som bidrar till verksamheten.

Lika viktigt är att förhoppningarna om utvecklande arbets­uppgifter infrias – inte bara första tiden på jobbet, utan under hela karriären. Det kräver en genomtänkt och ambitiös personal­politik som ger alla medarbetare möjlighet att lära sig nya saker och gå vidare till nya roller. En sådan personalpolitik kan hämta inspiration från STs rapport – där förespråkas öppnare karriärvägar, utvecklingskontrakt för alla anställda och satsningar på mentorskap.

För att staten ska vara en attraktiv arbetsgivare gäller det också att kunna erbjuda goda och trygga jobb. Givetvis borde staten vara ett föredöme som arbetsgivare – men tyvärr präglas inte alla arbetsplatser inom myndigheterna och de statliga bolagen av bra arbetsmiljö, gott ledarskap och trygga anställningar. Det krävs stora insatser för att inte fler larmrapporter ska försämra statens rykte. Arbetsgivarna måste verka för ett gott och öppet arbetsklimat, motverka stress och förebygga hot och våld. De måste ge chefer förutsättningar att göra ett bra arbete. Och de måste erbjuda fler fasta tjänster i stället för korta och osäkra jobb.

ST driver på i alla dessa frågor. Att fackets arbete för bättre villkor också är ett arbete för att göra arbetsplatsen mer attraktiv är en viktig poäng. Om ST får gehör för sina förslag kommer de statliga arbetsgivarna att ha goda möjligheter att locka de nya medarbetare man önskar sig. 


Alexander Armiento,
chefredaktör

Bli den första att tycka till!
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
Fördjupning: TjänstemannaansvarFördjupningPolitikerna i riksdagen vill att det ska bli lättare att straffa myndighetsanställda som begår fel i tjänsten. Men facken kämpar emot, och forskare är inte övertygade.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.