Annons:
Natali Engstam Phalén, Generalsekreterare vid Institutet mot mutor.
Debatt: Korruption
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Viktigt att lära av korruptionsfallen

Det är viktigt att dra lärdomar av de korruptionsfall som inträffat på myndigheter, och bygga upp system och kulturer som motverkar korruption, skriver Institutet mot mutors generalsekreterare Natali Engstam Phalén.

Nu har åtal har väckts mot ett antal personer som följd av avslöjandena om misstänkt korruption vid Statens fastighetsverk. Skuldfrågan är ännu inte prövad, så det är för tidigt att dra några bestämda slutsatser av målet. Men även om händelserna som ligger till grund för åtalet är ovanliga är de inte unika. Målet – liksom andra fall – vittnar om att korruption förekommer även i Sverige, även om den i en internationell jämförelse är begränsad. Det finns anledning att ställa frågan om det går att dra några generella lärdomar kring hur dessa händelser kunde inträffa.

En läroprocess är nödvändig. Varje korruptionsfall medför ett slag mot den så viktiga tilliten i vårt samhälle och förtroendet för den offentliga förvaltningen. När korruption tillåts påverka beslutsprocesser sätts grundläggande principer om saklighet och opartiskhet ur spel, alltid till en kostnad för såväl enskilda personer och verksamheter som samhället i stort.

En återkommande kritik från bland andra Riksrevisionen och Statskontoret rörande myndigheters och kommuners arbete mot korruption är att riskmedvetenheten är för låg. Många organisationer tycks präglade av en naivitet, där uppfattningen är att korruption är något främmande som inte kan ske i den egna organisationen.

Korruptionsrisker finns dock överallt där människor finns och framförallt i gränssnittet mellan det offentliga och det privata, där enskilda tjänstemän kan fatta beslut i relation till leverantörer i samband med stora affärer. Även organisationskulturen och en otydlig rollfördelning kan öka risken för korruption. Särskilt riskfyllt är en ”känsla att man driver företag” i offentliga verksamheter och situationer då den professionella och den privata rollen blandas samman. 

Gemensamt för många korruptionsfall är att ledande personer i organisationen antingen har varit direkt involverade eller att det har saknats ett tydligt ledarskap.

Ledningens roll i arbetet med att motverka korruption kan inte nog betonas. Ledningen ska säkerställa att det finns en intern styrning och kontroll baserad på identifierade risker. Personer i ledande positioner har också ansvar för att skapa en tydlighet kring vad som ska gälla i olika situationer och att våga ta svåra diskussioner om rätt eller fel. Den moraliska kompass som varje anställd behöver måste ständigt kalibreras genom exempelvis utbildningar och dilemmadiskussioner. Det yttersta ansvaret för detta ligger på ledningen. 

Korruptionsöverträdelser är sällan en enskild händelse, och den som till slut går över den juridiska eller etiska gränsen har ofta tagit flera mindre steg på vägen dit. Detta görs sällan osett. I flera studier har det framhållits att det i princip alltid finns vetskap om korrupta ageranden inom en organisation. Alltför ofta tystas dock larm inifrån ned eller förbises vilket skapar skadliga tystnadskulturer och omöjliggör ansvarsutkrävande. Konsekvensen blir att negativa beteenden får fortgå samtidigt som en kultur växer fram där normen för det acceptabla förskjuts i fel riktning.

I maj presenteras en utredning om hur det nya EU-direktivet som ställer krav på visselblåsningssystem ska implementeras. Visst behövs formella rapporteringskanaler, men för att få verklig effekt måste dessa kompletteras med tydliga rutiner för hur sådana rapporter ska hanteras, uppmuntran till och skydd för visselblåsare samt former för ansvarsutkrävande om oegentligheter upptäcks. 

Det är inte möjligt att ha kontrollsystem som förhindrar varje tänkbar korruptionsöverträdelse. Men lärdomarna från tidigare korruptionsfall visar att det finns åtgärder som kan och bör finnas på plats för att så långt som möjligt skapa kulturer där korruption inte trivs: En riskanalys i verksamheten, ett starkt och tydligt ledarskap, en intern styrning och kontroll som är anpassad efter identifierade risker, utbildning för samtliga inom organisationen samt en öppen och transparent kultur där ansvar utkrävs.

 

Natali Engstam Phalén

Generalsekreterare, Institutet mot mutor

Bli den första att tycka till!
RiksrevisionenNyhetRiksrevisionen inleder en granskning av regeringens arbete för att minska administrationen inom statsförvaltningen. Granskningen ska svara på om förändringarna lett till mer kärnverksamhet.
KulturNyhetRegeringen tidigarelägger utbetalningen av statliga bidrag till vissa institutioner för att snabbt stärka deras likviditet i den ekonomiska kris som följt i Coronakrisens spår.
UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLEOMRÅDETNyhetPå grund av risken för att sprida coronaviruset bedriver landets universitet och högskolor mycket av verksamheten på distans. ”Det är dött här på campus, väldigt tomt”, säger Karin Magnusson, ordförande för ST inom Södertörns högskola till Publikt.
PolisenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Polismyndigheten för att den satt sig över två beslut från Statens överklagandenämnd i samband med rekryteringen av chefer till Nationella operativa avdelningen, NOA.
SiSNyhetVården vid de institutioner som drivs av Statens institutionsstyrelse, SiS, brister i likvärdighet. Den slutsatsen drar Statskontoret efter en genomförd myndighetsanalys, som också visar på en positiv utveckling.
KRIMINALVÅRDENNyhetEtt första fall av Covid-19 har nu konstaterats inom Kriminalvården, uppger Sveriges Radios Ekot. Kriminalvården vill inte uppge om den smittade tillhör personalen eller är intagen, av patientsekretesskäl.
CoronaNyhetI ett nytt krispaket föreslår regeringen med stöd av Centern och Liberalerna att fler ska få möjlighet till a-kassa och att Arbetsförmedlingen ska få mer pengar. Dessutom vill man se mer utbildning för varslade och uppsagda.
TrafikverketNyhetPå grund av virusutbrottet har Trafikverket stoppat bokning av teoriprov för bil, motorcykel och moped fram till 4 maj. I Stockholm har 8 000 bokade prov avbokats, skriver TT.
CORONANyhetST och Arbetsgivarverket har tecknat ett tillfälligt kollektivavtal som tillåter 40 extra övertidstimmar per månad för statsanställda. Avtalet löper över tre månader och är ett resultat av den situation som råder på grund av coronaviruset.
ForskningNyhetKolleger som prasslar med papper eller sorl från ett öppet kontorslandskap. Det kan vara två situationer som stör människor med ljudintolerans, en okänd men ganska vanlig sjukdom, visar en ny avhandling från institutionen för psykologi vid Umeå universitet.
CoronaNyhetInställda körkortsprov och domstolsförhandlingar, videoundervisning på universitet, uppskjutna förrättningar samt fler ansökningar om vård av barn. Coronapandemin får konsekvenser på statliga arbetsplatser, och många planerar just nu för ännu hårdare prioriteringar.
ForskningNyhetSamhällsinformation till nyanlända blir kraftigt förenklad, därför att de som tar fram materialet tar större hänsyn till hur beställande politiker ska reagera än till vad de nyanlända behöver, enligt en ny studie.
PolisenNyhetEn gränskontrollant blev påkommen med metadon på jobbet. Nu åtalas han för ringa narkotikabrott och kan förlora sin anställning.
DomstolarnaNyhetRegeringen skjuter upp den planerade kvällsberedskapen vid landets tingsrätter som skulle inletts den här veckan. Införandet skjuts fram till 1 september på grund av coronapandemin.
ArbetsförmedlingenNyhetStoppa Arbetsförmedlingens pilotprojekt Krom, Kundval rusta och matcha, tills vidare. Det kräver företrädare för TCO, LO och Saco i en gemensam debattartikel. Resurser behöver riktas till beprövade insatser som fungerar, anser de.
MigrationsverketNyhetAnställda på Migrationsverket i Sundbyberg klagade i veckan på riskerna för smittspridning i väntrummet. Efter kritik och påtryckningar tar myndigheten nu till flera åtgärder för att öka säkerheten i lokalerna.
Fördjupning: omlokaliseringarFördjupningAtt flytta delar av stats­förvaltningen från Stockholm till andra orter är inte någon ny idé. Nu har flyttlassen gått för de myndigheter som fick besked om omlokalisering under den förra mandat­perioden. I många fall har viktig verksamhet lamslagits.
POLISENNyhetEn anställd på Polisens hittegodsavdelning i södra Sverige döms efter strafföreläggande till dagsböter och villkorlig dom. Kvinnan greps på bar gärning när hon stal pengar i olika valutor ur ett skåp på sin arbetsplats.
ArbetsmiljöverketNyhetCoronaviruset gör att Arbetsmiljöverket väljer att avvakta med inspektioner i flera branscher. Myndigheten vill undvika risken för smitta och skona arbetsgivare som redan är hårt pressade av pandemin.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen uppdrar åt en särskild utredare att se över sjuk- och aktivitetsersättningen. Syftet är att ge fler människor möjlighet att försörja sig med eget arbete utifrån sin arbetsförmåga.
SjukpenningNyhetFörsäkringskassan begär inte längre läkarintyg av den som ansöker om sjukpenning. Det gäller inför tredje veckan då betalningsansvaret går över från arbetsgivaren till Försäkringskassan.
STNyhetOsäkerheten kring coronapandemin gör att STs förbundsstyrelse nu väljer att föreslå att kongressen som skulle hållits i slutet av maj i stället flyttas till hösten. ”Det känns jättetråkigt, men det går inte att göra på något annat sätt”, säger förbundsordförande Britta Lejon.
STATENS SERVICECENTERNyhetStockholm, Göteborg, Malmö och Ulricehamn kommer att få nya servicekontor under 2020, om det förslag som regeringens utredare presenterade under onsdagen blir verklighet. Tidigare har regeringen beslutat om nya kontor i Storuman, Torsby, Vansbro och Åsele.
KriminalvårdenNyhetJustitiekanslern, JK, kritiserar kriminalvårdens anstalt Storboda för en kroppsvisitation som genomfördes år 2014. Men de som klagat efter händelsen får ingen ekonomisk ersättning för övergreppet.
SPÅRTRAFIKENNyhetFackförbundet Seko stämmer SJ i Arbetsdomstolen sedan en tågvärd fick börja sitt arbetspass efter endast 10 timmars vila, vilket strider mot kollektivavtalet, skriver förbundet. Även dotterbolaget SJ Götalandståg stäms. Enligt stämningsansökan har en grupp deltidsanställda schemalagts på fler timmar än vad de har fått betalt för.
RegeringskanslietNyhetUtrikesdepartementet, UD, har som en följd av coronapandemin beslutat att tillfälligt ta hem viss personal och deras familjer från särskilt utsatta riskområden, rapporterar Ekot.
ArbetsmiljöNyhetRegeringen har tidigare aviserat att man vill låta regionala skyddsombud komma in på fler arbetsplatser. Nu lämnas lagförslaget till riksdagen. Om det går igenom kan de nya reglerna börja gälla redan i augusti.
ÖppenhetNyhetDet var rätt av Kriminalvården att neka en begäran att på plats hos myndigheten få läsa en allmän handling med hänvisning till risken för smittspridning. Det slår kammarrätten fast efter ett överklagande.
SKATTEVERKETNyhetCoronavirusets inverkan på ekonomin gör att Skatteverket förväntas få en brant ökning av ansökningar från företag som vill skjuta upp skatteinbetalningar. Myndigheten styr nu om resurser. ”Nu hoppas man på det bästa och planerar för det värsta”, säger Anders Tell, ordförande för ST inom Skatteverket, till Publikt.
CoronaNyhetReglerna måste omgående ändras så att det är lättare att kvalificera sig till a-kassa, anser TCOs ordförande Therese Svanström i en intervju på organisationens webbplats.
DigitaliseringNyhetMyndigheten för digital förvaltning, Digg, har tagit fram en modell för att öka tillgängligheten av digital information. Dokumentet, som bygger på nio principer, går nu ut på en remissrunda där vem som helst får lämna synpunkter.
MuseerNyhetAlla stora statliga museer har stängt sin verksamhet för besökare på grund av coronaviruset. ”De ekonomiska konsekvenserna är enorma”, säger Joakim Malmström, ordförande för Centralmuseernas samarbetsråd och överintendent på Naturhistoriska riksmuseet.
spårtrafikNyhetRiksrevisionen har i en granskning ansett att regeringens analys kring höghastighetsjärnvägar inte varit tillräckligt ingående. Av en skrivelse till riksdagen framgår att regeringen inte delar Riksrevisionens uppfattning.
öppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Polismyndigheten för att utan lagligt stöd hindrat en frilansjournalist att filma och avvisat honom från ett valmöte med Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson i valrörelsen 2018.
AvtalNyhetST och Almega har tecknat centrala avtal om korttidspermitteringar för de avtalsområden som omfattar spårtrafik och övriga kommunikationer, som flyg.