Annons:
Sjukförsäkringen
Nyhet
AVSusanne Eriksson1 kommentarerTyck till!

Vill att Försäkringskassan blir tydligare

Försäkringskassan bör bli skyldig att motivera vilken typ av yrke som avses vid bedömning av arbetsförmåga, föreslår den utredning som har som uppdrag att se över reglerna i sjukförsäkringen. Ett annat förslag är att äldre som närmar sig pension inte ska bedömas mot hela arbetsmarknaden utan bara mot sin nuvarande arbetsgivare.

Regeringens särskilde utredare, Claes Jansson, har bland annat haft i uppdrag att analysera det kritiserade begreppet ”normalt förekommande arbete”. Det används när man i sjukförsäkringen ska göra bedömningar av arbetsförmåga från sjukdag 180 och framåt och avser hela arbetsmarknaden.

I utredningen har man granskat hur Försäkringskassans användning av begreppet fungerar i dag. Det har inte fungerat bra, konstaterade Claes Jansson när utredningens delbetänkande presenterades på en presskonferens.

–  Det är schablonmässiga beslutsmotiveringar. Något stöd för slutsatsen ges sällan, trots att Högsta förvaltningsdomstolen 2018 slagit fast att det ska finnas en sådan motivering i beslutet.

Han konstaterade att Försäkringskassan eller inblandande läkare verkar ha något slags arbete i tankarna, men att det oftast inte framgår av underlaget.

– Besluten brister i förutsebarhet och den försäkrade förstår inte mot vilket arbete man fått sin arbetsförmåga bedömd.

Claes Jansson föreslår därför att bedömningen ska göras mot ett angivet normalt förekommande arbete.

–  Med det menar vi förekommande arbeten i en yrkesgrupp, men inte att peka ut ett konkret arbete, för då skulle det bli alltför konkret och man skulle behöva ta hänsyn till andra faktorer än de medicinska.

Claes Jansson föreslår också en lagändring för äldre försäkrade, från 62 års ålder. Dessa bör få sin arbetsförmåga bedömd enbart mot arbete hos den nuvarande arbetsgivaren.

– Kraven på omställning kan inte vara samma för äldre som för yngre förvärvsarbetande. Det finns samhällsekonomiska skäl som talar för det här förslaget. Det bör vara lönsamt för personer som kan jobba deltid hos nuvarande arbetsgivare att bli kvar i arbetslivet i stället för att hamna i en utdragen omställning.

Claes Jansson berättar att han blev förvånad när han hörde hur stor grupp det skulle handla om – ungefär 700 personer årligen.

– Jag blev överraskad av hur få som skulle omfattas. Det skulle kosta 70 miljoner kronor, vilket är lite pengar i sammanhanget.

Inom utredningen har man också granskat hur rehabiliteringsersättningen används. Den som är sjukskriven kan få rehabiliteringsersättning, exempelvis för arbetsträning eller ett arbetslivsinriktat rehabiliteringsprogram, eller för utbildning i högst ett år. Rehabiliteringsersättningen består av rehabiliteringspenning och särskilt bidrag.

Claes Jansson konstaterar att tidsgränsen vid 180 dagar verkar hämma Försäkringskassans åtgärder när det gäller rehabilitering.

– Försäkringskassan verkar tolka lagen så att planer och åtgärder inte får bryta den här tidsgränsen. Handläggarna verkar vänta in dag 180 innan man gör någonting.

Claes Jansson föreslår därför att man underlättar så att fler kan få rehabiliteringsåtgärder och att man också breddar begreppet arbetslivsinriktade åtgärder.

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi, S, tog emot betänkandet.

– Mitt uppdrag när jag tillträdde som minister var att förstärka sjukförsäkringen. Det här betänkandet är ett otroligt viktigt underlag för det, sade han vid presskonferensen.

Utredningen ska lämna sitt slutbetänkande senast den 30 april 2020.

Inlagt av Birgitta tis, 02/04/2020 - 11:45
Det var verkligen på tiden att försäkringen och ffa att handläggsrens information från stat / myndighet verkligen når fram. Nu är ett normalt förekomnande arbete i deras avseende ett arbete där du inte behöver sitta /stå/ gå osv osv. Inte heller behöver koncentrera dig om du t.ex tar starka tabletter. De anser även att det i dessa arbeten finns tillfällen all lägga sig och vila vid de tillfällen man behöver.
Själv är jag stelopererad i hela ländryggen inkl bäcken och våndas dagligen över varje intyg som ska skickas in. Jag återgick i arbete för 1 år sedan och skulle då jobba i ett rörligt arbete med möjlighet att sitta. Satt 8-9 timmar dagligen och skruvarna lossnade naturlugtvis! Nu är operationen omgjort och förstärkt, förlängd och säkrad. Min fasa nu är att F kassan skall neka det första förlängda intyget och ännu en gång äventyra en mega operation till och orsaka minst 1 års svåra smärtor till innan åtgärd är möjlig.
Hur många enorma ryggoperationer bör man behöva genomgå för att komma ut och vara arbetsför???
Tre får räcka för min del med all rehab och smärta det innebär.
rättsväsendetNyhetTvå jurister i Göteborg har startat en organisation som kostnadsfritt ska hjälpa personer som anser sig oskyldigt dömda. Oskyldighetsprojektet är en ideell organisation efter en amerikansk förebild.
KriminalvårdenNyhetKriminalvårdens generaldirektör Stefan Strömberg har beslutat att säga upp de lokala kollektivavtalen på myndigheten. Arbetsgivaren vill ha nya avtal som bättre motsvarar Kriminalvårdens behov, och som är anpassade till det centrala avtalet för myndigheterna. STs avdelningsordförande Per Sunneborn är inte förvånad, säger han till Publikt.
MedlingsinstitutetNyhetTrots stor medial uppmärksamhet kring förra årets hamnkonflikt och pilotstrejken sammanfattar Medlingsinstitutet förra året som lugnt. Generaldirektören Irene Wennemo anser att arbetsmarknadens parter tar ansvar. Nu blickar man framåt mot årets stora avtalsrörelse.
Fördjupning: avtalsrörelsenFördjupningI år får 2,8 miljoner anställda nya avtal om löner och villkor. Först ut är parterna i industrin, och det avtal de träffar lär sätta nivån även för STs medlemmar. Men industrins ”märke” har försvagats de senaste åren och kritiker vill se den svenska lönebildningen förändras.
OmlokaliseringNyhetFyra av de fem statliga myndigheter som föreslagits flytta jobb till Härnösand är negativa till förslaget, rapporterar SVT. Den femte myndigheten har ännu inte lämnat sitt remissvar.
ArbetsmiljöNyhet Regionala skyddsombud bör få utökad tillträdesrätt till alla arbetsplatser som har kollektiv­avtal. Det skriver arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, tillsammans med ordförandena för fackförbunden Byggnads och IF Metall på DN Debatt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har beslutat att återupprätta fast bemanning på kontoren i Pajala, Storuman, Vilhelmina, Jokkmokk och Hammarstrand. De fyra förstnämnda kontoren skulle enligt tidigare beslut enbart bemannas av tillrest personal för bokade möten, och kontoret i Hammarstrand skulle avvecklas.
ArbetsförmedlingenNyhetEn tidigare anställd vid Arbetsförmedlingen åtalsanmäls av myndigheten. Mannen ska enligt anmälan ha tagit emot 10 000 kronor för att hjälpa en arbetssökande med tillfälligt uppehållstillstånd att få jobb.
SocialförsäkringarNyhetAntalet personer som beviljats sjukersättning har enligt Försäkringskassans egen statistik aldrig varit så få som under förra året, skriver Arbetet. Totalt beviljades 5 478 personer sjukersättning under 2019.
MigrationsverketNyhetJustitiekanslern, JK, riktar kritik mot Migrationsverket för brister i samband med behandlingen av två asylsökande bröder från Afghanistan. Den ene brodern tog sitt liv när han fick avslag på asylansökan. Men JK anser inte att staten har något skadeståndsansvar för den kvarvarande yngre brodern.
StatsförvaltningNyhetI höstas efterlyste Riksrevisionen ett hårdare jobb från regeringens sida med att åtgärda problemen med föråldrade it-system hos myndigheter. Men regeringen, som nu har lämnat sitt svar till riksdagen, håller inte med och pekar på att flera åtgärder genomförts.
​SEXUELLA TRAKASSERIERNyhetParterna bör samverka för att få kollektivavtal som fokuserar på sexuella trakasserier, skriver juristen och tidigare jämställdhetsombudsmannen Lena Svenaeus i en rapport från tankesmedjan Arena Idé. Hon framhåller Kanadas fackföreningsrörelse som en inspirationskälla.
MigrationsverketNyhetEn anställd vid Migrationsverket i Malmö som arbetade med att ge stöd till nyanlända asylsökande har dömts till fängelse för grovt narkotikabrott, grovt vapenbrott och rattfylleri. Myndigheten ser allvarligt på brotten och vill avskeda mannen.
DigitaliseringNyhetTCO drar nu igång en stor utbildningssatsning, riktad till hundratals medlemmar i tre medlemsförbund. Satsningen görs i samarbete med innovationsstiftelsen Nesta och Google i fem europeiska länder.
MutorNyhetEn tjänsteman på Transportstyrelsen har enligt Dagens Nyheter åtalsanmälts för misstänkt mutbrott. Men utredningen lades ned sedan preskriptionstiden gått ut. Tjänstemannen arbetar fortfarande kvar vid myndigheten.
SPÅRTRAFIKENNyhetFågelbajs och dun gör arbetsmiljön ohälsosam på flera tunnelbanestationer i Stockholm. Vid en station har man tvingats stänga av luftkonditioneringen för att undvika att andas in partiklar, skriver huvudskyddsombudet i en anmälan till Arbetsmiljöverket.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har hittills säkrat möjligheten till lokal närvaro på 99 av de 132 orter där myndigheten beslutat att avveckla kontor, enligt en ny rapport från myndigheten. Men ST inom Arbetsförmedlingen kritiserar att samarbetet med Statens servicecenter benämns som att man ”säkrat närvaron”.
POLISENNyhetJohanna Lindgrens provanställning vid Polisen avslutades med motiveringen att hon har dyslexi. Diskriminering, ansåg facket, som drev saken till Arbetsdomstolen. I början av mars kommer domen. ”Det är fortfarande mitt drömjobb, men jag har ingen tillit till Polisen som arbetsgivare längre”, säger Johanna Lindgren till Publikt.
DigitaliseringNyhetEfter en utvärdering föreslår Statskontoret att Digitaliseringsrådets kansli avvecklas och att den rådgivande uppgiften överförs till Regeringskansliet. Vissa andra uppgifter kan övertas av Myndigheten för digital förvaltning, anser Statskontoret.
SCBNyhetDen bristande kvaliteten i SCBs underlag har medfört fel som gjort att arbetskraftsundersökningarna har påverkats på ett allvarligt sätt, konstaterar myndigheten i en rapport till regeringen.
SPÅRTRAFIKENNyhetST och Arriva har nått en uppgörelse om ersättning till en spårvagnsförare som nekats sjuklön under sjukutredning. ST ansåg att kollektivavtalets regler innebar att arbetsgivaren var skyldig att betala sjuklön – men Arriva höll inte med. ”Medlemmen ville ha ett avslut”, säger STs jurist Joakim Lindqvist till Publikt.
KriminalvårdenNyhetDomstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren blir ny generaldirektör för Kriminalvården, meddelade justitieminister Morgan Johansson vid en presskonferens i dag. "Jag är mån om en god relation med de fackliga organisationerna", säger Martin Holmgren till Publikt.
StatsförvaltningNyhetRegeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att se över och ge förslag på förändringar i miljöledningsförordningen. Syftet är att stärka de statliga myndigheternas miljöarbete.
DemokratiNyhetRegeringen har tillsatt en parlamentarisk utredning som ska utreda ett starkare skydd för demokratin och domstolarnas oberoende. I uppdraget ingår också att utreda möjligheterna för ett förbud mot medlemskap i terrororganisationer.
SCBNyhetYtterligare ett av de företag som SCB anlitar för att göra telefonintervjuer till sina undersökningar, Mind, har haft stora problem med leveranser och kvalitet, rapporterar SVT. Tidigare har myndigheten meddelat att man bryter med leverantören Evry på grund av kvalitetsproblem.
KriminalvårdenNyhetFacken inom Kriminalvården har i ett öppet brev uttryckt sin oro över beläggningssituationen och samtidigt riktat tuff kritik mot arbetsgivaren på flera punkter. Nu svarar ledningen på kritiken och lovar samtidigt nya platser med start redan under våren.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar skarp kritik mot att Försäkringskassan inte lyckats få bukt med de långa handläggningstiderna inom omprövningsverksamheten – trots upprepade påtryckningar.