Annons:
Therese Svanström valdes till ny ordförande för TCO vid en extrakongress i december.Bild:Casper Hedberg

Vill prioritera omställning i arbetslivet

Att göra det lättare att byta bana under ett arbetsliv är en prioriterad fråga för TCO. Personligen har TCOs nya ordförande Therese Svanström inte gjort några stora omställningar under karriären, även om hon hoppat in i och ut ur politiken några gånger, berättar hon i en intervju i Publikt.

Inte sedan industriella revolutionen har arbetsmarknaden genomgått en så stor förändring som nu, enligt TCOs nya ordförande Therese Svanström, som tillträdde i december.

– De fackliga organisationerna behövs mer än någonsin, säger hon.

TCO, Tjänstemännens centralorganisation, är en facklig centralorganisation där ST ingår, tillsammans med bland andra Unionen, Vision, Vårdförbundet och Lärarförbundet. TCOs uppgift är att påverka politiken och samhällsutvecklingen för ett bra arbetsliv, med medlemsförbundens särskilda villkor i fokus.

Therese Svanström har en gedigen bakgrund inom TCO-familjen, som hon själv uttrycker det. Under tio år arbetade hon på olika tjänster inom fackförbundet Vision. Senast kommer hon från jobbet som kanslichef på Unionen. Däremellan arbetade hon som politisk sakkunnig i Regeringskansliet och som statssekreterare på socialdepartementet hos socialdemokraten Annika Strandhäll.

– Jag har ett enormt engagemang för TCOs frågor och medlemmar.

För många medlemmar i medlemsförbunden är TCO något ganska diffust. Varför är TCO viktigt för den enskilde medarbetaren på statligt uppdrag?

– Hela vårt samlade påverkansarbete är viktigt. Som exempel har vi legat på regeringen hårt att skynda långsamt när det gäller omställningen av Arbetsförmedlingen. Nu försöker vi påverka så att de politiska besluten går i en riktning som gör att STs medlemmar fortsätter vara viktiga bärare av en vettig och bra arbetsmarknadspolitik.

Bland många viktiga frågor hamnar just omställning högst när Therese Svanström får ranka.

– Digitaliseringen och globaliseringen förändrar arbetsmarknaden. Nya jobb tillkommer, gamla försvinner och kunskapskraven förändras. I denna omställning måste de fackliga organisationerna ta en tydlig och synlig roll för att bidra till trygghet för medlemmarna, säger hon.

Sedan tidigare har TCO tagit fram ett förslag till omställningsuppdrag till högskolan.

– Högskolans roll behöver bli mindre traditionell och följa med arbetsmarknadens utveckling, till exempel genom att erbjuda korta, flexibla kurser för yrkesverksamma, säger Therese Svanström.

TCO har tidigare intagit en negativ inställning till Miljöpartiets förslag till utvecklingstid, som finns med i januariavtalet. Men Therese Svanström vill i dagsläget inte förkasta förslaget, som jämförs med friåret.

– Jag har inte hunnit landa i det förslaget än, men för att klara omställningen tror jag att vi måste vara kreativa och öppna för många olika slags lösningar.

En annan viktig fråga för TCO just nu är hur det kan skapas förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.

– I mångt och mycket är det en fråga som måste tas på arbetsplatserna i dialog mellan fack och arbetsgivare, men det finns ett signalvärde i att TCO driver frågan i en politisk kontext.

Hur tycker du att trygghetssystemen fungerar i dag, till exempel arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen?

– Ersättningsnivåerna har urholkats och TCO har lämnat ett konkret förslag på nya ersättningsnivåer. När det gäller sjukförsäkringen så måste vi först och främst fokusera på att man inte ska bli sjuk av jobbet. För det andra måste stödet för att komma tillbaka i arbete bli bättre. Samordningen mellan olika aktörer, till exempel Försäkringskassan, arbetsgivare och rehabiliteringsinstanser måste ses över, säger Therese Svanström.

Ytterligare en fråga som TCO kommer att prioritera under hennes ordförandeskap är vikten av att värna den svenska modellen.

– Vi lever i en globaliserad värld och arbetsmarknaden influeras av andra delar av världen där man inte känner till vårt system. Även här i Sverige tycker jag att kunskapen är låg. Det är viktigt att vi som parter lyfter fram värdet av den svenska modellen.

EU-kommissionens aktuella förslag om en lagstiftning om minimilöner skulle kunna bidra till att den svenska modellen sätts ur spel, menar Therese Svanström.

– Jag har stor förståelse för att det i Europa finns arbetsmarknader där något måste göras, men jag tror inte på minimilöner som modell för schysta arbetsvillkor. För Sveriges del, som har haft en bra löneutveckling, skulle det kunna innebära att löneutvecklingen pressas neråt.

I Sverige finns tre stora fackliga centralorganisationer, varav TCO länge varit näst störst. I dag har TCO cirka 1,4 miljoner medlemmar och förväntas snart gå om LO i medlemsantal.

I det offentliga samtalet likställs ”facket” ofta med LO. Vad krävs för att förändra den bilden?

– Det är klart jag vill att TCO-medlemmarnas villkor och frågor ska lyftas så mycket som möjligt, men jag vill inte måla upp någon konfliktbild mellan facken. Det viktiga är att den samlade fackföreningsrörelsen syns och hörs i debatten.

Enligt Therese Svanström är den grund facket vilar på en av dagens viktigaste samhällsfrågor, nämligen demokrati.

– Facket har alltid arbetat utifrån demokratiska värderingar, men utan att göra så stor sak av det. Nu är det dags att kliva fram och vara förebild. Jag tror att vi har en viktig roll att fylla där.

TCO är en politiskt obunden organisation, men oberoendet har ibland ifrågasatts. TCOs tidigare chefsekonom Mikael Sandström lämnade till exempel sitt jobb i protest mot förra ordföranden Eva Nordmarks uttalanden i regeringsfrågan 2018 och menade att hon tagit partipolitisk ställning.

Du har ju själv en bakgrund inom socialdemokratin, hur hanterar du det? Behöver TCO tydligare markera sitt partipolitiska oberoende?

– Jag har flera gånger gått in och ut ur politiken. För mig är det inga konstigheter. Jag tror på TCOs partipolitiska obundenhet och kommer att markera den framöver. Och jag anser att man varit tydlig med det tidigare också. TCOs arbete har sin utgångspunkt i beslut fattade av kongressen och vilka partier som tycker som TCO går inte att göra så mycket åt.

Bli den första att tycka till!
rättsväsendetNyhetTvå jurister i Göteborg har startat en organisation som kostnadsfritt ska hjälpa personer som anser sig oskyldigt dömda. Oskyldighetsprojektet är en ideell organisation efter en amerikansk förebild.
KriminalvårdenNyhetKriminalvårdens generaldirektör Stefan Strömberg har beslutat att säga upp de lokala kollektivavtalen på myndigheten. Arbetsgivaren vill ha nya avtal som bättre motsvarar Kriminalvårdens behov, och som är anpassade till det centrala avtalet för myndigheterna. STs avdelningsordförande Per Sunneborn är inte förvånad, säger han till Publikt.
MedlingsinstitutetNyhetTrots stor medial uppmärksamhet kring förra årets hamnkonflikt och pilotstrejken sammanfattar Medlingsinstitutet förra året som lugnt. Generaldirektören Irene Wennemo anser att arbetsmarknadens parter tar ansvar. Nu blickar man framåt mot årets stora avtalsrörelse.
Fördjupning: avtalsrörelsenFördjupningI år får 2,8 miljoner anställda nya avtal om löner och villkor. Först ut är parterna i industrin, och det avtal de träffar lär sätta nivån även för STs medlemmar. Men industrins ”märke” har försvagats de senaste åren och kritiker vill se den svenska lönebildningen förändras.
OmlokaliseringNyhetFyra av de fem statliga myndigheter som föreslagits flytta jobb till Härnösand är negativa till förslaget, rapporterar SVT. Den femte myndigheten har ännu inte lämnat sitt remissvar.
ArbetsmiljöNyhet Regionala skyddsombud bör få utökad tillträdesrätt till alla arbetsplatser som har kollektiv­avtal. Det skriver arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, tillsammans med ordförandena för fackförbunden Byggnads och IF Metall på DN Debatt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har beslutat att återupprätta fast bemanning på kontoren i Pajala, Storuman, Vilhelmina, Jokkmokk och Hammarstrand. De fyra förstnämnda kontoren skulle enligt tidigare beslut enbart bemannas av tillrest personal för bokade möten, och kontoret i Hammarstrand skulle avvecklas.
ArbetsförmedlingenNyhetEn tidigare anställd vid Arbetsförmedlingen åtalsanmäls av myndigheten. Mannen ska enligt anmälan ha tagit emot 10 000 kronor för att hjälpa en arbetssökande med tillfälligt uppehållstillstånd att få jobb.
SocialförsäkringarNyhetAntalet personer som beviljats sjukersättning har enligt Försäkringskassans egen statistik aldrig varit så få som under förra året, skriver Arbetet. Totalt beviljades 5 478 personer sjukersättning under 2019.
MigrationsverketNyhetJustitiekanslern, JK, riktar kritik mot Migrationsverket för brister i samband med behandlingen av två asylsökande bröder från Afghanistan. Den ene brodern tog sitt liv när han fick avslag på asylansökan. Men JK anser inte att staten har något skadeståndsansvar för den kvarvarande yngre brodern.
StatsförvaltningNyhetI höstas efterlyste Riksrevisionen ett hårdare jobb från regeringens sida med att åtgärda problemen med föråldrade it-system hos myndigheter. Men regeringen, som nu har lämnat sitt svar till riksdagen, håller inte med och pekar på att flera åtgärder genomförts.
​SEXUELLA TRAKASSERIERNyhetParterna bör samverka för att få kollektivavtal som fokuserar på sexuella trakasserier, skriver juristen och tidigare jämställdhetsombudsmannen Lena Svenaeus i en rapport från tankesmedjan Arena Idé. Hon framhåller Kanadas fackföreningsrörelse som en inspirationskälla.
MigrationsverketNyhetEn anställd vid Migrationsverket i Malmö som arbetade med att ge stöd till nyanlända asylsökande har dömts till fängelse för grovt narkotikabrott, grovt vapenbrott och rattfylleri. Myndigheten ser allvarligt på brotten och vill avskeda mannen.
DigitaliseringNyhetTCO drar nu igång en stor utbildningssatsning, riktad till hundratals medlemmar i tre medlemsförbund. Satsningen görs i samarbete med innovationsstiftelsen Nesta och Google i fem europeiska länder.
MutorNyhetEn tjänsteman på Transportstyrelsen har enligt Dagens Nyheter åtalsanmälts för misstänkt mutbrott. Men utredningen lades ned sedan preskriptionstiden gått ut. Tjänstemannen arbetar fortfarande kvar vid myndigheten.
SPÅRTRAFIKENNyhetFågelbajs och dun gör arbetsmiljön ohälsosam på flera tunnelbanestationer i Stockholm. Vid en station har man tvingats stänga av luftkonditioneringen för att undvika att andas in partiklar, skriver huvudskyddsombudet i en anmälan till Arbetsmiljöverket.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har hittills säkrat möjligheten till lokal närvaro på 99 av de 132 orter där myndigheten beslutat att avveckla kontor, enligt en ny rapport från myndigheten. Men ST inom Arbetsförmedlingen kritiserar att samarbetet med Statens servicecenter benämns som att man ”säkrat närvaron”.
POLISENNyhetJohanna Lindgrens provanställning vid Polisen avslutades med motiveringen att hon har dyslexi. Diskriminering, ansåg facket, som drev saken till Arbetsdomstolen. I början av mars kommer domen. ”Det är fortfarande mitt drömjobb, men jag har ingen tillit till Polisen som arbetsgivare längre”, säger Johanna Lindgren till Publikt.
DigitaliseringNyhetEfter en utvärdering föreslår Statskontoret att Digitaliseringsrådets kansli avvecklas och att den rådgivande uppgiften överförs till Regeringskansliet. Vissa andra uppgifter kan övertas av Myndigheten för digital förvaltning, anser Statskontoret.
SCBNyhetDen bristande kvaliteten i SCBs underlag har medfört fel som gjort att arbetskraftsundersökningarna har påverkats på ett allvarligt sätt, konstaterar myndigheten i en rapport till regeringen.
SPÅRTRAFIKENNyhetST och Arriva har nått en uppgörelse om ersättning till en spårvagnsförare som nekats sjuklön under sjukutredning. ST ansåg att kollektivavtalets regler innebar att arbetsgivaren var skyldig att betala sjuklön – men Arriva höll inte med. ”Medlemmen ville ha ett avslut”, säger STs jurist Joakim Lindqvist till Publikt.
KriminalvårdenNyhetDomstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren blir ny generaldirektör för Kriminalvården, meddelade justitieminister Morgan Johansson vid en presskonferens i dag. "Jag är mån om en god relation med de fackliga organisationerna", säger Martin Holmgren till Publikt.
StatsförvaltningNyhetRegeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att se över och ge förslag på förändringar i miljöledningsförordningen. Syftet är att stärka de statliga myndigheternas miljöarbete.
DemokratiNyhetRegeringen har tillsatt en parlamentarisk utredning som ska utreda ett starkare skydd för demokratin och domstolarnas oberoende. I uppdraget ingår också att utreda möjligheterna för ett förbud mot medlemskap i terrororganisationer.
SCBNyhetYtterligare ett av de företag som SCB anlitar för att göra telefonintervjuer till sina undersökningar, Mind, har haft stora problem med leveranser och kvalitet, rapporterar SVT. Tidigare har myndigheten meddelat att man bryter med leverantören Evry på grund av kvalitetsproblem.
KriminalvårdenNyhetFacken inom Kriminalvården har i ett öppet brev uttryckt sin oro över beläggningssituationen och samtidigt riktat tuff kritik mot arbetsgivaren på flera punkter. Nu svarar ledningen på kritiken och lovar samtidigt nya platser med start redan under våren.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar skarp kritik mot att Försäkringskassan inte lyckats få bukt med de långa handläggningstiderna inom omprövningsverksamheten – trots upprepade påtryckningar.