Dags för politikerna att ta ansvar

DEBATT: ARBETSFÖRMEDLINGEN2019-05-07
Våra medlemmar är värda att någon tar ansvar för deras situation och profession, skriver Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen, i en debattartikel. Han är kritisk till politikernas hantering av Arbetsförmedlingen, men också till att generaldirektör Mikael Sjöberg rekommenderat regeringen att lägga ut även arbetet med personer med funktionsnedsättningar på externa aktörer.

Ansvar var ett ord som ofta hördes under den turbulenta tiden efter valet. Vad fick vi? En budget som rörde till regeringsbildningen. Ett januariavtal som innebär omfattande förändringar utan att i detalj beskriva hur de ska gå till. Nu ser vi också att Arbetsförmedlingens ledning går för fort fram i viljan att agera innan någon har berättat vad vi ska styra emot.

Enligt januariavtalet, som tecknats mellan S, L, C och MP, ska stora delar av Arbetsförmedlingens verksamhet läggas ut på externa aktörer. Däremot står det att bland annat arbetet med personer med funktionsnedsättning ska finnas kvar på Arbetsförmedlingen, där kompetensen finns för detta arbete. Våra medlemmar inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen gör att fantastiskt jobb för att stötta, utreda och hjälpa personer med funktionsnedsättning ut i jobb eller utbildning.

Den kontorsnedläggning som det nyligen fattats beslut om kommer att göra det svårare för flera av våra kundgrupper att träffa en arbetsförmedlare. Här vädjar vi till ledningen att dels invänta den politiska styrningen av myndigheten, men även att göra grundliga analyser innan kontor läggs ned. Ska vi ha en rimlig chans att träffa arbetssökande i alla kommuner enligt vad arbetsmarknadsminister Ylva Johansson uttalat, måste myndigheten vara mycket strategisk vid valet av vilka orter som ska ha kvar arbetsförmedlingskontor.

Myndigheten har under de senaste åren med den så kallade förnyelseresan styrt mot digitalisering, för att de kunder som kan hantera sitt arbetssökande själva med digitala verktyg skall kunna göra det. Grundidén med detta har varit att lägga mer resurser på de individer som behöver mer stöd i sitt arbetssökande. Den beslutade kontorsnedläggningen riskerar att bli kontraproduktiv, då stängningen av kontor gör att kunder med större behov kommer att få svårt att nå oss.

Vi upplever också att det finns en stor övertro på hur många människor som verkligen kan hantera de digitala verktygen.

Vi blir också väldigt förvånade när Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg i en radiointervju i P1 rekommenderar regeringen att lägga ut även arbetet med personer med  funktionsnedsättningar på externa aktörer.

Det känns mycket märkligt, när det i stället borde vara denna grupp som Arbetsförmedlingen fortsatt satsar och lägger resurser på.

Vi vet att våra medlemmar gör ett bra arbete med att hjälpa dessa individer till ett arbete. Det är inte alltid en rak och enkel väg utan föregås ofta av många stödjande vägledande samtal, utredningar, arbetsprövningar etc. Många intresseorganisationer har uttryckt stor oro över att Arbetsförmedlingen ska bli av med detta uppdrag. Då känns det mycket märkligt när vår egen generaldirektör uttrycker att det kan vara stigmatiserande att få hjälp av Arbetsförmedlingen. Vi är stolta och värnar över våra medlemmars profession inom detta område. Vi är de som kan detta uppdrag – sälj inte bort det!

Vi kräver att politikerna börjar ta ansvar för sina beslut och ger myndigheten tydliga direktiv för vägen framåt. Vi vill inte höra ”det var inte så här vi tänkte att det skulle bli”eller ”det beror på de andra partiernas beslut”.

Vi uppmanar också ledningen att invänta direktiv i stället för att springa före och riskera att ta oövertänkta initiativ.

Våra medlemmar är värda att någon tar ansvar för deras situation och profession!

 

Fredrik Andersson

Ordförande för STs avdelning inom Arbetsförmedlingen

Detta är ett debattinlägg. Det är skribenten som svarar för innehållet och de åsikter som förs fram i texten.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.