Bild: Privat, Michael Erhardsson/Mostphotos

Det är dags att låta alla anställda bära myndighetens symbol

DEBATT: POLISEN2023-04-13

Polismyndighetens argumentation för att civilanställda inte ska få bära samma emblem som poliser håller inte, skriver Stefan Flink, fackligt förtroendevald för ST inom Polisen. Det skulle innebära ett välförtjänt erkännande av de civilanställdas ställning och betydelse att låta dem bära myndighetens symbol, anser han.

Som civilanställda inom Polisen omges vi i vår vardag av den kända symbol som representerar Polismyndigheten. Ändå är vi tydligen inte värda att få bära den, trots att vi med stolthet gör ett betydelsefullt arbete för att myndigheten ska kunna utföra sitt uppdrag och leva upp till medborgarnas förväntningar.

Civila polisanställda behandlas många gånger styvmoderligt av såväl sina överordnande som av myndigheten. Som mångårig anställd har jag tyvärr känt av klasskillnaden. Den blir särskilt tydlig när före detta civilanställda kollegor återkommer som poliser efter sin utbildning. Ja, faktiskt redan från den stund de antagits till utbildningen. Den syns på hur attityden från övriga poliser och chefer förändras. Det kan kännas ganska tungt, när man arbetat skuldra vid skuldra i många år.

Åtskillnaden vad gäller uniformsemblem är ytterligare ett indirekt sätt att förringa civilanställdas betydelse inom myndigheten.

Jag läste på intranätet om den nya uniformen och det särskilda emblemet för uniformspliktiga civilanställda. Det ska alltså inte bytas ut, men kanske ska texten ”Polismyndigheten” läggas till. Skälet till att de civila polisanställda inte ska bära myndighetens symbol uppges vara att man inte vill öka risken för våld och hot mot denna grupp. Men det ekar ihåligt, eftersom många civila polisanställda dagligen utsätts för hot och våld i sin yrkesutövning, trots att de bär ett annat emblem. Myndighetens emblem skulle tvärtom utgöra ett stöd för dem i deras myndighetsutövning och understryka deras betydelse.

Myndighetens argumentation framstår som särskilt underlig, eftersom Polismyndighetens symbol ingår i det emblem som används av fjällräddarna, som arbetar på uppdrag av Polisen men inte är poliser. Man får förmoda att de därför utsätts för omfattande hot och våld i sin verksamhet – för att vara lite ironisk.

I informationen om emblemets betydelse står att Polisens varumärke i samhället bygger på ett starkt förtroende från medborgarna, varför uppdraget ska utföras enligt Polismyndighetens värdegrund. Vad menar myndigheten då med att civilanställda inte får bära emblemet? Jag vill inte tro att det beror på motstånd från polisernas sida, att de skulle känna sig förringade om de civilanställda bär samma emblem.

Oavsett vilka skälen nu är till den ordning som råder i dag, skulle det innebära ett välförtjänt erkännande av de civilanställdas ställning och betydelse att låta dem bära myndighetens emblem.

 

Stefan Flink

Skyddsombud och fackligt ombud för ST vid arrestsektionen i Malmö

Detta är ett debattinlägg. Det är skribenten som svarar för innehållet och de åsikter som förs fram i texten.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA