Fel att förvänta sig att medarbetare flyttar med

DEBATT: OMLOKALISERING2018-02-13
REPLIK. Fackliga företrädare svarar Bengt Johannisson om MUCFs omlokalisering.

I debattartikeln »Växjö helt rätt plats för MUCF« i Publikt nr 1-2018 lyfter Bengt Johannisson fram det positiva med regeringsbeslutet att omlokalisera Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, till Växjö. Han nämner det rika föreningslivet i regionen och den etablerade kunskap som finns på Linnéuniversitet inom myndighetens politikområden.

Naturligtvis har MUCF god kännedom om de resurser och samarbetsmöjligheter som finns i närområdet kring Växjö. Samverkan med kommunen, regionen och Linnéuniversitetet är redan grundlagd. MUCF som myndighet har dock endast nationella och internationella uppdrag och får inte särskilt gynna närområdet där myndigheten är placerad. MUCF ska fördela organisationsbidrag och projektbidrag till civilsamhället i hela Sverige och vara ett stöd till alla Sveriges kommuner i implementeringen av ungdomspolitiken.

Rekryteringen av personal för att ersätta de medarbetare som inte flyttar med har precis börjat, och det finns många kompetenta sökande i Småland. MUCF månar emellertid om att rekrytera brett och hoppas på att personer från olika orter och med olika utbildnings- och yrkesbakgrund ska intressera sig att arbeta på myndigheten i Växjö. Mångfald utifrån alla perspektiv gynnar myndigheten och de uppdrag vi ansvarar för.

På sikt kommer MUCF säkerligen att få all nödvändig kompetens för att utföra sitt uppdrag. Däremot visar rapporter från Riksrevisionen från tidigare omlokaliseringar att kompetensöverföring och återväxt blir utmaningar. Det tar fyra till fem år för myndigheter att återfå samma kompetensnivå som innan beslut om omlokalisering fattats. Om­lokaliseringen av MUCF till Växjö ska dessutom göras inom befintlig budget, regeringen har inte anslagit några extra medel.

Omlokaliseringar av myndigheter till annan ort, särskilt när den nya orten ligger långt från den tidigare placeringen, får stor effekt för myndigheternas medarbetare och deras familjer.

En syn att medarbetare självklart förväntas följa med är inte förenlig med dagens rörliga arbetsmarknad. Växjö kommun har förvisso öppnat sina armar och erbjudit en rad »hjälpinsatser« för boende, jobb för med­följande och annat som måste fungera. Men i en situation där medarbetare själva inte gjort det aktiva valet att flytta till en annan ort, och i ett läge där högkonjunktur underlättar till nytt arbete är det inte ett utslag av egoism att många tar tillfället i akt att prova på att byta jobb eller bransch. För många blir konsekvenserna för familjen och den personliga sfären så stora att det helt enkelt inte är värt att flytta för ett bra och intressant arbete.

MUCF är en arbetsplats med med­arbetare som har stort samhälls­engagemang och som i stor utsträckning brinner för de frågor de arbetar med. De medarbetare som slutar inför omlokalisering tar ett mycket stort ansvar för att överlämningen av uppdrag och arbetsuppgifter till personal i Växjö ska ske så smidigt och med en så liten påverkan på verksamheten som möjligt.

Anna Lind, ordförande för ST-avdelningen vid MUCF

Lotta Jarvenius Rössner, ordförande för Saco-S vid MUCF

Detta är ett debattinlägg. Det är skribenten som svarar för innehållet och de åsikter som förs fram i texten.

ÄMNEN:

Omlokalisering
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.