Låt myndighet betala för försening

DEBATT: SERVICEGARANTIER2010-12-14

Det var många av oss som blev upprörda när vi läste om kvinnan som gick till Försäkringskassan och talade om att hon hade fått för mycket pengar utbetalda.

Hon ville betala tillbaka. Men den nitiske tjänstemannen polis­anmälde henne i stället, med motiveringen att hon måste ha fyllt i ansökan bedrägligt, eftersom hon fått ut för mycket pengar.

Lika upprörd blir man när man läser berättelserna om de människor som fått vänta i flera månader på utbetalningar från Försäkringskassan eller a-kassan.

I dag bestraffas den som exempelvis lämnar in sin skattedeklaration för sent eller lämnar felaktiga uppgifter till en myndighet i samband med en ansökan av något slag.

Däremot finns det inga, eller väldigt få, möjligheter för den enskilde att få ersättning när han eller hon tvingas vänta på beslut eller utbetalningar från myndigheterna.

Så kan vi inte ha det längre.

Den som kontaktar en myndighet för att få hjälp och råd ska inte behöva känna osäkerhet om när man kan vänta sig ett besked eller vilket regelverk som gäller.

Därför bör varje myndighet utfärda tydliga servicegarantier som på ett enkelt sätt berättar för den som söker hjälp vilken service man kan förvänta sig.

Hur lång tid ska man behöva vänta innan man får träffa en handläggare om man besöker myndighetens kontor?

Hur länge ska man behöva vänta i telefon? Och hur lång tid tar det att för myndigheten att fatta ett beslut?

Servicegarantierna ska finnas tydligt publicerade på myndighetens hemsida och lätt tillgängliga på de servicekontor där enskilda kan möta myndigheten.

Precis som man i dag kan behöva betala straffavgifter om man lämnar in felaktiga eller försenade uppgifter till myndigheter, borde även myndigheter ha en motsvarande skyldighet gentemot den enskilde vid försenade utbetalningar eller beslut som drar ut på tiden, under förutsättning att den som ansöker lämnat in alla de uppgifter som behövs i ärendet.

Denna fråga har nyligen utretts, men jag föreslår i en riksdagsmotion en annan utformning av kompensationen.

Myndigheten bör betala en ekonomisk kompensation som motsvarar 20 procent av ersättningen från den dag som servicegarantin säger att den kompletta ansökan ska vara behandlad och utbetalning ske. Är det inte fråga om utbetalning av en ersättning borde i stället ett schablonbelopp betalas ut tills dess att första utbetalningen görs.

Om en ansökan till en myndighet är förknippad med en avgift ska myndigheten vara skyldig att efterskänka hela eller delar av ansökningsavgiften om myndigheten inte kan fatta beslut inom en i förväg bestämd tid.

Ingen ska behöva vänta i mer än en månad på att få en utbetalning från exempelvis Försäkringskassan från det att man har lämnat in en komplett ansökan.

Anders Andersson (KD)

Riksdagsledamot

Järnforsen  

Detta är ett debattinlägg. Det är skribenten som svarar för innehållet och de åsikter som förs fram i texten.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.