Bild: Arbetsförmedlingen, Rosie Alm

Mer behöver göras för att unga med funktionsnedsättning ska få arbete

DEBATT: ARBETSFÖRMEDLINGEN2022-09-15

Arbetsförmedlingen har en bra verktygslåda med insatser för personer med funktionsnedsättning, men kan och måste göra mer, skriver Maria Kindahl och Lars Lööw, avdelningschef respektive överdirektör på myndigheten, i en replik på en debattartikel i Publikt där Riksförbundet FUB hävdar att Arbetsförmedlingen misslyckas med sitt uppdrag.

I en debattartikel i Publikt 1/9 skriver Riksförbundet FUB genom ordförande Anders Lago, tillsammans med Markus Petersson, ordförande Inre Ringen Sverige, och Christina Heilborn, förbundssekreterare FUB, att Arbetsförmedlingen misslyckats med sitt uppdrag att stödja personer med en funktionsnedsättning.

Arbetsförmedlingen delar uppfattningen att mer behöver göras för personer med en funktionsnedsättning. Att myndigheten inte helt fullgjort sitt uppdrag finns det skäl till. Under pandemin hade myndigheten fullt fokus på att förhindra massarbetslöshet och se till att människor som blivit av med sina jobb fick sin ersättning från a-kassan. En effekt av det blev självklart att annat arbete, inklusive stödet till personer med funktionsnedsättningar, fick stå tillbaka.

Det är också riktigt som FUB skriver att vår verksamhet i allt väsentligt bedrivs digitalt eller över telefon. En sådan utveckling var nödvändig för att möta arbetssökandes förväntningar och behov. Dessutom var satsningen på digitala tjänster också räddningen under pandemin − utan dessa tjänster hade vi inte klarat den stora tillströmningen av arbetssökande.

Vi vill att även personer med en funktionsnedsättning i största möjliga mån ska vara en del av det nya digitala samhället. Därför arbetar vi med att utveckla våra digitala tjänster. Genom att förenkla, förklara och ge stöd ska det bli möjligt för fler att använda tjänsterna. Samtidigt finns det personer som behöver fysiska möten för att resultatet ska bli bra. Målsättningen är också att de som har behov av fysiska möten får detta, oavsett var i landet de bor. Pandemin har dock medfört att vi inte kunnat använda alla våra mötesformer fullt ut. Det är nu viktigt att vi gör detta utifrån de arbetssökandes behov.

Vi kan och vi måste göra bättre. Vi har en bra verktygslåda med insatser för personer med funktionsnedsättning som fler behöver få ta del av. Dessa insatser vidareutvecklas kontinuerligt utifrån kunskap och erfarenhet.

Vi förbättrar nu vårt arbete med att redan vid första kontakten med Arbetsförmedlingen identifiera personer med en funktionsnedsättning, så att dessa personer tidigare kan få ta del av en insats. Det kan till exempel handla om en SIUS-insats (SIUS – Särskild stödperson för introduktions- och uppföljningsstöd) eller ett lönebidrag.

Vi möjliggör också för fler ungdomar att ta del av SIUS-programmet. SIUS-programmet är tillsammans med anställningsstöden våra viktigaste insatser för att bryta och förhindra långtidsarbetslöshet.

Samverkan är en viktig del i uppdraget för att möta ungdomar i övergången mellan skola och arbetsliv. För att skapa en nationell struktur för skolsamverkan gällande unga med funktionsnedsättning pågår projektet ”Samstart”, som medfinansieras av Europeiska socialfonden, ESF. Projektet jobbar med att identifiera behov av kompetenser och insatser och att tydliggöra ansvar och roller i samverkan.

Men framför allt – för att tillvarata dessa personers kompetenser och ge dem rätt förutsättningar krävs ett nära stöd från oss på Arbetsförmedlingen. Ett sådant stöd är resurskrävande. För att myndigheten ska klara sitt uppdrag krävs långsiktiga planeringsförutsättningar och inte ytterligare budgetneddragningar på förvaltningsanslag, det vill säga i princip våra lönekostnader, som aviserats. Detta har myndigheten återkommande framfört till regeringen.

Att unga med funktionsnedsättning får en fast förankring på arbetsmarknaden är oerhört viktigt. Men detta är inget Arbetsförmedlingen kan lösa på egen hand. Exempelvis är den idéburna sektorn, som debattörerna själva lyfter fram, en av flera viktiga aktörer. I maj tecknades också en nationell överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och den idéburna sektorn, samordnad av arbetsgivarorganisationen Fremia, för att stärka samverkan. Målet är att tillsammans skapa förutsättningar så att personer som står långt ifrån arbetsmarknaden får ökade möjligheter till det stöd de behöver för att jobba. Det är viktigt för både individen och för samhället att vi tar vara på människors kompetenser – alla behövs på arbetsmarknaden.

Maria Kindahl
Avdelningschef på Arbetsförmedlingen

Lars Lööw
Överdirektör på Arbetsförmedlingen

Detta är ett debattinlägg. Det är skribenten som svarar för innehållet och de åsikter som förs fram i texten.

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.