Mer behöver göras för jämställda löner

DEBATT: LÖNEKARTLÄGGNINGAR2022-03-29

Det duger inte att skylla på att lönekartläggningar är krångligt när myndigheterna inte lever upp till lagens krav, skriver STs ordförande Britta Lejon i ett svar på Arbetsgivarverkets förhandlingschef Anna Falcks replik på hennes debattartikel. Britta Lejon efterlyser tydligare föreskrifter för hur lönekartläggningar ska genomföras.

Ett stort antal myndigheter har inte genomfört lönekartläggningar på det sätt som lagen föreskriver. Inför detta faktum vore det klädsamt om Arbetsgivarverket signalerar mer ödmjukhet i sitt svar, i stället för att försvara sig med att lönekartläggningar är krångligt.

När vi konstaterar att vi inte nått tillräckligt långt i arbetet med lönekartläggningar är det inte en kritik mot det som görs utan en uppmaning att göra mer för att kvinnliga medarbetare ska få den lön de ska ha.

Det partsgemensamma arbetet med lönebildning är en väg att arbeta med frågorna och lönekartläggning är ett av verktygen för att motverka osakliga löneskillnader. Hellre än att framhålla hur svårt och komplicerat detta arbete kan vara måste vi se om det finns fler verktyg som skulle kunna leda oss längre. Det torde framgå för alla att regelverket i dag inte ger rätt förutsättningar för det partsgemensamma arbetet att nå ända fram – det behövs tydligare föreskrifter för hur en lönekartläggning ska genomföras och vad som förväntas av arbetsgivaren.

Jag vill ändå se svaret som ett konstaterande av att vi är överens om att osakliga löner inte hör hemma inom den statliga sektorn. Det är en bättre utgångspunkt för samarbete än att leta förklaringar till att statliga myndigheter inte följer lagen.
 

Britta Lejon
Förbundsordförande för Fackförbundet ST

Läs också Britta Lejons debattartikel och Anna Falcks replik.

Detta är ett debattinlägg. Det är skribenten som svarar för innehållet och de åsikter som förs fram i texten.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA