DO Lars Arrhenius.
Bild: Tomas Gunnarsson
DO Lars Arrhenius.

DO granskar myndigheters lönekartläggningar

DISKRIMINERING2022-04-28

Diskrimineringsombudsmannen, DO, ska granska fem stora myndigheters arbete med lönekartläggningar. ”Det är klart att jag har uppmärksammat rapporteringen i Publikt”, säger DO Lars Arrhenius.

Publikt har i flera år i rad granskat statliga myndigheters arbete med lönekartläggningar. Alla arbetsgivare ska göra sådana kartläggningar för att undersöka om det förekommer diskriminering på grund av kön, men Publikts granskningar visar att få myndigheter uppfyller lagens krav. I den senaste genomgången, av lönekartläggningar för 2020, hade endast 8 av de 30 största myndigheterna gjort kompletta lönekartläggningar i tid.

Nu ska DO inleda sin egen granskning. Till att börja med omfattar den fem myndigheter: Försvarets materielverk, Jordbruksverket, Kriminalvården, Försäkringskassan och Trafikverket. De tre förstnämnda har inte gjort någon lönekartläggning alls för 2020, medan Försäkringskassan och Trafikverket inte var klara i tid.

Sedan är planen att gå vidare med ytterligare myndigheter.

Arbetsgivare i alla sektorer omfattas av diskrimineringslagens krav på lönekartläggningar, men enligt DO Lars Arrhenius har staten som arbetsgivare ett särskilt ansvar att vara föregångare. Flera myndighetsföreträdare har till Publikt uppgett olika specifika skäl för att just de inte klarat uppgiften, men Lars Arrhenius menar att det inte duger:

– Lagstiftningen är väldigt tydlig, och det är inte ogenomförbart på något sätt. Det handlar om att prioritera det, man kan inte bara avstå.

Han understryker att det måste få konsekvenser när myndigheter inte gör det de ska. DO har möjlighet att göra en framställan till Nämnden mot diskriminering, som kan utdöma vite.

– Vi vill pröva den möjligheten. Det diskuteras om det är ett effektivt verktyg eller inte, men vi menar att man måste pröva det. Jag tror inte att det har gjorts tidigare.

STs ordförande Britta Lejon har föreslagit att arbetsgivare borde vara skyldiga att förhandla frågor om lönekartläggningar, vilket skulle innebära en möjlighet till skadeståndskrav för arbetsgivare som inte uppfyller förhandlingsskyldigheten. Lars Arrhenius säger att han inte har tagit ställning till idén.

Är lagen i andra avseenden för tandlös?

– Jag tänker att vi får pröva den här lösningen med nämnden först. Men annars kan man gå till lagstiftaren.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA