Bild: Jan Pontho

Polisens värdegrund är ett skämt

DEBATT: POLISMYNDIGHETEN2022-04-07

Polismyndighetens värdegrund framhåller allas lika värde, men som arbetsgivare missgynnar man sina civilanställda medarbetare, skriver Carina Björk, fackligt aktiv i ST inom Polisen. Hon är upprörd över de orättvisor hon anser råder inom myndigheten.

När jag fick anställning vid Polisen under tidigt nittiotal var min övertygelse att arbetsgivaren alltid stod för fair play. Hallå, vi pratar om polisen, för sjutton! Trettio år senare finns inte övertygelsen kvar. Den har totalt slagits i spillror.

Min arbetsgivare sysselsätter två yrkeskategorier – poliser och civila. Poliser utför polisiära arbetsuppgifter, de är ute på gator och torg och jobbar med utredningar och brottsförebyggande arbete. Civila arbetar främst med administrativa uppgifter, men det finns också civila utredare, liksom personer som arbetar med andra sysslor, exempelvis i garage och vaktmästeri.

Polismyndighetens värdegrund framhåller allas lika värde. I dag, 2022, har det dock aldrig varit mer uppenbart att det är skillnad på folk och folk. Kravet på fler poliser har gjort situationen skrämmande och förödande för civila medarbetare. Vi fasas ut, en efter en.

Vi ska absolut ha fler poliser som är synliga och lättillgängliga för att öka tryggheten i samhället. Poliserna ska absolut ha bra lön för sin, ibland farliga, insats.

Men om ni som medborgare tror att det ska finnas än fler poliser ute i samhället för att skydda er, göra er trygga och ta strid mot kriminella – ack, så fel ni har. Det verkar som om arbetsgivaren inte har en aning om vad man ska göra med alla nya poliser, så de sätts att utföra administrativa uppgifter. Aldrig har det funnits så många poliser på kontor och i korridorer! Vad i herrans namn gör de där?

Kompetensväxling är ett ord på tapeten för arbetsgivaren. Hos Polismyndigheten innebär det att civila medarbetare ersätts av poliser. Så bli inte förvånad om du möter en polis i luckan när du söker pass eller vill lämna in hittegods. Är det just dessa arbetsuppgifter som får män och kvinnor att gå polisutbildning? Skulle inte tro det.

För civila medarbetare finns inte kompetensutveckling. Det finns ingenting för oss. Absolut ingenting. Allt satsas på poliser. Alla extra miljoner som regeringen avsätter för polisanställda ges enbart till poliser. År efter år efter år. Jag tror i ärlighetens namn inte det är regeringens avsikt att det ska vara så, men så blir det när arbetsgivaren ska fördela pengapåsen.

Aldrig tidigare har arbetsgivarens motvilja gentemot de civila medarbetarna märkts så tydligt. Aldrig har stämningen bland civila medarbetare varit så förtvivlad.

Värdegrundens ord om lika värde är för oss civila ersatt av noll och inget värde. Det är fruktansvärt att en arbetsgivare ostraffat får hantera sin personal på detta sätt.

De allra flesta poliser i verksamheten uppskattar oss civila medarbetare och förstår vikten av det arbete vi gör. Oftast jobbar vi sida vid sida för att utföra den arbetsuppgift vi är satta att göra: Ge utomordentlig service till allmänheten, vara tillgängliga och ge den trygghet som medborgarna har rätt att kräva.

Polismyndigheten som arbetsgivare har däremot en helt annan syn på verksamheten, där bara personal med polisiär utbildning räknas och har ett värde.

Det är för jävligt, rent ut sagt. Jag blir så vansinnigt arg, ledsen och bedrövad över orättvisorna jag möter. I stort sett varje dag.

Carina Björk
Vice ordförande för sektion Södra Skåne i ST inom Polisen

Detta är ett debattinlägg. Det är skribenten som svarar för innehållet och de åsikter som förs fram i texten.

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.