Arman Teimouri, Liberalerna.
Bild: Liberalerna
Arman Teimouri, Liberalerna.

Stoppa myndigheter från att centralisera i smyg

DEBATT: STATLIG NÄRVARO2022-03-17
Det förekommer att myndigheter som har sitt huvudkontor utanför Stockholm flyttar verksamhet tillbaka till huvudstaden i smyg, skriver Arman Teimouri, riksdagsledamot för Liberalerna. Det är inte effektivt och skadar förtroendet för statsförvaltningen, menar han.

Staten ska vara närvarande i hela landet, med både statliga arbetstillfällen och tillgång till service för medborgarna. Att omlokalisera statliga myndigheter utanför Stockholms län bidrar till att det finns jobb inom staten för tjänstemän och akademiker utanför de större städerna. Det finns också ett starkt signalvärde i att staten spänner ut sina vingar över hela landet.

Flera myndigheter har fått packa och flytta till olika orter i Sverige. Vi ska givetvis vara ärliga med att en omlokalisering kan vara en svår process. Det finns utmaningar och övergångsproblem som staten givetvis måste dra lärdom av. En stor utmaning för en omlokaliserad myndighet är att behålla och hitta ny kompetens. Men över lag är fördelarna större än nackdelarna, såväl för myndigheten som för staten och för den region som får stå värd för myndigheten.

Myndighetens värdregion har också ett stort ansvar. Det handlar om att öka regionens attraktivitet vad gäller exempelvis boende, service, och barnomsorg. Det handlar också om att marknadsföra spännande företag, myndigheter och organisationer som ger medföljande möjlighet att hitta nytt jobb.

Tyvärr finns det en oroande tendens att omlokaliserade myndigheter, medvetet eller omedvetet, smygflyttar sin verksamhet tillbaka till huvudstaden. Det är varken acceptabelt eller för den delen effektivt. Det skadar dessutom förtroendet för statsförvaltningen.

Låt mig lyfta ett exempel. I december 2020 rapporterade Sveriges Radio P4 Värmland att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, med sitt säte i Karlstad – tvärt emot myndighetsledningens prioriteringar – växer mest i Stockholm. Exempelvis rekryteras en majoritet av cheferna till Stockholm. Dessutom visar en uppföljande granskning som P4 Värmland gjort i år att den negativa trenden fortsätter.

Den nya granskningen visar exempelvis att tolv av de högre cheferna är placerade i Stockholm och bara en i Karlstad. För tio år sedan fanns sex högre chefer i Stockholm och tre i Karlstad. Och ser man på nyrekryteringen de senaste elva åren vinner också Stockholm. 80 procent av de högre cheferna har hamnat där, liksom 66 procent av de lägre cheferna.

Kontentan är att regeringen har misslyckats med sin roll att styra och kontrollera myndigheternas arbete och utveckling i samband med omlokaliseringar. Regeringen måste vara tydlig med att statliga myndigheters försök till återcentralisering till Stockholmsregionen inte är acceptabla. Och det fortsatta fokuset måste vara att öka – men framför allt säkerställa – en fortsatt stark statlig närvaro i hela landet. Det är viktigt för att upprätthålla legitimitet och förtroende för statsförvaltningen.
 

Arman Teimouri
Riksdagsledamot för Liberalerna  

Detta är ett debattinlägg. Det är skribenten som svarar för innehållet och de åsikter som förs fram i texten.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.