De bästa argumenten för och emot ett medlemskap i valutaunionen

FÖRDJUPNING: EMU2003-08-05
Ingen kan med säkerhet säga hur det kommer att gå för Sverige om vi går med i EMU. Det finns inget historiskt exempel på en valutaunion som är direkt jämförbar. Hur det kommer att gå måste därför var och en själv försöka bedöma.
Av:  Ann-Charlotte Viklund

Här följer åsikter och argument som ja- och nej-sidan brukar lyfta fram i debatten om EMU:

Om arbetsmarknaden
JA: EMU ger drivkrafter för ökad omvandling av ekonomin. Detta ökar tillväxten och ger fler jobb.
NEJ: Utan rörlig växelkurs, som kan stabilisera svensk ekonomi, tvingas arbetsmarknaden bli mer flexibel. Vi riskerar massarbetslöshet och avregleringar på arbetsmarknaden.

Om löner
JA: Löneutrymmet påverkas inte av om vi är med i EMU. Löneutrymmet bestäms av produktivitetsökningarna i den svenska ekonomin. Om vi går med i EMU kan det leda till en högre produktivitet. Då blir löneutrymmet större.
NEJ: Sedan vi gick över till rörlig växelkurs 1992 har Sverige haft reallöneökningar och hög produktivitet. I EMU har reallönerna nästan stått still och produktiviteten varit lägre.

Om priser
JA: Det blir lättare att jämföra priser och lägre konsumentpriser om man slipper växla pengar när man reser i Europa.
NEJ: Priserna har gått upp för vissa varor och tjänster vid övergången från den egna valutan till euron.

Om tillväxt
JA: EMU-medlemskapet är bra för produktivitet, efterfrågan och utbudet av arbetskraft. Med EMU-länderna har vi en stor del av vår handel som underlättas av en gemensam valuta.
NEJ: De EU-länder som står utanför EMU har lägre arbetslöshet och inflation och högre tillväxt än EMU-länderna.

Om marknadens makt
JA: Euron skyddar oss mot attacker på
valutan. EMU gör svensk ekonomi mindre beroende av finansmarknadens dagliga värdering.
NEJ: Kronan flyter och hotas därför inte av spekulation. Vår styrka mot finansmarknaden avgörs av om vi har ordning och reda i vår ekonomi.

Om välfärd
JA: Det går att ha hög nivå på välfärden även inom EMU – om Sveriges ekonomi är god och om den politiska viljan att ha en generell välfärd är stark.
NEJ: EMU leder till en harmonisering av skatter, vilket kan innebära att Sverige tvingas minska sin offentliga sektor.

Om självständighet
JA: En stor del av vår handel sker med EMU-länderna. Som medlemmar i EMU får vi även större möjligheter att påverka EUs övriga politik.
NEJ: Vi förlorar vårt självbestämmande över stora delar av den ekonomiska politiken. Vi tvingas inordna oss under EMUs regim.

Om demokrati
JA: EMU är beslutat i demokratisk ordning och ECB svarar inför EU-parlamentet. Det är viktigt att ha inflytande på det europeiska projektet och påverka vår gemensamma framtid.
NEJ: Vi förlorar demokratiskt inflytande över vår egen penningpolitik. Vi vinner inget i EMU, eftersom själva poängen med EMU är att nationellt inflytande är förbjudet.

ÄMNEN:

EU Facket
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.