En myndighet med växtvärk

FÖRDJUPNING: ARBETSMILJÖVERKET2018-10-09
Arbetsmiljöverket har åkt ekonomisk berg- och dalbana de senaste tolv åren. Sedan 2014 har resurserna ökat kraftigt, men antalet inspektioner har inte hängt med. »Det kan vara knepigt att helt plötsligt bli rik«, säger general­direktören Erna Zelmin-Ekenhem.

När den borgerliga rege­ringen tillträdde 2006 krympte budgeten för Arbets­miljö­verket. Med dagens penningvärde minskade anslagen från 762 miljoner kronor år 2006 till 626 miljoner kronor år 2010. Som en följd av det minskade antalet förrättningar där myndigheten besökt ett arbetsställe från närmare 40 000 till drygt 33 500.

Publikts föregångare ST Press rapporterade om chocken när huvud­kontoret i det närmaste halverades, expertis försvann och inspektörer sades upp eller fick förtida pension. Den dåvarande generaldirektören Kenth Pettersson fick hjärt­stille­stånd mitt under processen och avled i maj 2007.

Efter valet 2014 uttalade den nya regeringen tydligt att man ville återställa resurserna. Anslagen har ökat successivt och ligger i år på 2006 års nivå. Med växande budget kunde Arbetsmiljöverket börja nyrekrytera.

– Vi har anställt 150 nya inspektörer, berättar Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör sedan september 2014. Neddragningar innebär självklart utmaningar, men det är också en utmaning att få så mycket resurser som vi fått på kort tid. Vi be­höver både ställa om organisationen och se till att pengarna går till rätt saker.

Även STs avdelningsordförande Marita Jonsson beskriver den stora tillströmningen av nya inspektörer som en påfrestning.

– Det är både roligt och jobbigt, säger hon. Vi gamla inspektörer är mento­rer för dem, och man hinner inte med riktigt lika mycket under den perioden.

Nya inspektörer går en intern utbildning under ett drygt halvår, och det tar flera år innan de har alla de kunskaper jobbet kräver, säger Marita Jonsson.

– De som började 2015 och 2016 är ute »i full produktion« nu. Man måste se det på längre sikt.

Parallellt med nyanställningarna har Arbetsmiljöverket haft stora pensions­avgångar. De har fått till följd att antalet inspektörer förra året låg kvar på 2010 års nivå, liksom antalet inspektioner.

Internationella arbetsorganisatio­nen, ILO, rekommenderar att länder ska ha en arbetsmiljöinspektör per 10 000 anställda. För Sveriges del skulle det innebära omkring 450 inspektörer. Arbetsmiljöverket hade förra året 260 årsarbetskrafter på
inspektionssidan.

– Det är klart att ju fler vi är desto mer kan vi göra, säger Erna Zelmin-Ekenhem. Men man får aldrig glömma bort att vi är en tillsynsmyndighet som gör nedslag. Sverige har hundratusentals arbetsgivare, och det är hos dem arbetsmiljöansvaret ligger.

 
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.