Bild: Yuri Arcurs/Mostphotos

Reglerna som avgör om du kan få omställningsstudiestödet

KORT OM: OMSTÄLLNINGSSTUDIESTÖD2022-11-24

Vill du bredda din kompetens eller studera för att byta yrkesbana kan du söka det nya omställningsstudiestödet. Det ger dig möjlighet att plugga i ett år och behålla en stor del av din inkomst. Men det finns en rad krav som du behöver ha koll på innan du skickar in din ansökan.

 1. För dig som arbetat minst åtta år
  Det nya omställningsstudiestödet riktar sig till dig mellan 27 och 62 år som vill studera för att öka din anställningsbarhet. Ett krav är att du har arbetat sammanlagt minst 8 år under de senaste 14 åren. Du ska också ha arbetat minst 12 av de senaste 24 månaderna.

 2. Arbetsmarknadens behov styr
  Det går att få omställningsstudiestöd för alla svenska utbildningar som ger rätt till studiemedel, om de också ger kompetens som efterfrågas av arbetsmarknaden. Utbildningar som leder till yrken med hög konkurrens godkänns däremot normalt inte. Du kan maximalt få ersättning för studier motsvarande 44 veckor på heltid, men du kan välja att ta ut ett lägre belopp än vad din studietakt ger rätt till för att få stödet att räcka längre.

 3. Ansök om stödet hos CSN
  Utöver att söka till den utbildning du vill gå behöver du ansöka om ersättning hos Centrala studiestödsnämnden, CSN. För att avgöra om utbildningen stärker din ställning på arbetsmarknaden begär CSN in ett yttrande från omställningsorganisationen inom ditt kollektivavtalsområde – arbetar du på en statlig myndighet är det Trygghetsstiftelsen. Du kan också själv kontakta Trygghetsstiftelsen för att få hjälp med yttrandet eller för att få vägledning kring studiestödet.

 4. Kollektivavtal ger mer
  Beviljas du stödet kan du få upp till 80 procent av din lön i statligt bidrag, dock som mest 21 300 kronor i månaden. Därutöver kan du få kompletterande stöd genom ditt kollektivavtal, så att du får 80 procent av lönen upp till cirka 32 500 kronor i månaden och 65 procent av lönen över den nivån upp till cirka 71 000 kronor i månaden. Du kan även ansöka om ett studielån, vars storlek också beror på din inkomst, upp till ett tak på 12 514 kronor per månad. Alla belopp gäller 2022 och höjs nästa år.

 5. Meddela din arbetsgivare
  Vill du studera ska du meddela arbetsgivaren detta i så god tid som möjligt. Du har rätt till studieledighet, men beroende på situationen på din arbetsplats kan arbetsgivaren ha rätt att skjuta upp ledigheten. Du får arbeta deltid vid sidan av studierna. Det finns ingen gräns för hur mycket du får tjäna samtidigt som du får stödet, men du kan bara få ersättning för den tid som du inte arbetar.

 6. Två ansökningsperioder per år
  Den 1 oktober öppnade ansökan för utbildningar som startar efter årsskiftet. Nästa ansökningsperiod, för utbildningar som börjar hösten 2023, öppnar 1 april. Enligt CSN ska det vanligen ta mellan tio och tolv veckor att få ett beslut.
 

Systemet byggs ut gradvis

1,3 miljarder kronor har avsatts för omställningsstudiestödet nästa år, vilket motsvarar ungefär 5 650 heltidsstuderande. CSN beviljar ansökningar i den ordning som de kommer in, så länge pengarna räcker. Det är med andra ord principen ”först till kvarn” som gäller. Under de kommande åren ska ytterligare medel tillföras stegvis.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA