Krav på bättre skydd för anställda

FÖRDJUPNING: FACKET2010-11-23
Bemanningsföretagen var i blickpunkten under avtalsrörelsen. Facken ville förhindra att arbetsgivare rundar anställningsskyddet genom att hyra in personal. Men det finns också kritik mot att två personer kan arbeta jämsides med samma jobb, fast under helt olika villkor.

Enligt branschens egna siffror jobbade 103 000 personer på bemanningsföretag någon gång under 2009. Och fler lär det bli. I alla fall om man ska tro TCOs chefsjurist Ingemar Hamskär.

– I Frankrike, Tyskland, Belgien och Holland är inhyrning av per­sonal mycket vanligt och skapar stora problem med löner och villkor och hur de anställda behandlas, säger han.

Mer och mer likt Europa

Den svenska arbetsmarknadsmodellen tenderar att bli allt mer lik den i övriga Europa, säger Ingemar Hamskär. Men här har flertalet bemanningsföretag kollektivavtal, medan det i andra länder ofta är agenter som hyr ut personal, säger han.

Ingemar Hamskär menar att bemanningsföretag fyller en viktig funktion och säger att det är missbruket som facken vill komma åt. Dessutom behöver skyddet för de anställda öka, efter­som de är i en utsatt position, anser han.

– Den svenska modellen bygger på att man är anställd där man verkar. Men när ett bemanningsföretag kommer in skapas ett trepartsförhållande. Det kan leda till att den som anses vara besvärlig blir utbytt och därmed blir anställningsskyddet verkningslöst. Då finns i praktiken inte heller någon kritikrätt för den som kommer från bemanningsföretaget, säger Ingemar Hamskär.

Klausuler i LO-avtal

Hittills har diskussionen mest handlat om fall där anställda först sagts upp och där vissa sedan erbjudits att komma tillbaka, men då som anställda i ett bemanningsföretag. På det sättet kan arbetsgivaren välja bort oönskade personer och därmed kringgå den företrädesrätt till återanställning som finns i lagen om anställningsskydd, las.

Frågan var het under avtalsrörelsen och nu har flertalet LO-förbund klausuler i sina avtal som ska begränsa arbetsgivarnas möjligheter att anlita bemanningsföretag för att kunna kringgå las.

På LO-sidan finns två olika avtalsmodeller, förklarar Håkan Löfgren, ombudsman på LO. De bygger på förstärkt förhandlingsordning eller på förstärkt företrädesrätt.

– Men principen är att det ska finnas ett pris om arbetsgivare vill byta ut folk som sagts upp enligt turordningslistan och ta tillbaka någon som står långt ned på listan.

I TCO-förbundet Unionens avtal med bemanningsbranschen finns en skrivning om att parterna ska förhandla när frågan blir aktuell. I STs avtal för medlemmar inom spårtrafiken finns en förhandlingsskyldighet inskriven om behovet av inhyrd personal väntas överstiga fem veckor. Bemanningsföretag anlitas även av Posten, men där är avtalet ännu inte klart.

Facken förlorade i AD

Men att arbetsgivare försöker kringgå las genom att hyra in arbetskraft tycks vara ovanligt. Det finns i alla fall få kända fall.

Två tidigare domar i Arbetsdomstolen om inhyrning av arbets­kraft har inte gått fackens väg.

Nu väntar de fackliga organisationerna med viss spänning på en dom i AD i vad som har kommit att kallas »Marabou­målet«:  2004 sade Marabou i Upplands Väsby upp 130 anställda för att senare hyra in ett urval av dem från ett bemanningsföretag. Marabou stämdes 2007 inför AD av fackförbundet Livs för brott mot företrädesrätten i las.

Men domen låter vänta på sig. En muntlig förhandling hålls i början av nästa år.

Ett aktuellt exempel, som aldrig kom att prövas i Arbetsdomstolen, är händelserna på Euromaint Rail, som arbetar med underhåll av tåg. I december förra året varslade företaget ett nittiotal anställda och förklarade att man avsåg att i stället hyra in dem via ett bemanningsföretag. Varslet drogs senare tillbaka med motiveringen att orderingången hade ökat.

Men även om exemplen är få hittills, är det en principfråga för facket att stoppa arbets­givarnas möjlighet att kringgå återanställningsrätten genom att hyra in arbetskraft.

Fackens motiv ifrågasätts

På Bemanningsföretagen, som ingår i arbetsgivarorganisationen Almega, ifrågasätts fackens motiv för att driva frågan:

– Det är ett icke-problem. Inte ett enda sådant fall har gått till central förhandling, säger Henrik Bäckström, förbundsdirektör för Bemanningsföretagen.

Att LO-facken vill införa regler i förebyggande syfte handlar mest om politik, anser han.

– Det är som att dela ut en
p-bot i förebyggande syfte innan bilen är parkerad. Vad är det för rättsfilosofi?

En fråga om demokrati

Men Håkan Löfgren säger att det rör sig om en lucka i lagen som måste täppas till. Det visar tolkningen av de två tidigare AD-domarna, menar han.

– Rent allmänt är det inte heller rimligt att man kan och får byta ut folk hur som helst. Las bygger på att det finns ett anställningsförhållande och att uppsägning och återanställning sker på sakliga grunder. Men
inhyrda från bemanningsföretag kan bytas ut från ena dagen till den andra bara för att de har fel färg på håret.

Det är också en fråga om demo­krati och inflytande, anser Håkan Löfgren. Som inhyrd har man små möjligheter att göra sin röst hörd på arbetsplatsen.

– Man är inte med i samma fackklubb som de andra på arbetsplatsen, man får inte samma information och har inte heller rätt att vistas i arbetsplatsens lokaler efter arbets­tidens slut.

Håkan Löfgren säger att det finns stora tillverkningsföretag som diskuterar att bemanna upp till 20 procent av produktionen med inhyrd arbetskraft.

– Det får inte bara konsekvenser för de inhyrda, som saknar formellt inflytande, utan också för utvecklingen av företagets verksamhet, säger han.

 

Här kan du läsa ST Press kartläggning av hur statliga arbetsgivare anlitar bemanningsföretag.

Företagen och de anställda

- Mer än 400 företag är medlemmar i Bemanningsföretagen, en bransch- och arbetsgivar­organisation inom Almega, vilket bland annat innebär att de har kollektivavtal med sina anställda.

- 103 000 personer arbetade inom bemanningsbranschen någon gång under 2009.

- Hälften av de bemanningsanställda har akademisk examen och sju av tio är tjänstemän.

Källa: Bemanningsföretagen

Avtalen

- LO-medlemmar som
jobbar inom bemannings­branschen får en lön som motsvarar genomsnittet
i det kundföretag de jobbar inom.

- TCO- och Saco-medlemmar lönesätts av bemanningsföretaget.

- Alla som är anställda i bemanningsföretag med kollektivavtal får en garantilön under den tid de inte har några uppdrag.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.