Rektorn vill minska på bördorna för institutionerna

FÖRDJUPNING: HÖGSKOLAN2003-11-27
– Universitetet har gått för långt i decentraliseringsivern. Vissa saker borde vi kanske lyfta av institutionerna, som de tunga personaladministrativa sysslorna, säger Uppsala universitets rektor Bo Sundqvist. Han konstaterar att kraven på att redovisa ekonomi och verksamhet har blivit mer omfattande.

– Och så brottas vi med ett ökande antal fall av utbrändhet. Det är inte så många på varje institution, men de kräver mycket professionella insatser.

– Jag har stor sympati för att prefekterna i många fall känner sig otillräckliga.

Ledningen uppmuntrar enligt Bo Sundqvist institutionerna att anställa kvalificerade administratörer som kan ta över mer avancerade personalfrågor och skapa kontinuitet.

– Men för den enskilda institutionen är det en ekonomisk fråga.

Och kanske också en fråga om engagemang. Ledarskap har historiskt inte haft någon central plats i akademin, påpekar Bo Sundqvist.

– Det har ingen hög status att vara chef. Men administrativa meriter väger i alla fall mycket tyngre nu än för tio år sedan och vi försöker lyfta fram dem.

Till rektors problem hör också den låga andelen kvinnliga chefer.

– Vi gnetar ganska envetet med att kräva dubbla nomineringar till utredningsgrupper och styrelser. Det klassiska är annars att vart och ett av de tre verksamhetsområdena föreslår varsin man.

Nomineringskravet gäller dock inte vid prefekttillsättningar.

– Det beror på att det överhuvud taget är så svårt att hitta prefekter.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.