Bild: Mostphotos

Nyanställningar ska minska stressen på domstolen

SÅ GICK DET: VÄRMLANDS TINGSRÄTT2023-09-07

I flera års tid har facket larmat om brister i arbetsmiljön på Värmlands tingsrätt. Nu ska nyanställningar minska stressen på domstolen.

I slutet av 2019 anmälde skyddsombudet på Värmlands tingsrätt domstolen till Arbetsmiljöverket, vilket Publikt rapporterade om. Domstolshandläggarna hade då länge haft en mycket hög arbetsbelastning. Arbetsmiljöverket lade flera förelägganden med viteshot, men domstolens ledning överklagade besluten. Enligt arbetsgivaren stack inte tingsrättens arbetsbelastning ut i jämförelse med andra domstolar. 2022 gav förvaltningsdomstolen Arbetsmiljöverket rätt – kravet att förbättra arbetsmiljön kvarstod.

Nu

Värmlands tingsrätt behövde aldrig betala något vite för bristerna i arbetsmiljön efter att de juridiska turerna avslutades hösten 2022 med en dom från Förvaltningsrätten i Göteborg. Arbetsmiljöverket drog tillbaka föreläggandet och avslutade sin tillsyn, då myndigheten ansåg att arbetsgivaren uppfyllt de krav som ställts.

Domstolshandläggaren och ST-medlemmen Karoline Kolberg säger till Publikt att hon är hoppfull inför framtiden, även om hon ännu inte märkt någon förbättring.

– Vi har fått färre inkommande mål, men å andra sidan har vi också många nya anställda som inte helt har kommit in i rutinerna. Men de är jättebra, ambitiösa och trevliga, så vi ser en ljusning på sikt.

Domstolens chef, lagmannen Lars Holmgård, konstaterar att det minskade inflödet – som tingsrätten inte själv råder över – varit till hjälp. Men han poängterar att man lagt mycket möda på att hitta lösningar för att minska stressen.

– Arbetsmiljöverkets krav gällde ju inte främst arbetsbelastningen i sig, utan hur vi skulle jobba med frågorna, säger han.

Som chef har han valt att tydligt klargöra att ärendena har olika prioritering. Måltyper där det finns lagstadgade tidsgränser för handläggning kommer först, medan andra får vänta.

– Domstolshandläggarna är väldigt lojala och vill ha rent skrivbord när de går hem. Men det funkar inte riktigt, så det är viktigt att jag som chef säger att det är okej att lägga på hög.

Arbetsbelastningen har bidragit till en hög personalomsättning, vilket i sin tur förvärrade arbetssituationen för dem som var kvar.

– Men nu vill jag tro att det har lugnat ned sig med personalomsättningen, åtminstone bland handläggarna, säger Lars Holmgård.

Tingsrätten saknar numera skyddsombud och arbetsplatsombud för ST. I stället har det regionala skyddsombudet Jimmy Helgsten varit inkopplad. I maj deltog han i en skyddsrond.

– Min bild är att arbetsgivaren verkligen har tagit sitt ansvar och jobbat hårt med arbetsmiljöfrågorna. Bara det att de bad om hjälp att genomföra en skyddsrond är positivt. Vid den fick jag ett gott intryck, även om det alltid finns saker att förbättra. Handläggarna säger att det är roligt att gå till jobbet igen, och efter nyanställningarna verkar det vara en god gruppdynamik.

Handläggaren Karoline Kolberg framhåller dock att det fortfarande är ett ansträngande arbetstempo.

– Helst skulle vi ha haft en riktig brandsläckning, en gång för alla, men det är ju svårt att få till. Man får se långsiktigt på det hela, säger hon.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA