Skyddsorganisationen inom Värmlands tingsrätt i Karlstad har påtalat situationen under flera år och bett arbetsgivaren att vidta åtgärder.  I anmälan konstateras att frånvaron har ökat, vilket leder till att högarna med ärenden växer ännu mer.
Bild: Mostphotos
Skyddsorganisationen inom Värmlands tingsrätt i Karlstad har påtalat situationen under flera år och bett arbetsgivaren att vidta åtgärder. I anmälan konstateras att frånvaron har ökat, vilket leder till att högarna med ärenden växer ännu mer.

Tung situation för domstolshandläggare

DOMSTOLARNA2020-01-13

Domstolshandläggarna vid Värmlands tingsrätt har under flera år haft en dålig arbetsmiljö. Arbetsbelastningen är hög och många mår dåligt, enligt den anmälan som huvudskyddsombudet har gjort till Arbetsmiljöverket.

Enligt anmälan behövs fler domstolshandläggare på tingsrätten i Värmland. Underbemanningen beror bland annat på att vakanta tjänster inte tillsätts, säger Linn Flood, huvudskyddsombud på myndigheten.

Hon berättar att underbemanningen har lett till att arbetsbelastningen blivit allt högre och att handläggarna är stressade och mår dåligt. I anmälan beskrivs handläggarnas situation som ohållbar.

– De hinner inte med, helt enkelt, säger Linn Flood.

Skyddsorganisationen har påtalat situationen under flera år och bett arbetsgivaren att vidta åtgärder.

I anmälan konstateras att frånvaron har ökat, vilket leder till att högarna med ärenden växer ännu mer.

– Det finns tydliga tecken på att det kan komma fler sjukskrivningar om inget görs åt den akuta situationen, säger Linn Flood.

Hon anser att arbetsgivaren måste tillsätta vakanta tjänster. Arbetsgivaren behöver också få större kunskap om handläggarnas arbetssituation för att kunna vidta rätt åtgärder, framhåller hon.

– Arbetsgivaren behöver sätta sig in i vårt arbete. Man har vidtagit vissa åtgärder, men de räcker inte, säger hon.

I anmälan konstaterar Linn Flood att arbetsbelastningen också leder till högre risk för att kvaliteten och rättssäkerheten äventyras.

Domstolshandläggarna jobbar bland annat med inkommande post, expediering av domar och beslut, kallelser till förhandling och bevakning av yttranden i målen.

Arbetsgivaren har svarat på huvudskyddsombudets första framställan.

Lars Holmgård, chef vid Värmlands tingsrätt, skriver att han delar bilden av att arbetsbelastningen är hög. Han är oroad över domstolshandläggarnas situation och hur den påverkar både den enskilda individen och tingsrättens verksamhet.

Han hänvisar till att myndighetens anslag har minskats, och att personalkostnaderna utgör en stor del av myndighetens budget. Tidigare i höstas kritiserade Lars Holmgård anslagstilldelningen, bland annat i SVT, och menade att om regeringen ökar Polisens resurser måste också resurserna till domstolsväsendet öka.

Lars Holmgård skriver i svaret till skyddsorganisationen att han undersöker möjligheten att nyanställa en domstolshandläggare, liksom att fortsätta använda de timanställda som redan anlitas.

Han hänvisar också till att myndigheten behöver se över och förbättra sina arbetsmetoder.

”Det finns knappast en enkel lösning”, skriver Lars Holmgård i sitt svar.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Arbetsmiljö
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA