Tingsrättens överklagande fick inte bifall

DOMSTOLARNA2022-05-04

Arbetsmiljöverkets vitesföreläggande på 300 000 kronor mot Värmlands tingsrätt står fast. Förvaltningsrätten avslår domstolens överklagande och tingsrätten har nu fyra månader på sig att rätta till bristerna i arbetsmiljön.

Arbetsmiljöverket beslutade om vitesföreläggandet mot Värmlands tingsrätt under hösten förra året. Föreläggandet kom efter att myndigheten under en inspektion i början av september konstaterat att det fanns problem med kränkande särbehandling på domstolen.

Vitesföreläggandet är på 300 000 kronor och var kopplat till sex olika krav på åtgärder som Värmlands tingsrätt behövde vidta.

Värmlands tingsrätt valde dock, som Publikt tidigare rapporterat om, att överklaga föreläggandet till förvaltningsrätten. I överklagan skrev domstolen att flera av de åtgärder Arbetsmiljöverket ville se redan hade genomförts eller var på väg att genomföras, samt att föreläggandet var för oprecist.

Men nu står det klart att vitesföreläggandet står fast. Förvaltningsrätten i Göteborg beslutade i förra veckan att avslå överklagandet, något som P4 Värmland var först med att rapportera om.

Förvaltningsrätten skriver i domen att Arbetsmiljöverket haft skäl att fatta beslut om ett vitesföreläggande och att det uppfyller kraven på precision och tydlighet. Rätten skickar också en passning till Värmlands tingsrätt apropå kritiken mot att Arbetsmiljöverkets krav varit för oprecisa.

”Vad Värmlands tingsrätt anfört i denna del om oprecisa krav får också anses vara motsägelsefullt eftersom tingsrätten samtidigt anser sig redan uppfylla flertalet krav”, skriver förvaltningsrätten i domen.

Tingsrätten har nu fyra månader på sig att genomföra åtgärderna och rätta till problemen, om man inte väljer att överklaga beslutet en ytterligare gång.

Värmlands tingsrätt har sedan tidigare även överklagat ett annat vitesföreläggande kopplat till arbetsmiljön, men där har ännu inget beslut fattats.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Domstolarna
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA