Bild: Kriminalvården

Omförhandling av avtal har lett till bättre dialog

SÅ GICK DET: KRIMINALVÅRDEN2023-12-08

På Kriminalvårdens nationella transportenhet har arbetstidsavtalet omförhandlats. Det har krävt kompromisser, men lett till förbättrade relationer mellan parterna, säger Joachim Danielsson, avdelningsordförande för ST inom Kriminal­vården.

Efter flera år av oenighet mellan fack och arbetsgivare beslutade en central arbetstidsnämnd 2021 om ett nytt tillfälligt arbetstidsavtal för anställda vid Kriminalvårdens nationella transportenhet, något Publikt rapporterade om. Avtalet skulle ge facket större inflytande över arbetstidens schemaläggning, men ST-avdelningen inom Kriminalvården var kritisk. Facket vände sig bland annat mot att anställda kunde behöva jobba mer än 13 timmar utan vila vid utlandstransporter.

Nu

I samband med att Kriminalvårdens lokala kollektivavtal i år har omförhandlats har även villkoren som rör den nationella transportenheten setts över. Parterna har enats om ett antal förändringar, som gäller från 1 oktober då det tillfälliga avtalet blev en del av myndighetens övergripande arbetstidsavtal.

Personal som arbetar med transporter till ut­landet berörs på flera sätt. I det tidigare avtalet fanns en lista över länder i Europa som var undantagna från det tak som begränsade arbets­tiden till 14 timmar – en tidsgräns som har gällt vid övriga utlandstransporter. Den listan har facket nu lyckats förhandla bort, berättar Joachim Danielsson, avdelningsordförande för ST inom Kriminal­vården.

– Tidigare kunde den anställde behöva vända hem direkt vid en resa till de här länderna i stället för att få sin dygnsvila på plats. De arbetspassen kunde överskrida 14 timmar med råge, säger han.

I gengäld har arbetstidstaket höjts från 14 till 16 timmar vid alla utrikesresor. Det har motvilligt accepterats av ST, som fortsatt anser att arbets­tagare inte ska behöva jobba mer än 13 timmar utan dygnsvila.

– Vi har inte ändrat ståndpunkt, men det här är en förhandlingslösning som bygger på ett givande och tagande, säger Joachim Danielsson.

Claes Nöjd, samordningsansvarig för arbetstidsavtalsfrågor vid nationella transportenheten, understryker att anställda i normalfallet får dygnsvila utomlands vid långa resor. Men det kan finnas ­situationer där det är bättre att flyga hem direkt, även om arbetspasset då blir väldigt långt, anser han.

– Av säkerhetsskäl kan det vara lämpligare att resa hem med vändande flyg från ett land där det finns risk för incidenter. Men vi vet att vi har en annan syn på den frågan än en del av de anställda som reser, säger han.

Samtidigt anser både arbetsgivaren och facket att dialogen mellan parterna förbättrats och att det är positivt att man kommit överens om ett nytt avtal.

Förhandlingarna har lett fram till flera andra förbättringar, menar Joachim Danielsson, och ger som exempel att rätten till pauser och måltidsuppehåll förtydligats. Men den mest betydelsefulla förändringen har inte skett i avtalstexten, anser han.

– Jag har i dag en större tilltro till ledningen för nationella transportenheten. Att styrningen har förändrats ger bättre förutsättningar för att avtalet kommer att tillämpas på sätt som gynnar personalen.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA