Bild: Kriminalvården

ST inom Kriminalvården missnöjda med nytt avtal

KRIMINALVÅRDEN 2021-08-13

Efter fruktlösa förhandlingar om arbetsvillkoren för de anställda vid Kriminalvårdens transportenhet har frågan hanterats av en central arbetstidsnämnd, och nu har de centrala parterna enats om ett nytt avtal. Men STs lokala förhandlare, Joachim Danielsson, är inte nöjd. ”Vi kommer inte att släppa den här frågan”, säger han.

Under flera år har det funnits ett fackligt missnöje med villkoren för anställda vid Kriminalvårdens nationella transportenhet, framför allt för dem som arbetar med transporter till utlandet.

Missnöjet har framför allt handlat om möjligheten till dygnsvila, men också om andra anställningsvillkor.

Att arbeta inom transportenheten är speciellt, förklarar STs förhandlare Joachim Danielsson.

– Det ställs höga krav på personalen. De behöver ofta sitta många timmar i ett flygplan och sköta bevakningen av personen som ska transporteras. Det går inte att likställa med ett vanligt arbete.

Huvudregeln i arbetstidslagen är att dygnsvilan ska vara minst elva timmar per 24-timmars period. Men regeln kan i vissa fall avtalas bort genom kollektivavtal.

– Om en resa varar längre än tretton timmar anser vi att vilan ska ske på destinationsorten. Men arbetsgivaren tycker i många fall att hemresan ska genomföras direkt. Det gör att man kan behöva jobba mer än tretton timmar i ett sträck även om det är möjligt att ta ut vilan på destinationsorten, säger Joachim Danielsson.

I slutet av 2019 sade de fackliga organisationerna upp avtalet, men kunde inte enas med arbetsgivaren om ett nytt.

Oenigheten ledde till att frågan hamnade i en lokal arbetstidsnämnd, en förhandlingskonstruktion som gäller arbetstagare med oregelbunden arbetstid. Förhandlingarna leds då av en opartisk ordförande.

Då inte heller de förhandlingarna gav resultat landade ärendet hos en central arbetstidsnämnd.

Men Joachim Danielsson tycker inte att resultatet av det nya avtalet skiljer sig nämnvärt från det lokala bud som facket tidigare förkastade.

– Arbetsgivaren kan fortfarande tillämpa direkt återresa efter tretton timmars arbete. Det tycker jag är oroväckande. I det nya avtalet är fackets inflytande på schemaläggning och verksamhetsanalys något starkare än tidigare, men jag tycker ändå att det är otillräckligt.

Trots att den centrala arbetstidsnämnden är slutstation för förhandlingarna kommer ST inte att ge sig, säger Joachim Danielsson.

– Vi kommer inte att släppa den här frågan. Det har aldrig varit viktigare än nu att visa att vi kämpar för våra medlemmar. Den dagen facket ger upp har vi tjänat ut vår roll.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA