Artikel från 2020.
Artikel från 2020.

Svårt att rekrytera nya meteorologer

SÅ GICK DET: SMHI2022-02-09

Precis som ST inom SMHI befarade har det blivit svårt att rekrytera meteorologer sedan kontoren i Malmö och Sundsvall stängdes.

Under 2020 avvecklade SMHI sina kontor i Malmö och Sundsvall för att i stället satsa på tre större kontor i Göteborg, Norrköping och Uppsala. Personalen erbjöds jobb på de kvarvarande kontoren, men intresset för att flytta med var svagt och i Publikts artiklar riktade anställda kritik mot ledningens hantering av nedläggningarna.

Nu

Det har snart gått två år sedan SMHI valde att stänga lokalkontoren i Malmö och Sundsvall. Samtidigt flyttades också kontoret i Upplands Väsby till Uppsala.

– Målet var att få tre jämnstora grupper för att bättre kunna backa upp varandra och vid behov även ha möjlighet att flytta produktion. Vi står fast vid det och har kommit en bit på vägen i det arbetet, säger Bodil Aarhus Andræ, ställföreträdande generaldirektör på SMHI.

ST-avdelningen inom SMHI varnade tidigt för att det riskerade att uppstå kompetensbrist eftersom många anställda – framför allt på kontoret i Malmö – inte skulle flytta med. STs arbetsplatsombud Johan Wiksten sade då till Publikt att närheten till universitetet i Malmö, som utbildar meteorologer, lett till att kontoret haft fler ansökningar än exempelvis Göteborgskontoret. Och han fick i många delar rätt i sina farhågor.

Omkring hälften av de tretton anställda från Malmökontoret jobbar i olika former vidare på myndigheten. Från Sundsvallskontoret, som var mindre, valde en av de anställda att flytta ned till huvudkontoret Norrköping. Att rekrytera nya meteorologer har visat sig vara svårt och bristen på personal har gjort att förändringen inte gått lika snabbt som ledningen hade hoppats.

– När vi förstod att vi skulle tappa personal som inte ville flytta med började vi direkt att rekrytera till alla tre kontoren. Men vi har fortfarande ett behov av att anställa och det är få som utbildar sig. Där har vi inte kommit så långt som vi hade hoppats, säger Bodil Aarhus Andræ.

Med tanke på att det nu är svårt att hitta personal och att flera anställda valde att inte flytta med, kan du se att ni borde ha gjort någonting annorlunda?

– Bristen på personal har inte enbart med flytten att göra, utan vi har tappat folk på alla tre kontoren. Vi visste att den här risken fanns och jag är ändå glad att det var så pass många som följde med. Vi tror att det här är den bästa lösningen, men med det sagt är det förstås tråkigt att vi ligger efter i rekryteringen.

Anette Levin i STs avdelningsstyrelse på SMHI tycker att förändringen fungerat okej, men anser att kompetenstappet är problematiskt.

– Vi förlorade flera erfarna meteorologer. Samtidigt är det svårt att rekrytera och väldigt få som utbildar sig. Men det är problem som hade funnits oavsett.

Vad krävs för att locka fler till yrket?

– Det är många delar. SMHI har startat ett projekt och arbetar med frågan. Det är viktigt att visa upp sig och tala om att man finns. Sedan är det en väldigt teoretisk utbildning som inte passar för alla. Jag tror också att det är en lönefråga.

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA