Bild: Thinkstock

Snabb insats räddar liv

FÖRDJUPNING: HJÄRT- OCH LUNGRÄDDNING2014-02-17
Gå en utbildning i hjärt-lungräddning. På en större arbetsplats – köp in en hjärt­startare och registrera den i hjärtstartarregistret. Det råder Leif Svensson, professor på Södersjukhuset i Stockholm och ordförande för Svenska rådet för hjärt-lungräddning.

– Tiden är den absolut viktigaste faktorn vid hjärtstopp. Därför gäller det att påbörja hjärt- lungräddning så snart som möjligt efter att hjärtstoppet inträffat. Helst innan ambulans eller räddningstjänst kommer.

Hjärt-lungräddning är en vetenskapligt beprövad metod för att se till att blodcirkulationen till hjärnan och hjärtat upprätthålls, även när hjärtat har förlorat sin pumpförmåga. Metoden går ut på att ge kraftiga så kallade bröstkompressioner med båda händerna mitt på bröstet och inblåsningar genom den drabbades mun. Bröstkompressionerna sätter i gång blod­cirkulationen och inblåsningarna gör att blodet syresätts.

– Idealt sett ska trettio bröstkompressioner och två inblåsningar ges växelvis, utan uppehåll, för att upprätthålla den lilla men livsviktiga blodcirkulation som uppnås med hjärt-lungräddning, säger Leif Svensson.

Om man är osäker kan man enbart göra bröstkompressioner i väntan på ambulans.

– Det är aldrig fel. Man kan aldrig skada någon.

Men till barn rekommenderas alltid både bröstkompressioner och inblåsningar.

– Det är lite skillnad på att ge hjärt-lungräddning till barn och till vuxen. Vid misstänkt hjärtstopp hos barn ska man först ge fem livräddande inblåsningar. Därefter gäller 30:2 precis som till en vuxen. Men anpassa kompressionsdjupet efter storleken på patienten, säger Leif Svensson.

En hjärtstartare, defibrillator, är ett komplement till hjärt-lungräddning som också räddar liv. Enligt Hjärt-Lungfonden har den som inom tre minuter får en stöt av en hjärtstartare 75 procents chans att överleva.

Det går att söka och registrera hjärtstartare i Sveriges hjärtstartar­register – www.hjartstartarregistret.se.
Svenska rådet för hjärt-lungräddning har också tagit fram rekommendationer för att underlätta inköp av hjärtstartare. 

Så här ger du hjärt-lungräddning

 • 30 bröstkompressioner
  Placera din ena handlov mitt på bröstbenet, placera din andra hand ovanför den. Tryck ned bröstkorgen minst 5 cm (inte mer än 6 cm). Håll en takt av 100–120 tryck per minut (inte mer). Tryck 30 gånger. Släpp upp helt efter varje bröst­kompression, behåll hudkontakten.
 • 2 inblåsningar
  Öppna luftvägen genom att hålla en hand på pannan, böj huvudet bakåt och lyft upp hakan med andra handens pek– och långfinger. Knip om personens näsa, placera din mun tätt intill den drabbades och blås in luft tills bröstkorgen höjer sig. Gör två inblåsningar.
 • Upprepa 30:2
  Fortsätt att göra 30 kompressioner och ge 2 inblåsningar tills hjälp anländer eller tills personen andas med normala andetag.

Källa: Svenska rådet för hjärt-lungräddning. På hlr.nu finns information om var du kan hitta utbildare i hjärt-lungräddning.

På arbetsplatsen bör det finnas information om...

 • Var utrustning för första hjälpen finns, som förbandslådor, ögon- och nödduschar.
 • Vilka som är utbildade i hjärt-lungräddning och L-ABC (livsfarligt läge, andning, blödning och chock).
 • Telefonnummer till larmtjänst och taxi.
 • Adress till arbetsstället. 

10 000

Personer drabbas årligen av hjärtstopp utanför sjukhus. Av dem överlevde 2012 endast 500. Det är ändå en kraftig ökning sedan 2009, då 300 överlevde. 

82 %

82 procent av alla livräddningsingripanden 2012 gjordes av lekmän. 1992 var andelen 62 procent.

 

1740

Detta år blir franska vetenskapsakademin den första institution som rekommenderar användning av mun mot mun-metoden.

  

Ladda ner appen »Rädda hjärtat«

Med appen »Rädda hjärtat« vill Hjärt-Lungfonden och dess samarbetspartner få fler att våga agera när någon drabbas av hjärtstopp. Appen ska ge stöd i den akuta situationen och visa var närmaste hjärtstartare finns men också ge kunskap om hjärt-lung-räddning. Den är gratis och finns för både Iphone och Android.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.