STs förhandlingschef: Minimilöner inget för staten

FÖRDJUPNING: INGÅNGSLÖNER2013-01-22

I flera branscher styrs ingångs­lönerna av kollektivavtalade minimilöner. Men det centrala avtalet inom staten saknar minimilöner. Åsa Erba-Stenhammar tror att det mest är av godo.

– Minimilöner hjälper kanske den som söker sitt allra första jobb, men de flesta kommer till staten med arbetslivserfarenhet. Därför skulle kollektivavtalade minimilöner kunna bli ett sänke för oss, säger STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar.

Det är främst i låglönebranscher, med stor andel kvinnor, som avtalade minimilöner har stor påverkan. Tydliga exempel är detaljhandeln och hotell- och restaurangbranschen.

– Vi vet att det är så men inte varför. Det finns inte så mycket forskning om minimilönernas effekter, säger Lena Hensvik, forskare på
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.

Intressantast är frågan om hur sysselsättningen påverkas av minimi­löner, anser Lena Hensvik. Men det finns även skäl att forska på individuella, psykologiska reaktioner på lön, tycker hon.

– Lönespridningen kan påverka välbefinnandet på arbetsplatsen. Jag har visserligen bara sett en studie, en från USA, där man tittat på hur man påverkas av att få veta var man ligger lönemässigt i gruppen. Den som får veta att den ligger lågt får sämre välbefinnande och minskad produktivitet.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA