”Vem ska fråga efter revisionen”

FÖRDJUPNING: RISKER2003-07-28

– Det finns en risk att man blir försiktigare och långsammare i en ren tjänstemannaorganisation. Hos Riksdagens revisorer har politikerna tagit ansvar.

Karin Brunsson, tillförordnad chef på Riksdagens revisorer, anser det inte självklart att revisionen blir skarpare i Riksrevisionen.
– Det är högt i tak i politikerstyrda institutioner. Politiker är vana vid konflikter, det är tjänstemännen som är konflikträdda. Det viktigaste är därför inte oberoendet, utan integriteten.

De politiskt valda riksdagsrevisorerna har haft beredningstvång på tjänstemännens utredningar. Den skyldigheten kommer inte att finnas för Riksrevisionens rapporter.

– Jag oroar mig för vem som ska efterfråga dem. Jag hoppas att styrelsen blir efterfrågare, annars finns det risk att vi aldrig får någon deadline. Det är inte roligt, och det blir dyrt för skattebetalarna. Vi blir också mer beroende av att medierna

uppmärksammar granskningarna.

– Det som behövs är efterfrågan, roliga projekt och idéer och att riksrevisorerna visar att revision är viktigt! Man behöver också ha ett tydligt förhållningssätt till statsförvaltningen.

Hon hoppas att Riksrevisionen ska arbeta över områdesgränser och undersöka hur ”det verkligen är”.

– Man ska inte ta något för givet och inte gå på alla modeord. Man måste prata med dem som berörs. Det är lätt att få uppgifter från dem som har makten, från myndigheter, chefer och starka professionella grupper, men det blir lätt en abstrakt verklighet.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.