Breda åtgärder krävs för att trygga framtidens pensioner

LEDARE2019-10-07

Nyligen tog Ardalan Sheka­rabi, S, över posten som socialförsäkringsminister, med ansvar för bland annat pensionsfrågorna. ”Det svenska pensionssystemet är bland de stabilaste i världen. Men alltför många har en pension som är för låg”, sade han på presskonferensen där han presenterades.

Det stämmer. 1990-talets pensions­uppgörelse gav oss ett system som är konstru­erat för att inte krascha. Men det har också lett till att den allmänna pension­en successivt urholkats, när pensionsnivån ställs i relation till slutlönen. Den viktigaste orsaken är att vi lever allt längre, vilket betyder att pensionspengarna ska räcka till allt fler år som pensionär.

För att möta den utvecklingen kommer vi att behöva arbeta allt längre. Därför börjar nu åldersgränserna i pensionssystemet justeras uppåt. Nästa år höjs den ålder då det tidigast är möjligt att ta ut pension från 61 till 62 år. Också den övre åldersgränsen för att omfattas av anställningsskyddet höjs. Åldersgränserna i systemet ska höjas ytterligare längre fram.

Men att medellivslängden ökar betyder inte med automatik att alla kommer att ha möjlighet att arbeta högre upp i åldrarna. Många människor slits i dag ut i arbetslivet, av fysisk belastning och psykisk stress. Diskussionen om framtidens pensioner kan därför inte enbart handla om höjda åldersgränser. För att fler ska kunna jobba längre behövs omfattande åtgärder för ett hållbart arbetsliv – hårdare krav på såväl den fysiska som den psykosociala arbetsmiljön, en satsning på effektivare rehabilitering, insatser för att öka kunskapen om vad som gör människor sjuka av jobbet.

Vi behöver också skapa en mer inkluderande arbetsmarknad, som ger äldre medarbetare förutsättningar att stanna kvar i arbetslivet så länge som möjligt.

Men att försöka trygga pensionerna enbart genom att förlänga arbetslivet kommer knappast att vara tillräckligt. När välståndet i samhället ökar är det också rimligt att vi avstår lite mer till våra framtida pensioner. Det är dags att överväga en höjning av avgiften till det allmänna pensionssystemet.

Fackliga organisationer bör driva på för reformer som säkrar en bra allmän pension för alla. Därtill har de en viktig roll att spela som part i förhandlingarna om de kollektivavtalade tjänstepensionerna. Tjänstepensionen utgör ett betydelsefullt komplement till den allmänna pensionen och därför bör även den utvecklas. Samtidigt måste balansen mellan pensionens delar upprätthållas. Tjänstepensionen får inte bli avgörande för att klara sig som pensionär. Det system som omfattar alla måste stå starkt.

Det är hög tid för breda åtgärder för att trygga framtidens pensioner. Att höja åldersgränserna må vara nödvändigt – men inte tillräckligt.

Detta är en ledartext. Den speglar ledarskribentens personliga uppfattning.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA