Ett centralt avtal att bygga vidare på

LEDARE2016-10-11
Nu har alla STs medlemmar fått nya centrala avtal. Det nya avtalet för myndigheterna inne­håller flera positiva nyheter och skapar förutsättningar för en bra löneprocess på arbetsplatserna. Men det krävs att arbetsgivarna tar sitt ansvar.

I början av oktober kom fack och arbetsgivare överens om ett nytt avtal för de anställda på de statliga myndigheterna. Därmed är årets avtalsrörelse i mål och alla ST-medlemmar har fått nya centrala kollektivavtal som sätter ramarna för löner och villkor under det närmaste året.

Arbetsgivarverket, som företräder de statliga myndigheterna, gick även denna gång ut hårt i förhandlingarna och ville ha ett tillsvidareavtal utan någon siffra för löneökningarnas storlek. Arbetsgivarsidan ville dessutom bland annat begränsa rätten till ledighet med lön och ta bort ersättningen för läkarvård och läkemedel.

Ingen av dessa drastiska försämringar av villkoren blev dock verklighet. Det berodde inte på att arbetsgivarna var snälla, utan på att ST och förbundets fackliga allierade hade den styrka och det stöd som krävdes för att kunna stå emot sådana krav.

Resultatet blev således precis som i tidigare avtalsrörelser ett avtal utan försämrade villkor, och med löneökningar i nivå med det märke som satts i industriavtalet.

Även om den fackliga sidan inte heller fick gehör för alla sina krav har det också tagits viktiga steg framåt, mot en förbättrad löneprocess och bättre arbetsmiljö.

Nu kommer facket på en myndighet att kunna begära hjälp av de centrala parterna om man inte är överens med arbetsgivaren i diskussionerna om arbetsplatsens lönebild. Avtalet innehåller också en konkret plan för hur fack och arbetsgivare gemensamt ska arbeta vidare med arbetsmiljön, med höjd ambitionsnivå.

Många förhandlingsframgångar är resultatet av ett långvarigt och enträget arbete. I årets förhandlingar kan grunden ha lagts för framtida förbättringar av villkoren. Exempelvis påbörjas nu ett arbete för att se över myndigheternas användning av tids­begränsade anställningar.

När de centrala förhandlingarna nu är i mål tar de lokala fackliga företrädarna vid. De flesta ST-medlemmar kommer också att sätta sig ned tillsammans med sin chef för ett samtal om sin lön.

Tack vare att avtalet sätter tydliga ramar för hur detta ska gå till, och innehåller en siffra som riktmärke för löneökningarna, finns det goda förutsättningar för den processen på arbets­platserna. Det förtjänar dock att påpekas att alla arbetsgivare inte fullt ut tar det ansvar avtalet ger dem – därför är det viktigt att fackliga företrädare och medlemmar vaktar på att förhandlingarna fungerar som det är tänkt. Alla anställda har rätt att förstå varför de har den lön de har, och vad de kan göra för att höja den.

Det är inte bara i de centrala avtalsförhandlingarna som facklig styrka ger resultat. Också på arbetsplatsen är det givetvis så att många engagerade medlemmar sätter press på arbetsgivaren. Ett fack som står starkt kan försvara de anställdas intressen och bidra till att alla får det bättre.


Alexander Armiento, chefredaktör

Detta är en ledartext. Den speglar ledarskribentens personliga uppfattning.

ÄMNEN:

Avtalsrörelse ST
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.