Praktiksatsning till nytta för alla parter

LEDARE2016-02-10

Även myndigheterna måste ta ansvar för att ge nyanlända chans att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Med rätt förutsättningar kan statliga arbetsplatser bli utmärkta praktikplatser.

Regeringen har fattat beslut om att de statliga myndigheterna under en treårsperiod årligen ska erbjuda praktikplatser till minst 1 000 nyanlända flyktingar som fått uppehållstillstånd. »Det är viktigt att också staten bidrar«, säger civilminister Ardalan Shekarabi om beslutet. Uppdraget gäller i princip alla myndigheter och Statskontoret ska bevaka att planerna blir verklighet.

Givetvis måste även de statliga arbetsgivarna ta ansvar för att erbjuda en introduktion i arbetslivet för människor som kommit till Sverige. Beslutet ligger i linje med förslag som Fackförbundet ST tidigare fört fram.

Tidigare praktikantprogram i de statliga verksamheterna har haft svårt att nå upp till de volymer som beslutsfattarna planerat. Därför är det klokt att starta med ett hyfsat realistiskt mål vad gäller antalet platser och en tydlig markering från regeringen att uppdraget är obligatoriskt.

Sannolikt kommer en stor del av praktikanterna att hamna på lärosäten och större myndigheter, men det finns många andra statliga arbetsplatser som kan bli utmärkta praktikplatser.

Men för att en praktik verkligen ska bli en framgångsrik introduktion i arbetslivet krävs att det skapas goda förutsättningar för detta. De medarbetare som ska ta emot praktikanterna kommer att behöva stöd. Arbetsgivarverket ska svara för att erbjuda den rådgivning och utbildning myndigheterna behöver för att klara uppdraget – det är viktigt att den rådgivningen och utbildningen snabbt kommer på plats och håller hög kvalitet.

Det måste också i vardagen på jobbet finnas utrymme för att ge praktikanterna handledning. Nedskärningarna på statliga myndigheter gör att läget är pressat på många arbetsplatser. Kravet på att ta emot praktikanter får inte leda till att hårt ansträngda, ambitiösa medarbetare känner ytterligare stress. Det vilar ett tungt ansvar på regeringen och myndighetsledningarna att säkerställa att det finns tillräckliga resurser för att det inte ska bli så.

För att öka chansen till framtida jobb bör den som praktiserar på en myndighet också samtidigt få kvalificerad utbildning. Förutom specialanpassad undervisning i svenska kan det exempelvis handla om kurser som ger kunskap om svensk statsförvaltning.

Uppdraget att förmedla praktikplatserna ligger på Arbetsförmedlingen. Där måste medarbetarna ges möjlighet att göra en så bra matchning som möjligt, så att rätt praktikant kommer på rätt plats.

Om förutsättningarna är de rätta och matchningen lyckad kommer praktiken inte bara att vara till nytta för praktikanten, utan också för arbetsplatsen. Praktikanter med en annan bakgrund än de övriga anställda kan bidra med nya kunskaper och perspektiv på verksamheten. Det vinner alla på.

Alexander Armiento, chefredaktör

Detta är en ledartext. Den speglar ledarskribentens personliga uppfattning.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA