Så stärks ST för framtiden

LEDARE2003-09-24

Om en och en halv månad håller Statstjänstemannaförbundet kongress. Den 11– 13 november i Folkets Hus i Stockholm.

Av:  Jan-Åke Porseryd

131 ombud ska då ta ställning till hur ST ska kunna behålla och stärka sin fackliga position.

Insikt, Medlemmen i fokus, Kraftfull rekrytering, Det bästa facket för välutbildade och yngre, Ny lönepolitik, Utveckla det fackliga arbetet är huvudområden i förbundets Mål- och utvecklingsplan. De kan ses som vägvisare för det kommande fackliga jobbet.

Det slås också fast att ST ska vara arbetsplatsfacket för alla.

ST ställs inför stora framtida utmaningar. Medlemmarna blir allt äldre. 40-talistgenerationen ger stora pensionsavgångar de närmaste åren.

Förbundet behöver värva 70000– 80000 (!) nya medlemmar under en tioårsperiod för att behålla dagens numerär. Det visar på storleksordningen på det arbete som nu väntar.

I den långtidsbudget som förbundsstyrelsen lägger fram för kongressen räknar man med oförändrat medlemsantal den närmaste kongressperioden, d v s till och med 2008.

Det är ett blygsamt antagande. Rimligtvis bör målsättningen vara att öka medlemsantalet.

Arbetet med att skapa en insikt om STs situation hos förbundets förtroendevalda har pågått det senaste året. Förhoppningsvis har kongressombuden på djupet tagit till sig denna insikt.

Då bör diskussionen på kongressen helt och hållet kunna inrikta sig på kommande verksamhet. T ex hur ST på bästa sätt ska genomföra en kraftfull offensiv satsning för att fånga upp nya medlemmar, med inriktning på välutbildade och yngre.

Staten nyanställer 15000–20000 personer varje år, de flesta med akademisk examen. ST organiserar i dag tyvärr alltför få av de nyutexaminerade. Så kan det inte förbli framöver. Eventuell njugghet mot högre utbildning måste därför bort.  

Förbundsstyrelsen medger i sin verksamhetsrapport till kongressen att satsningen på att rekrytera nya medlemmar inte har varit framgångsrik: &quoteFortfarande är det fler som lämnar ST än som hälsas välkomna som nya medlemmar. Delvis kan det bero på att ST på arbetsplatserna inte aktivt söker upp de nyanställda.&quote

Huvudskälet är enligt FS bristande prioritering i förbundets alla delar och en slutsats är att &quotevarje arbetsplats måste omedelbart prioritera rekryteringsarbetet&quote.

Lönepolitiken blir otvivelaktigt en av nycklarna för att lyckas.

Lönepolitiken är också ett av de politiska mål som förbundsstyrelsen vill lägga fast för den kommande kongressperioden. (De övriga är ledarskap och jämställdhet.)

Lönen är central i de flesta människors liv. Den är sannolikt ett huvudskäl till varför människor väljer att överhuvudtaget gå med i facket. 

Kongressombuden har här ett tungt och viktigt ansvar för att bygga en lönepolitisk plattform som kan godtas av både nuvarande och blivande medlemmar.

Kongressen bör kunna bli en enig manifestation för att skapa ett starkare och mer slagkraftigt ST, attraktivt för och berett att aktivt ta emot nya medlemmar.

Detta är en ledartext. Den speglar ledarskribentens personliga uppfattning.

ÄMNEN:

ST Löner
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA