Säkra statlig närvaro i hela Sverige på rätt sätt

LEDARE2020-03-20

Att staten finns närvarande i hela Sverige är viktigt både för dess förtroende och för att hålla ihop landet, skriver chefredaktör Alexander Armiento i en ledare.

Under den förra mandat­perioden fattade regeringen beslut om att omlokalisera statliga arbetstillfällen till orter utanför Stockholmsområdet. Så gott som alla dessa flyttlass har nu nått sin destination. Ett tiotal myndigheter har flyttat hela eller större delen av verksamheten.

Åtgärden är ett sätt att försöka uppväga konsekvenserna av en svag politisk styrning. Eftersom landets större myndigheter i princip fritt styrt över sin organisation och lokalisering, har en strid ström av jobb över tid hamnat i storstäderna när de stängt kontor runt om i landet.

Det är en olycklig utveckling. De statliga jobben har stor betydelse för den lokala arbetsmarknaden på mindre orter.

Men omlokaliseringsbesluten är inte en särskilt effektiv motåtgärd. Sammantaget har relativt få tjänster berörts, eftersom myndigheterna som flyttat har haft mellan 10 och knappt 150 anställda.

Däremot har konsekvenserna för deras viktiga uppdrag blivit stora, vilket myndigheterna själva vittnar om både till Publikt och i sina redovisningar till regeringen. Eftersom få anställda har flyttat med, har verksamheten behövt byggas upp på nytt på den nya orten. Även om det naturligtvis är fullt möjligt, tar det tid. Att myndigheterna inte kompenserats ekonomiskt för sina merkostnader har förvärrat skadan.

Strålsäkerhetsmyndigheten slår fast att uppdraget att inspektera kärnkraft­verkens säkerhetsrutiner blev lidande. Också andra myndigheter har förlorat spets­kompetens. Regeringens hantering av dessa omlokaliseringar skickar signalen att de statliga verksamheterna inte är särskilt viktiga.

För de flesta av de stora myndigheter som fått i uppdrag att flytta ett begränsat antal tjänster har problemen varit mindre. Några har kunnat bygga upp helt nya enheter och anser att det gått smidigt. Även om en omorganisation alltid kan skapa otrygghet och extraarbete står det klart att ett sådant upplägg innebär en betydligt enklare omställning.

Helt nödvändigt för att alla svenskar ska uppleva att staten finns i hela landet är emellertid att det finns en jämlik tillgång till de statliga myndigheternas service. Därför är utbyggnaden av statliga servicekontor en viktig åtgärd. När flera verksamheter samarbetar kan sådana kontor etableras också på mindre orter och erbjuda ett brett utbud av tjänster. Men om ytterligare myndigheter nu ska komma in i serviceutbudet är det viktigt att det sker på ett genomtänkt sätt, så att medarbetarna får förutsättningar att göra ett bra jobb – något de anställda på servicekontoret i Skellefteå, som Publikt besökt, framhåller.

Att staten finns närvarande i hela Sverige är viktigt både för dess förtroende och för att hålla ihop landet. Men politikerna måste välja en klok väg mot det målet. 

Detta är en ledartext. Den speglar ledarskribentens personliga uppfattning.

ÄMNEN:

Omlokalisering
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA